Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rozhodování před pokládkou obkladů z plochého skla

1. Fixace obkladů lepením

Lepení je nejběžnější (skrytou) formou fixace skel. Kromě lepení lze skla fixovat mechanicky. Pro smaltovaná skla a skla s potiskem, která jsou tepelně tvrzená, je možné použít běžné cementové směsi používané pro keramické obklady a také silikony/lepidla. Pro dekorativní skla s povlaky jako jsou zrcadla, Lacobel®, Lacobel® T, Matelac® a Metalac® T doporučujeme použití neutrálních silikonů pro lepení. V případě použití výrobcem skla testovaných a doporučených silikonů – např. řada FIX-IN®, je možné poskytnout 5letou záruku (u Lacobelu® T je to 10 let) na barevnou stabilitu, stálost, korozi, adhezi laků použitých na zadní nepohledové straně (při dodržení předepsaných postupů pro instalaci).

FIX-IN® je řada produktů pro lepení skel v interiérech (stěny, nábytek, dveře, vitríny, kancelářské prostory, koupelny….). Tyto produkty byly vyvinuty speciálně pro účely instalace špičkových interiérových skel společnosti AGC. Všechny produkty byly testovány na různých podkladech a při renovaci mohou být dokonce instalovány přes stávající obklady/dlaždice. Systém FIX-IN® tvoří kompletní řadu produktů určených ke správnému lepení skel a zahrnuje: silikon (sloužící i jako spárovací hmota pro nestříbřená skla), primer/penetrační podkladový nátěr, povrchový aktivátor (pro fólie SAFE/SAFE+) a další příslušenství. Všechny výrobky jsou testovány na různých podkladech (tab. 1).

Tab. 1 Možnosti použití škály FIX-IN® na různých podkladech
VýrobekFIX-IN® PR PrimerFIX-IN® SL Silikon pro lepení
MDF (EN 316)NeAno
OSB (EN 300)NeAno
Dřevotříska, bez protipožární úpravy (EN 312)NeAno
Sádrokarton (EN 520)AnoAno
Překližka, bez protipožární úpravy (EN 312)NeAno
Deska z křemičitanu vápenatého (prEN 14306)AnoAno
Cementové desky (ISO 390)AnoAno
Sádrová omítkaAnoAno
Cementová omítkaAnoAno
BetonAnoAno
Cihelné zdivoAnoAno
DlaždiceNení nutné v případě, že je povrch čistý a přilnavýAno

Všechny komponenty systému byly standardizovány pro zajištění správné přilnavosti skla k podkladu. Pro dobré výsledky je nutné respektovat lhůtu ukončení trvanlivosti produktů a skladovací podmínky – viz technické listy (TDS) a bezpečnostní listy (MSDS) dostupné na www.YourGlass.com nebo na specializovaném e-shopu www.agc-store.com.

2. Podklady a nosné konstrukce

Jako podklad pro sklo lze použít mnoho různých materiálů. Podklady musí být dostatečně pevné, aby unesly hmotu skla (2,5 kg/m2/mm) bez rizika, že dojde k jejich zkroucení, ohnutí nebo jakékoliv jiné deformaci. Podklad musí být rovný, aby se zabránilo jakémukoli viditelnému zakřivení skla. V případě, že je podklad porézní, je třeba jej nejprve upravit nanesením penetrace. K zajištění pevného spojení skla a podkladu je třeba všechny komponenty pečlivě očistit a vysušit. Musí být zbaveny prachu, částic, oleje, vosku, špíny nebo jiných nečistot, které by mohly snížit přilnavost. Tyto nečistoty mohou být přítomny z různých důvodů: broušení, řezací olej, tuk na ochranu kovových povrchů nebo dokonce špinavé prsty. Dříve než může být beton použit jako podklad pro sklo, musí být dostatečně zralý a suchý (obvykle po 3 měsících).

Obr. 1 Měření místní rovinnosti podkladu. Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2016
Obr. 1 Měření místní rovinnosti podkladu. Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2016

Při použití průsvitných spárovacích tmelů pro vyplňování spár bude barva podkladu spárami prosvítat. Pro zajištění jednotné barvy spár se doporučuje provést nátěr celé zdi (nebo minimálně ploch za spárami skla) obdobným odstínem jako je barva skla. Aby byl v případě některých (zejména světlých) barevných odstínů zajištěn jednotný vzhled skla po jeho instalaci, ujistěte se, že sklo bude instalované na jednotný, bíle natřený podklad. V tomto případě není třeba další základní nátěr na porézní povrch, protože barva již splňuje funkci základního nátěru. Budou-li v místě budoucích spojů použity barevně natřené pruhy, naneste oboustranně lepicí pásku na bílý podklad a ne na tyto barevné pruhy. Zjišťování rovinnosti a stejnoměrnosti zdi (povrch stěny po dokončení): Ke zdi přiložte měřící lať a zjistěte, zda je povrch stěny hladký a nejsou vidět žádné nerovnosti. Maximální výška nerovností je omezena s ohledem na vzdálenost mezi hrboly.

 
Tab. 2 Požadavky na rovinnost podkladu dle ČSN 744505
Požadavky týkající se stěn, rovinnostVzdálenost mezi nerovnostmi (3)Maximální hloubka prohlubně (2)
Povrch stěny po dokončení1 m3 mm
Povrch stěny po dokončení4 m8 mm
Povrch stěny po dokončení10 m15 mm
Obr. 2 Dilatační spára Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2016Obr. 2 Dilatační spára Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2014Obr. 2 Dilatační spára Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2016

3. Dilatační spáry

Je třeba respektovat všechny dilatační spáry stavby. Pokud je za instalovaným sklem dilatační spára, musí být na stejném místě spára se stejnými vlastnostmi (rozměr konstrukce a dilatace). Pokud jde o nosné konstrukce, řiďte se pokyny výrobce konstrukce.

 

4. Opracování hran skel

Po vyříznutí jsou hrany přířezu ostré a drsné a mohou způsobit zranění. Je téměř nemožné zajistit pěkný spoj mezi nainstalovanými tabulemi, pokud nejsou okraje skla nejprve opracovány. Pro opracování hran existují různé možnosti, hrany mohou být rovné, zaoblené nebo zkosené. Způsob opracování hran nepodléhá téměř žádným omezením. Tvar hran má vliv na vzhled instalovaného skla.

Zaprvé je hrana viditelná na dálku i ze vzdálených koutů místnosti. Zadruhé hrany určují vzhled spár mezi tabulemi skla. Široké spoje zdůrazňují strukturu tabule skla, zatímco při použití úzkých spár vynikne dvourozměrný vzhled skleněné stěny. Při použití silikonového lepidla FIX-IN® SL se doporučuje minimální zkosení hran a opracování (1–1,5 mm), aby nedošlo k rozšíření viditelné šířky spáry.

5. Řešení rohů: sklo-sklo, sklo-profil

Většina interiérových dekorativních skel jsou čirá skla float s vrstvou laku na zadní straně. Hrany tabulí nejsou lakem opatřeny a nemohou být nalakovány ani později. Proto je třeba věnovat designu hran zvláštní pozornost. Obklady se začínají provádět od rohu pohledových stěn místnosti nebo objektu, které hrají zásadní roli ve vzhledu skleněné konstrukce. Do úvahy je nutno vzít dva faktory: design a trvanlivost.

Obr. 3 Možné zakončení rohů Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2016
Obr. 3 Možné zakončení rohů Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2016

Hrany mohou být tvořeny dvěma samostatnými tabulemi skla (viz roh tvořený skly), nebo lze použít zvláštní profily (obvykle kovové). Pokud je hrana skleněné tabule silně opracovaná (viz hrana s fazetou), mohou se v rohu a okolo něj objevit stíny nebo odrazy.

Roh tvořený skly – tvar hrany tabule skla je pro vzhled rohu určující. I když je nainstalované sklo odolné proti nárazu, rohy jsou křehčí a snadno podléhají poškození způsobenému nárazem.

Roh tvořený profily – kovové profily je možné použít k ochraně volných okrajů tabulí skla, a tím zajistit lepší ochranu v místech, kde existuje nebezpečí nárazu. Profily lze použít, pokud mají tloušťku vhodnou pro dané sklo.

Pokud nejsou hrany skla opracovány, je nezbytně nutné použít zakončovací profily.

6. Řezání a vrtání

Opracování skla – mezi dodatečným opracováním tepelně neopracovaných výrobků a tepelně tvrzených (kalených) produktů existuje podstatný rozdíl. Výrobky ze skla float mohou být řezány a vrtány později, i na stavbě. Řezání, vrtání a opracování hran u tepelně tvrzeného skla typu T však musí být provedeno před jeho tepelným opracováním. Po tepelném tvrzení není možné další opracování provádět. Velkoformátové tabule skel (o rozměrech do 6 × 3,21 m) poskytují designérům mnoho možností při výběru požadovaného formátu. Tabule lze nařezat tak, aby bylo zajištěno ekonomické využití a minimální odpad. Zpracování hran zajistí stálou kvalitu dodávaných tabulí. Velikost tabulí skla používaných v projektech není obecně určována výrobními rozměry, ale technickými omezeními při manipulaci a přepravě skla do budovy. O tom, jak veliké mohou být tabule skla, nakonec rozhodují rozměry schodišť, výtahů a dveří.


Řezání a vrtání ve výrobě – tabule skla je ve specializovaném závodě nařezána na požadovaný rozměr, jsou opracovány hrany a případně vyvrtány otvory.

Řezání a vrtání na místě – řezání, vrtání, finální opracování hran a další ruční úpravy na stavbě jsou možné u tepelně neopracovaných skel (Lacobel®, Matelac®, Mirox®). Doporučuje se ale používat v maximální míře průmyslově zpracované tabule skla – ty mohou zaručit požadovanou vysokou kvalitu.

Všechny procesy opracování skla musí být provedeny před tepelným tvrzením skla. Do tepelně tvrzeného skla již nelze provádět žádné zásahy.

 
 
Reklama