Proběhl cyklus seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi

Datum: 9.3.2017  |  Autor: Ladislav Platil

Část přednášek byla věnována povrchům, např. sanacím nájezdů, ramp a příjezdových cest, velkoplošným dlažbám a obkladům, rekonstrukcím balkonů a teras. Část přednášek se věnovala rekonstrukcím a zateplování střešních plášťů a vnitřnímu zateplení budov.

Letošní ročník byl více věnován problematice správného posouzení stavu jednotlivých částí budov a navržení vhodného rozsahu a způsobu provedení rekonstrukce a sanace těchto budov. I v pátém ročníku cyklu seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi posluchači mohli vyslechnout přednášky zaměřené na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování, tak z oblasti následného provádění stavebních prací.

Sanace betonových vodorovných exteriérových ploch s vysokým mechanickým zatížením (nájezdy, rampy, příjezdové cesty ke garážím apod.)


O přestávkách měli návštěvníci semináře možnost konzultovat nejen s přednášejícími, ale i se zástupci výrobců stavebních materiálů.

Přednášející: Petr Müller (Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)

Sanaci stávajících venkovních vodorovných betonových ploch s vysokým mechanickým zatížením není vždy možné řešit standardními způsoby (dobetonování další vyztužené vrstvy, přidání asfaltového potahu apod.) V zajímavé přednášce Petr Müller popsal systém sanace těchto konstrukcí s využitím nových vysprávkových malt. Zdůraznil nutnost správné přípravy podkladu, jakožto zásadní podmínky kvalitního a dlouhodobě funkčního řešení. Dále pak definoval podmínky, za kterých je možno sanace uvedeným způsobem provádět, způsoby řešení lokálních poruch sanovaných konstrukcí a zásady pro provádění. S odbornou erudicí popsal způsob možných dodatečných povrchových úprav sanované konstrukce za využití polyuretanových nátěrů.

Velkoplošná dlažba a obklady v interiéru a exteriéru - zásady pro navrhování a dohled nad kvalitou provádění

Přednášející: Ing. Tomáš Heřman (LASSELSBERGER, s.r.o.)

Velkoplošné obklady a dlažby se stávají v současné době rozšířenou a moderní formou využití keramických materiálů na našich stavbách. Zároveň se však velkoplošné materiály vyznačují tím, že „neodpouštějí chybu“ jak v návrhu, tak provedení. Ať již se jedná o podklad, jeho přídržnost a rovinnost, správné dimenzování dilatačních spár, provedení detailů, tak o vlastnosti a kvalitu použitích výrobků stavební chemie a keramiky. Ve svém příspěvku Ing. Tomáš Heřman popsal podmínky, za kterých lze velkoplošné obklady a dlažby navrhovat a provádět. Na příkladech ze své praxe ukázal nesprávné postupy a možnosti nápravy vzniklého stavu. Přednáška byla doplněna ukázkou zajímavých realizací.

Rekonstrukce balkonů, teras a dalších venkovních pochozích ploch

Přednášející: Ing. Jaroslav Rejman (Henkel ČR, spol. s r. o.)

Balkóny a terasy patří mezi předsazené konstrukce, které musí odolávat značnému zatížení od vnějšího prostředí. Především se jedná o klimatického zatížení formou střídání teplot, deště a sněhu. Ing. Jaroslav Rejman svou přednášku zaměřil na diagnostiku uvedených konstrukcí, na následné stanovení nutného rozsahu sanace. Zdůraznil nutnost správné volby materiálů a výsledné skladby konstrukce v závislosti na rozsahu poškození a budoucího zatížení konstrukce. Na názorných příkladech bylo ukázáno řešení typických detailů, příklady nesprávných návrhů a vad při provádění navržených opatření.
Odborné přednášky jsou již řadu let na velmi vysoké úrovni o čemž svědčí pozornost návštěvníků semináře.

Použití podlahových potěrů a samonivelačních stěrek v různých typech objektů

Přednášející: Ing. Martin Bureš (LB Cemix s. r. o.)

Přednáška Ing. Martina Bureše byla zaměřena na samonivelační stěrky. Byla zde publikovaná možnost kombinace sádrové samonivelační stěrky se speciálním typem teplovodního podlahového vytápění. Samonivelační stěrka určená pro malé výšky a rekonstrukce bytů. Dále byly podrobně popsány aplikace samonivelačních sádrových potěrů s teplovodním podlahovým vytápěním, navrhování, tloušťky, úskalí, vhodnost, dále pak velkoplošné aplikace samonivelačních stěrek pomocí strojního zařízení určené pro větší plochy, především pak pro objekty prodejen a skladů. Na názorných ukázkách byly ukázány vady samonivelačních stěrek a potěrů, příčiny, odstranění, a příklady na záměrném lití stěrky v exteriéru.

Časté chyby při rekonstrukcích a zateplování střešních plášťů

Přednášející: Jan Kurc (Knauf Insulation spol. s r. o.)

Vystoupení Jana Kurce, odborníka na střešní pláště a stavební fyziku, posluchačům znovu jasně připomnělo, že při realizaci zateplené šikmé střechy je třeba dodržovat několik základních zásad. Z důvodu jejich nepochopení, neznalosti či nedbalosti při montáži často dochází k chybám které jsou příčinou zásadních poruch střešních plášťů a konstrukcí. Cílem příspěvku bylo ukázat a zrekapitulovat nejčastější chyby a popsat postupy, kterými lze těmto chybám předejít.

Zkušenosti s návrhem a prováděním vnitřního zateplení budov

Přednášející: Ing. Pavel Šťastný CSc. (Remmers s. r. o.)

Vnitřní zateplení budov je zcela jistě téma, které zaslouží ještě řadu let mnohé bádání, mnoho výpočtů a zkoušek. Tato možnost zateplení obálky je dnes zatím spíše okrajová, nicméně do budoucna bude jistě mít místo na trhu v případě řady objektů, kde investor požaduje snížení energetické náročnosti a charakter objektu to umožňuje. Obsahem příspěvku Ing. Pavla Šťastného bylo seznámení s praktickými zkušenostmi s diagnostikou objektů, návrhem a prováděním vnitřního zateplení u budov z počátku dvacátého století. Na konkrétních případech posluchačům ukázal, kdy je z technického a ekonomického pohledu smysluplné a možné vnitřní zateplení navrhnout a provést, ale i příklad, kdy bych tuto formu snižování energetické náročnosti spíše nedoporučil.

Odborné vzdělávání odborníků ve stavebnictví

Nejen odborné vzdělání, ale právě i následné kontinuální vzdělávání projektantů, stavebních techniků a inženýrů je jednou z hlavních podmínek pro kvalitní navrhování a projektování staveb. Stejně tak oblast provádění potřebuje kvalifikované odborníky na všech pozicích od stavebního mistra po stavbyvedoucího a manažera stavby.

sanace v praxi
Partnery semináře byla řada známých firem, především výrobců materiálů pro suchou výstavbu, stavební chemie a obkladových materiálů.

Cyklus seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi i v tomto roce významnou měrou přispěl k rozšíření a doplnění teoretických, ale i praktických znalostí posluchačů semináře.

Přednáškový cyklus je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a České komory architektů.

 

Hodnotit:  

Datum: 9.3.2017
Autor: Ladislav Platil   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


 
 

Aktuální články na ESTAV.czNáchod koupí od JTH za 46 milionů pozemky po bývalé TepněSolární energie pro rodinný dům: Elektrárna pro nezávislý provoz celého domuVybíráte tepelné čerpadlo? Jak srovnat nabídky a správně se rozhodnout?Další vousatý dům stojí v Českých Budějovicích