Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinky v návrhu skladby plovoucí akustické podlahy

V dnešní době lidé bohužel tráví stále více času v uzavřených bytech. Proto je akustika velmi aktuální a diskutované téma. Pozitivní jistě je, že na tento fakt reagují i developeři a stavebníci a vyžadují uspokojivé řešení akustiky po projektantech.

Ti se pak při návrhu konstrukcí obracejí na výrobce akustických izolací s dotazem, jestli použitá izolace splňuje normové hodnoty pro danou konstrukci, případně jaké jsou ekonomicky výhodnější alternativy. Kruh se uzavírá. U akustiky však neexistuje jednoduchá odpověď a pro každou konstrukci je potřeba individuální posouzení celé skladby. Navíc v případě konstrukce stropu musíme kromě vzduchové neprůzvučnosti posoudit i neprůzvučnost kročejovou. Na konstrukci stropu (podlahy) tedy klademe v případě akustiky dva stěžejní nároky.

V případě akustiky není možné jednoduše ustanovit, že například 30 mm kročejové izolace zlepší akustické parametry o 10 dB, nebo 40 mm izolace o 12 dB. Tyto hodnoty je nezbytné stanovit buď odborným výpočtem jako celkovou neprůzvučnost celé skladby stropu včetně všech vrstev, nebo přesnějším způsobem – zkouškou ve zkušebně. Tyto zkoušky se provádějí v  certifikovaných laboratořích na typizovaných stropech. Cílem zkoušek, které se konaly v letech 2018–2020 ve zkušebně v CSI Zlín, bylo zjistit, jak se liší kombinace klasického pěnového polystyrenu ISOVER EPS 100 a minerální kročejové izolace v porovnání s použitím výhradně minerální vlny o stejné tloušťce. Dalším cílem bylo ověřit, zda je možné nahradit minerální kročejovou izolaci elastifikovaným polystyrenem ISOVER EPS RigiFloor 5000. Výsledky pak byly porovnány s normovými požadavky dle ČSN 73 0532.

Normové požadavky ČSN 73 0532

Norma ČSN 73 0532 (aktualizace 12/2020) stanovuje, jaké hodnoty musí splňovat strop mezi dvěma místnostmi. Pro představu můžeme uvažovat dvě místnosti nad sebou v rodinném domě a dvě místnosti dvou různých bytů v bytovém domě. Normové hodnoty jsou proti starší normě o jednotky decibelů přísnější.

Požadavky na zvukovou izolaci mezi
místnostmi v domech s byty
Kročejová neprůzvučnost L´n,w Vzduchová neprůzvučnost R´n,w
Rodinný dům (všechny ostatní místnosti téhož bytu) ≤ 58 dB ≥ 47 dB
Bytový dům (všechny místnosti druhých bytů) ≤ 53 dB (58 dB)* ≥ 54 dB (52 dB)*

*požadavek se vztahuje na starou, zejména panelovou výstavbu, pokud neumožňuje dodatečná zvukově izolační opatření

Měření ve zkušebně

Měření a vyhodnocení bylo prováděno podle ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 10140-3. Cílem zkoušek bylo porovnat kombinaci kročejové minerální izolace a ISOVER EPS 100 proti jednovrstvému řešení výhradně z minerální vlny a dále zjistit, zda lze v lehkých podlahách použít kročejovou izolaci z ISOVER EPS RigiFloor 5000.

1. Kombinace kročejové izolace ISOVER T-P a ISOVER EPS 100 vs. jednovrstvé řešení z minerální vlny

 • Roznášecí podlahový díl RigiStabil E25 tl. 25 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 20 mm
 • Výplňová vrstva ISOVER EPS 100 tl. 20 mm
 • Stropní ŽB deska tl. 140 mm
 • Roznášecí ŽB deska tl. 50 mm
 • Separační PE fólie tl. 0,2 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 40 mm
 • Stropní ŽB deska tl. 140 mm
Ln,w = 48 dB
Rw = 60 dB
Ln,w = 50 dB
Rw = 57 dB

Porovnání č. 1 – skladby vhodné pro novostavby

 • Roznášecí podlahový díl RigiStabil E25 tl. 25 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 20 mm
 • Výplňová vrstva ISOVER EPS 100 tl. 20 mm
 • Stropní ŽB deska tl. 140 mm
 • Roznášecí podlahový díl RigiStabil E25 tl. 25 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 40 mm
 • Stropní ŽB deska tl. 140 mm
Ln,w = 48 dB
Rw = 57 dB
Ln,w = 48 dB
Rw = 58 dB

Porovnání č. 2 – skladby vhodné pro novostavby i rekonstrukce

 • Roznášecí podlahový díl RigiStabil E25 tl. 25 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 20 mm
 • Výplňová vrstva ISOVER EPS 100 tl. 20 mm
 • Záklop OSB deska tl. 22 mm
 • Nosné dřevěné trámy 120/180
 • Akustická izolace ISOVER Piano tl. 50 mm
 • Konstrukce z profilů R-CD 60/27 + stavěcí třmeny 30 mm
 • Sádrokartonová deska Rigips MA tl. 12,5 mm
 • Roznášecí podlahový díl RigiStabil E25 tl. 25 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 40 mm
 • Záklop OSB deska tl. 22 mm
 • Nosné dřevěné trámy 120/180
 • Akustická izolace ISOVER Piano tl. 50 mm
 • Konstrukce z profilů R-CD 60/27 + stavěcí třmeny 30 mm
 • Sádrokartonová deska Rigips MA tl. 12,5 mm
Ln,w = 56 dB
Rw = 57 dB
Ln,w = 56 dB
Rw = 58 dB

Porovnání č. 3 – skladby vhodné hlavně pro rekonstrukce a do RD

 • Roznášecí ŽB deska tl. 50 mm
 • Separační PE fólie tl. 0,2 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 20 mm
 • Výplňová vrstva ISOVER EPS 100 tl. 20 mm
 • Záklop OSB deska tl. 22 mm
 • Nosné dřevěné trámy 120/180
 • Akustická izolace ISOVER Piano tl. 50 mm
 • Konstrukce z profilů R-CD 60/27
 • Sádrokartonová deska Rigips MA tl. 12,5 mm
 • Roznášecí ŽB deska tl. 50 mm
 • Separační PE fólie tl. 0,2 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 40 mm
 • Záklop OSB deska tl. 22 mm
 • Nosné dřevěné trámy 120/180
 • Akustická izolace ISOVER Piano tl. 50 mm
 • Konstrukce z profilů R-CD 60/27
 • Sádrokartonová deska Rigips MA tl. 12,5 mm
Ln,w = 54 dB
Rw = 61 dB
Ln,w = 53 dB
Rw = 62 dB

Porovnání č. 4 – skladby vhodné do RD vyššími nároky na akustiku

Z uvedeného porovnání vyplývá, že výsledné hodnoty kročejové a vzduchové neprůzvučnosti jsou jak v případě lehkého stropu a lehké podlahy, tak v případě těžkého stropu a těžké podlahy či jejich kombinace téměř totožné.  Je tedy možné použít i dvouvrstvé řešení a vrstvu z polystyrenu použít i ve větší tloušťce. To se hodí například při potřebě navýšit skladbu podlahy, nebo při potřebě do podlahy schovat vedení inženýrských sití např. elektrické kabely či odpady.

Při posouzení, zda uvené skladby splňují normové požadavky na bytové domy, se zde projevila nevýhoda lehkých trámových stropů (porovnání č. 3). Uvedené skladby na trámovém stropu vyhoví jen pro použití v rodinných domech nebo v případě rekonstrukce ve starých bytových domech. Pro nové dřevostavby se používají i těžké plovoucí podlahy. Ty vedle splnění vyšších nároků na akustiku přinášejí bonus ve formě tepelné akumulace, což je v dřevostavbách potřebné.

2. Použití kročejové izolace z ISOVER EPS RigiFloor 5000 místo minerální kročejové izolace ISOVER T-P.

Cílem zkoušky bylo potvrdit, nebo vyvrátit, zda použití kročejové izolace z elastifikovaného ISOVER EPS RigiFloor 5000 je výhodné pro použití v lehkých podlahách. Dosud se totiž tento izolant s úspěchem používá jen v těžkých podlahách.

 • Roznášecí podlahový díl RigiStabil E25 tl. 25 mm
 • Kročejová izolace ISOVER EPS RigiFloor 5000 tl. 40 mm
 • Záklop OSB deska tl. 22 mm
 • Nosné dřevěné trámy 120/180
 • Akustická izolace ISOVER Piano tl. 50 mm
 • Konstrukce z profilů R-CD 60/27
 • Sádrokartonová deska Rigips MA tl. 12,5 mm
 • Roznášecí podlahový díl RigiStabil E25 tl. 25 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 40 mm
 • Záklop OSB deska tl. 22 mm
 • Nosné dřevěné trámy 120/180
 • Akustická izolace ISOVER Piano tl. 50 mm
 • Konstrukce z profilů R-CD 60/27
 • Sádrokartonová deska Rigips MA tl. 12,5 mm
Ln,w = 58 dB
Rw = 58 dB
Ln,w = 56 dB
Rw = 58 dB

Srovnání č. 5 – skladby vhodné na rekonstrukce a do RD, řešení s EPS je na hraně splnění norem

 • Roznášecí podlahový díl RigiStabil E25 tl. 25 mm
 • Kročejová izolace ISOVER RigiFloor 5000 tl. 40 mm
 • Stropní ŽB deska tl. 140 mm
 • Roznášecí podlahový díl RigiStabil E25 tl. 25 mm
 • Kročejová izolace ISOVER T-P tl. 40 mm
 • Stropní ŽB deska tl. 140 mm
Ln,w = 55 dB
Rw = 54 dB
Ln,w = 48 dB
Rw = 58 dB

Srovnání č. 6 - skladby vhodné na rekonstrukce nebo do RD, ale i v případě ISOVER T-P pro novostavby bytových domů.

Z uvedeného porovnání vyplývá, že kročejová izolace z ISOVER EPS RigiFloor 5000 je v případě použití v suchých podlahách RigiStabil v bytových domech na těžkém stropě na hraně použitelnosti. A to hlavně z důvodu vzduchové neprůzvučnosti. V případě použití polystyrenu na trámovém stropě jsou výsledky též na hraně použitelnosti. V případě použití na betonovém stropě je limitem vzduchová neprůzvučnost. Zde se nejvíce projevuje výhoda použití minerální izolace. V případě použití u těžkých plovoucích podlah, kde vzduchová neprůzvučnost je zajištěna právě hmotou těžké desky podlahy, je možno spolehlivě využít oba typy izolantů.

Zkoušky mechaniky

Součástí testování byly kromě akustických zkoušek i zkoušky odolnosti při zatížení dle ČSN EN 13810-1 a ČSN 73 2030. Z výsledků vyplývá, že všechny zkoušky s rezervou splňují zařazení do užitné kategorie ploch A podle ČSN EN 1991-1-1. Lze je tedy bez obav navrhnout do obytných místností rodinných a bytových domů.

Jak se potvrdilo při zkouškách v certifikované laboratoři, materiály do podlah z minerální izolace ISOVER T-P nebo pěnový polystyren ISOVER EPS RigiFloor 5000 splňují vysoké nároky na akustiku podlah i v různých variantách skladby stropů. Díky pravidelným zkouškám a měření kročejových izolantů z minerální vlny či pěnového polystyrenu vyráběných pod značkou ISOVER, je možné navrhnout optimální akustické řešení téměř pro jakoukoliv stavbu.

Další informace k izolování podlah naleznete a prospektu Izolace podlah, na www.isover.cz nebo na lince technické a obchodní 800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na izolování podlah, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.