Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výpočet průhybu a ohybového momentu nosníku

Prostý nosník se třemi osamělými břemeny ve čtvrtinách rozpětí

On-line statický výpočet ohybového momentu a posouvajících sil pro staticky určitý prostý nosník se třemi osamělými břemeny ve čtvrtinách rozpětí včetně výpočtu momentu setrvačnosti průřezu, napětí v krajních vláknech a průhybu nosníku. Vybírat lze z několika typů průřezu. Pro výpočet napětí a deformace lze zadávat i vlastní hodnoty modulu pružnosti a momentu setrvačnosti. Uvedeny jsou vzorce pro výpočet vnitřních sil, průřezových charakteristik, napětí a průhybu.

Schema prostého nosníku se třemi osamělými břemeny ve čtvrtinách rozpětí
Rozpětí nosníku l m
Osamělé břemeno P kN
Výsledky

Maximální ohybový moment Mmax

= kN ⋅ m

Reakce a posouvající síly

= kN

Moment setrvačnosti Iy

= mm4

Napětí v krajních vláknech σ (při M = Mmax)

= MPa

Průhyb nosníku v polovině rozpětí ws

= mm

 
 
Reklama