Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Projektová dokumentace není zárukou dlouhé životnosti zateplení

Dle výzkumu výrobců a dodavatelů zateplovacích systémů ETICS je víc než 90 % vad způsobeno nekvalitním provedením. Mezi nejčastější vady patří ztráta přídržnosti lepicí hmoty k povrchu podkladu. Ta je obvykle způsobena nedostatečným pokrytím plochy tepelné izolace lepicí hmotou nebo méně kvalitním provedením. Obdobným problémem na vnější straně zateplovacího systému je separace základní vrstvy od izolantu.

Řešení je jednoduché: použití chytrých materiálů

Snem každého projektanta je provádění staveb přesně dle projektové dokumentace. I sebedokonalejší prováděcí dokumentace, ale nemůže zachytit technologické postupy a kvalitu provádění staveb. To dvojnásob platí u zateplování.

Problém vad způsobených nekvalitním provedením lze dnes již snadno vyřešit použitím chytrých materiálů, které stačí do projektů specifikovat.

Proč je důležité správné lepení a jak zabezpečit dlouhou životnost

U zateplovacích systémů je základní vlastností pro dlouhou životnost a bezporuchovost přilnavost lepicí vrstvy mezi izolantem a stěnou a zároveň mezi izolantem a vnější základní vrstvou – lepicí stěrkou s armovací tkaninou.

U nalepeného polystyrenu se musí povrch desek při delším vystavení povětrnostním podmínkám obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu desek. Minerální vata má vláknitý a strukturovaný povrch, proto ji není nutné ani po dlouhodobém působení povětrnosti brousit. Lepidlo se však musí v prvním kroku vtlačovat tj. spojit tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem a až poté vytvořit hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu. Toto se v praxi velmi často opomíjí. Nedodržením uvedeného postupu obvykle dojde k degradaci systému, prasklinám, odlepování armovací vrstvy nebo jiným defektům, které uvádí výše zmíněný průzkum.

Obr. 1: Nevhodně nanesené lepidlo na izolant
Obr. 1: Nevhodně nanesené lepidlo na izolant
Obr. 2: Důsledky nevhodně provedeného stěrkování
Obr. 2: Důsledky nevhodně provedeného stěrkování

Důsledky přímého slunečního záření a jak předejít sprahnutí stěrky

Sluneční záření dopadající při zateplování přímo na povrch izolantů u nezakryté fasády zvyšuje povrchovou teplotu izolantů. U šedého polystyrenu to představuje celkem zásadní problém. Vysoké teploty působící na povrch desek způsobují sublimaci tj. úbytek hmoty materiálu. Vysoká povrchová teplota izolantů má podstatný vliv i na hydratační proces lepicí stěrky. Při rychlém vyschnutí stěrky dojde ke sprahnutí, a tak nedojde k chemické reakci nutné k dosažení pevnostních charakteristik stěrky. Stěrka poté nemá dostatečnou pevnost a při dotyku se drolí a předčasně opadává.

Dávejte chytré materiály už do projektů

Výše jmenovaným defektům lze snadno předejít použitím fasádních desek s nástřikem. Jedná se o desky, které mají už z výroby aplikován silikátový nástřik, který slouží jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou. Desky s nástřikem eliminují potenciální vznik chyb přilnavosti a zaručí dlouhodobě funkční a pevné spojení jednotlivých vrstev zateplovacího systému. Bílý nástřik eliminuje i defekt sprahnutí stěrky, jejich povrchová teplota je při vystavení přímému slunečnímu záření nižší až o 20 °C oproti jiným materiálům.

Přesnou specifikací izolantů s nástřikem přímo do projektů odstraníte nejčastější problém při provádění zateplovacího systému.

Obr. 3: Lepení desek FKL C2 s oboustranným nástřikem a kolmou orientací vláknaObr. 4: Lepení desek FKL C2 s oboustranným nástřikem a kolmou orientací vláknaObr. 5: Lepení desek FKL C2 s oboustranným nástřikem a kolmou orientací vláknaObr. 3, Obr. 4, Obr. 5: Lepení desek FKL C2 s oboustranným nástřikem a kolmou orientací vlákna
Obr. 6: Fasádní desky s nástřikem od Knauf Insulation
Obr. 6: Fasádní desky s nástřikem od Knauf Insulation

Stáhněte si podrobné CAD detaily konstrukcí s jejich využitím:
http://www.knaufinsulation.cz/cad-detaily

K dispozici jsou minerální vaty s nástřikem ve formě desek s podélnou orientací vláken s jednostranným nebo oboustranným nástřikem:
FKD S C2 – Fasádní deska s oboustranným silikátovým nástřikem
FKD S C1 – Fasádní deska s jednostranným silikátovým nástřikem

Technické parametry fasádních desek s nástřikem naleznete zde:
http://www.knaufinsulation.cz/novy-smartwall

 
Obr.7: Fasádní lamely s nástřikem a kolmou orientací vlákna
Obr.7: Fasádní lamely s nástřikem a kolmou orientací vlákna

Při použití obkladu a pro obloukové fasády je vhodné použít lamely s kolmou orientací vlákna:
FKL C2 – Fasádní kontaktní lamela s oboustranným silikátovým nástřikem
FKL C1 – Fasádní kontaktní lamela s jednostranným silikátovým nástřikem

Technické parametry fasádních lamel s nástřikem naleznete zde:
http://www.knaufinsulation.cz/cedicova-vata/fkl-c2


KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...