Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odvětrání střechy: Klíč k dlouhodobé životnosti a optimální teplotě v podkroví

Střecha skrývá řadu úskalí, která mohou životnost krytiny i celé konstrukce zkrátit. Jedním z nejdůležitějších aspektů je vhodné řešení odvětrání. Pokud chybí, konstrukce vlhne a její prvky jsou ohroženy. Kromě podstatně kratší životnosti je ovlivněna i funkčnost všech komponentů. Díky správně provedenému větracímu systému však vnější vlhkost mezi taškami nezůstane a zmizí i vodní pára, která vzniká při vaření, praní či sprchování. Větrací systém navíc vyrovná teplotní rozdíly v konstrukci a odvede nahromaděné teplo ze slunečního záření. Kvalitní větrání je třeba i v případě toho, že jsou v konstrukci zabudována střešní okna.

Liniové odvětrání – střešní tašky Sensaton 11
Liniové odvětrání – střešní tašky Sensaton 11

Potřeba odvětrávání i u volných půd byla známá už našim předkům, kteří často nechávali pootevřené vikýře, nebo podkládali tašky u hřebene. Nyní však máme k dispozici spolehlivější řešení – bodové a liniové odvětrávání. První z nich funguje pomocí speciálních větracích tašek, které jsou kompatibilní se všemi druhy střešních tašek od Tondachu. Větrací průřez střešních tašek je v rozmezí od 12 do 25 cm2. „Tašky se osazují vždy do druhé řady po obou stranách hřebene či nároží. Množství záleží na délce krokví a zvolenému typu pálené krytiny. Větrací systém je potom doplněn o pomocné větrání při suché pokládce hřebenáčů,” říká Rudolf Prus, technický poradce za značku Tondach.

Druhým typem je větrání liniové, které se v Evropě stává novým standardem. Zohledňuje nejnovější požadavky investorů a stavebních firem i zkušenosti z praxe. Funguje na bázi podhřebenových větracích tašek. Konkrétně se u značky Tondach jedná o modely Contiton 12 a Tradition 11, které tento typ umožňují. Speciálním případem jsou tašky Sensaton 11, které lze použít pouze u dvouplášťové střechy, která má zateplení až do hřebene a sklon 22°–50°. Podhřebenové tašky se pokládají po celé první řadě od hřebene, odvedou tak podstatně větší množství vlhkosti než bodové odvětrávání.

Mezi bodovým a liniovým větráním střechy je velký rozdíl. Dovolím si konstatovat, že liniové odvětrávání je více uzpůsobené potřebám dnešních stavebníků, jelikož je větrací otvor pomocí zabudovaného mantinelu v každé tašce chráněný před zanášením prachem a v zimě sněhem. Není zde třeba dodávat větrací pás, ani klasické větrací tašky. Tato volba je tak o něco levnější, spolehlivější a jednodušší. A navíc, střechu udrží funkční a bez vad až desítky let,” dodává Rudolf Prus. Rozdíl liniového a bodového odvětrání lze porovnat u modelu Contiton 12, kde liniové větrání poskytne patrně větší větrací průřez než větrání bodové.

Větrací tašky a hřebenový pás
Větrací tašky a hřebenový pás
Nákres bodového odvětrávání + technické informace
Nákres bodového odvětrávání + technické informace

V souvislosti s taškami a větráním vyvstává otázka, zda barva střešní krytiny ovlivňuje teplotu v interiéru. Dle výsledků z testování na VUT v Brně, které se konalo od července do začátku října 2016, tomu tak není. Maximální rozdíl teplot byl při testování 3,5 °C. Další výsledky testu PREZENTE BT a BTU v Maďarsku, kde testování probíhalo na podzim roku 2018, to taktéž potvrzují. Teplota v interiéru zůstává u všech druhů střešních tašek stejná s maximálním rozdílem ±1 °C. Naopak bylo zjištěno, že zásadní vliv na teplotu v podkroví má správné provedení větrací mezery ve střeše. Řádně provedená vzduchová mezera může snížit teplotu v rovině střešní folie oproti povrchu střešních tašek vystavených slunečnímu záření až o 79 %.

Investor by tak větrací systém v žádném případě neměl vynechat, naopak by jej měl řešit v souladu s celou skladbou střešního pláště již v rámci projektu. Díky němu se totiž vyhne vnější i vnitřní nežádoucí vlhkosti a jejímu usazování mezi taškami či stěnami domu. Odvětrání pomůže také srovnat teplotní rozdíly v konstrukci, jelikož odvádí nahromaděné teplo pryč, což vede k odstranění napětí v materiálech,“ vysvětluje Libor Michalčík, reklamační technik a mistr pokrývač za Tondach. Se správným větracím systémem se tak investor vyhne mnoha problémům, materiál mu déle vydrží a jeho funkčnost bude značně delší.

Produktový tip:
Sensaton 11

Sensaton 11 je střešní taška vyrobená pomocí nejmodernějších cihlářských technologií. Vizuálně jde o nízkou vlnu, která na střeše působí harmonicky. Svou možností posunu při laťování je vhodná pro rekonstrukce a zejména i pro nízké sklony střechy. Mezi její výhody patří:

Střešní taška Sensaton 11 (červená glazura)
Střešní taška Sensaton 11 (červená glazura)
  • špičková mechanická pevnost,
  • mrazuvzdornost,
  • barevná stálost,
  • životnost až 100 let,
  • 100% zdravotní nezávadnost,
  • mimořádně hladký povrch,
  • snadná výměna,
  • možnost výběru ze tří povrchových úprav – režná, glazura, engoba
  • a široká barevná škála.


Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.

Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...