Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ploché sklo

Sklo se poprvé objevilo ve stavebnictví před více než dvěma tisíci lety, bylo používáno k utěsnění vstupů. Dokonce i v této dávné době bylo využito hlavní funkce skla: světelné prostupnosti spojené s určitým stupněm ochrany proti větru, chladu a dešti. Ještě před několika staletími však nebylo používání skla ve stavebnictví příliš rozšířené, až ve 20. století se tento materiál začal široce využívat v bytové výstavbě i v komerčních budovách. Rozšiřováním škály použití šel ruku v ruce i vývoj jednotlivých typů skel.

Zvýšená poptávka po nových funkcích měla vliv na rozvoj z hlediska opracování a dalších úprav základního plochého skla, které vzniká metodou plavení na cínové lázni (tzv. float) nebo tzv. lité sklo, které je při výrobě protlačováno válci, jež mu poskytují ornamentní vzor. Jde o vysoce kvalitní materiály z plochého plaveného skla. Toto sklo je sodnovápenatokřemičité a získává se tavením základní směsi při vysokých teplotách. Tato směs je tvořena z přísad: křemičitý písek, který vytváří strukturu skla (je také znám jako sklotvorný oxid křemičitý SiO2), soda, která se používá pro snížení potřebné tavící teploty i jako přísada zajišťující homogenitu tavící směsi a omezující tvorbu bublin, uhličitan vápenatý (vápenec) používaný jako stabilizátor zajišťující sklu jeho chemickou odolnost, další přísady nutné k procesu tavení a čeření, které napomáhají získání požadované kvality skla, různé oxidy kovů, které zlepšují mechanické vlastnosti skla a jeho odolnost vůči atmosférickým vlivům, popř. umožňují požadované zabarvení skla.

Výroba plochého skla (řezání na lince)
Výroba plochého skla (řezání na lince)
Skladování tabulí skla 600×321 cm v tzv. blocích
Skladování tabulí skla 600×321 cm v tzv. blocích

Základní vlastnosti sodnovápenatokřemičitého skla
VlastnostSymbolČíselná hodnota a jednotky
Hustota (při 18 °C)ρ2500 kg/m3
Tvrdost (podle Knoopa)HK0,1/206 GPa
Youngův modul (elasticita)E7 × 1010 Pa
Modul tuhostiG2,92 × 1010 Pa
Poissonova konstantaμ0,2
Charakteristická pevnost v ohybuf45 × 106 Pa
Specifická tepelná kapacitaC0,72 × 103 J / (kg.K)
Střední součinitel lineární roztažnosti mezi 20 °C a 30 °Cα9 × 10−6 K−1
Odolnost vůči rozdílu teplot a náhlé změně teploty 40 K
Tepelná vodivostλ1 W/(mK)
Rozdíl indexů lomu ve srovnání s viditelným zářením (380 nm až 780 nm)N1,5
Teplota tavení ≈ 1550 °C
Teplota skelného přechodu ≈ 630 °C
Světelný činitel prostupu (čiré sklo float tl. 4 mm)τv90 %
Solární faktor (čiré sklo float tl. 4 mm)g87 %
Normálová emisivitaεn0,89

Zdroj: AGC Glass Europe – YourGlassPocket 2015

Existují také jiné typy skel, např.: borosilikátové sklo, které se díky jeho nízké teplotní roztažnosti používá např. jako laboratorní sklo, sklokeramika vyráběná na základě využití krystalické a reziduální fáze skla. Koeficient teplotní délkové roztažnosti je u tohoto materiálu prakticky nulový. Kromě jiných aplikací se tato sklokeramika používá pro varné panely u sporáků a vařičů. Alkalické sklo, dále sklo s vysokým obsahem olova (přibližně 70 %), které výrazně snižuje propustnost rentgenového záření. Používá se pro skleněné příčky v lékařských nebo průmyslových radiologických zónách. Křišťál, sklo obsahující minimálně 24 % oxidu olovnatého, který má vliv na čirost a rezonanci.

Vraťme se ale k výrobě plochého skla metodou plavením. Výsledná tabule vzniká při online výrobním procesu tavením základní směsi při teplotě přibližně 1550 °C. Roztavená sklovina se dopravuje do cínové lázně, kde vzniká tzv. pás skla, který je postupným zchlazováním převáděn pomocí válečků k opracování. V poslední části výrobní linky je nepřetržitý pás skla rozřezán na jednotlivé tabule. V  závislosti na výrobním procesu lze vyrobit různé typy skel. Při popisu produktů je potřeba rozlišovat mezi základním sklem a opracovaným sklem:

Přehled hlavních základních a opracovaných sklářských výrobků

Sklo matované kyselinou Matelux
Sklo matované kyselinou Matelux
Lakované sklo Lacobel Red Luminous
Lakované sklo Lacobel Red Luminous
Vzorované sklo Oltreluce Circles
Vzorované sklo Oltreluce Circles

Základní sklo

 • Plavené sklo (float)
 • Vrstvené bezpečnostní sklo
 • Sklo s povlakem
 • Zrcadla – Lakované sklo
 • Vzorované sklo a vzorované sklo s integrovanou drátěnou vložkou
 • Sklo matované kyselinou

Opracované sklo:

 • Izolační sklo (dvojskla a trojskla)
 • Tepelně opracované sklo
  (Tvrzené bezpečnostní sklo / Tepelně zpevněné sklo / Prohřívané tepelně tvrzené sklo (HST) / Ohýbané sklo)
 • Chemicky zpevněné sklo
 • Vrstvené bezpečnostní sklo na ochranu proti poranění osob, ochranu majetku, proti střelám a výbuchu
 • Smaltované sklo
 • Sklo s potiskem
 • Aktivní sklo (se zabudovanými fotovoltaickými články)
 • Sklo s povrchovou úpravou (leptáním, pískováním atd.)
 • Protipožární sklo

Foto © AGC Glass Europe

 
 
Reklama