Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mohou být dřevěná okna bezúdržbová?

Nová koncepce konstrukce okna přináší nejen více světla a vyšší solární zisky, ale současně chrání okno proti povětrnostním vlivům. Nové dřevěné okno PROGRESSION je tedy nejen bezúdržbové, ale také optimálním řešením pro moderní pasivní domy.

Na okna jsou kladeny stále vyšší nároky. Souvisí to nejenom s faktem, že okno je nejslabším článkem obálky domu, ale i s celkovými trendy ve stavebnictví, kde jsou úspornost a ekonomičnost provozu hlavními ukazateli. To ale není vše. Okno musí být také hezké, propouštět dostatek světla, vyžadovat co nejmenší nároky na údržbu a být cenově dostupné. Těmto nárokům plně vyhovuje nové dřevěné okno PROGRESSION.

Proč novou konstrukci okna

Okna si pořizujeme kvůli prosvětlení a větrání místností. Z hlediska uživatelského je pak výhodné, aby okno poskytovalo co největší prosklenou plochu při zachování nebo dokonce zlepšení tepelně izolačních vlastností.

Okna PROGRESSION mají proti běžným oknům menší podíl rámu okna vůči sklu, při stejném rozměru okna je sklo větší, okno poskytuje více světla a zároveň umožňuje větší solární zisky. Pro zasklení se používají standardní izolační trojskla – Ug = 0,5 W/m2K a g = 50 %, i trojskla se solárními zisky – Ug = 0,6 W/m2K a g = 62 %.

Porovnání rámů oken
Porovnání rámů oken

Vlastnosti rámu a skla

Ze srovnání tepelně izolačních vlastností rámu a skla vyplívá, že je výhodnější je zmenšit podíl rámu, který má horší tepelně technické vlastnosti. Zatímco běžná izolační trojskla mají součinitel prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K, hodnota Uf okenních rámů je přibližně dvojnásobná i horší.

Okna pro pasivní domy

Okna pro pasivní domy musí dosahovat hodnoty součinitele prostupu tepla Uw ≤ 0,8 W/m2K.

Lepší tepelně izolační vlastnosti oken zajišťují obvykle masivnější okenní rámy s vloženými materiály s nízkou tepelnou vodivostí, jakými jsou například PU pěna, korek apod. Další konstrukční možností jsou oddělené vzduchové komory. V obou případech narůstá objem, masívnost rámu a tím i jeho podíl na celkové ploše okna. To ale zmenšuje prosklenou plochu a prodražuje okno. Proto je současný trend v oknech pro pasivní domy zcela opačný – rám okna co nejvíce snížit a překrýt zateplenou fasádou. Tak lze dosáhnout maximálního tepelně izolačního efektu a současně díky větší ploše skla oken maximálně využít i solární zisky.

Video - Představujeme nové okno PROGRESSION

Passive House Institute

Tepelně technické vlastnosti prvků pro pasivní domy posuzuje Passive House Institute (PHI) v německém Darmstadtu. U oken hodnotí nejen součinitel prostupu tepla okna, ale i celoroční bilanci okna a jeho efektivitu. PHI dělí okna do tříd účinnosti A až C. Náročné požadavky kategorie A prozatím splnilo pouze 14 oken v EU. Jedním z certifikovaných oken phA je právě okno PROGRESSION.

Okno PROGRESSION vyniká nízkým rámem, který je při správném zabudování celý krytý zateplenou fasádou. Ve výsledku je tedy nejenom větší prosklená plocha okna a tedy i možné větší využití solárních zisků, ale okno navíc získává minimalistický vzhled s optikou čistého skla. Zvenku je totiž vidět pouze sklo a okapničku nutnou k odvodu dešťové vody.

Díky svým vlastnostem okno vyhoví náročným požadavkům pasivních domů a také uspokojí požadavky architektů na minimalistický design. Velmi příznivá cena, srovnatelná s kvalitními dřevěnými okny, pak ještě více otevírá cestu do mnoha projektů moderních pasivních domů.

Poznámka:

Hodnocení oken Passive House Institutem probíhá na základě výpočtu. Tedy všechna okna jsou hodnocena stejnou metodikou a za stejných podmínek. Okno musí splnit požadavek na Uw ≤ 0,8 W/m2K při zasklení s Ug = 0,7 W/m2K.

Pokud tuto hodnotu srovnáváme s jinými okny na Českém trhu, musíme si uvědomit, že uváděné hodnoty jsou stanoveny obvykle měřením na jednom zkušebním vzorku se sklem Ug = 0,5 W/m2K. Pokud mluvíme o dřevěných oknech, pak významnou roli hraje tepelná vodivost dřeva (λ). Při měření je na zkušebních vzorcích tato hodnota λ cca 0,09–0,1 W/mK. PHI počítá s hodnotou λ = 0,11 W/mK.

Proto by většina oken vůbec nesplnila požadavek PHI na parametry oken pro pasivní domy.

Dlouhá životnost

Dalším důvodem pro minimalizaci okenního rámu je prodloužení životnosti okna.

Okna PROGRESSION při správném zabudování nemají z vnější strany vůbec žádný viditelný rám. V praxi to tedy znamená, že okna nemají žádný rám, který bychom museli chránit proti povětrnostním vlivům. V ostění a nadpraží okna je pouze úzká hrana, která je vyrobena z tepelně upraveného dřeva Thermowood.

Spodní část okna zajišťující odvod vody je chráněna kompozitní okapnicí.

Takto konstruované okno je velmi odolné proti nepřízni počasí. Jeho životnost je podobná jako u dřevohliníkových oken.

Minimalistický vzhled

Velmi časté jsou požadavky architektů na bezrámové zasklení s optikou čistého skla. Nová okna PROGRESSION těmto designovým trendům vyhovují. Při správném zabudování je zvenku viditelné pouze sklo – a to jak u fixních, tak i otvíravých oken.

Kování

Okna PROGRESSION jsou vždy osazena bezpečnostním kováním se skrytými závěsy. Díky neviditelným závěsům je zdokonalen i vzhled okna zevnitř.

Cena

Při tak velkém množství výhod by se zcela přirozeně dala očekávat vysoká cena oken, ale opak je pravdou. Cena odpovídá kvalitním dřevěným oknům se skrytým kováním při stejné ploše skla. Navíc získáváme dlouhou životnost jako u dřevohliníkových oken, která jsou ale zhruba o 40 % dražší.

Okno PROGRESSION bylo představeno veřejnosti na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2012 a bylo oceněno odbornou porotou cenou GRAND PRIX.

Okno s moderním designem, odolné proti povětrnostním vlivům, s velmi dlouhou životností a vynikajícími tepelně technickými parametry, taková je stručná charakteristika nového okna PROGRESSION.

www.okna-progression.cz

Okno PROGRESSION exteriér
Okno PROGRESSION exteriér
Okno PROGRESSION interiér
Okno PROGRESSION interiér
Okno PROGRESSION otevřené detail
Okno PROGRESSION otevřené detail

Okno PROGRESSION zavřené detail
Okno PROGRESSION zavřené detail
Okno PROGRESSION skrytý závěs horní
Okno PROGRESSION skrytý závěs horní
Okno PROGRESSION skrytý zvedač křídla
Okno PROGRESSION skrytý zvedač křídla
Okno PROGRESSION zabudované ETICS horní skrytý závěs
Okno PROGRESSION zabudované ETICS horní skrytý závěs
Okno PROGRESSION skrytý závěs dolní
Okno PROGRESSION skrytý závěs dolní
SLAVONA s.r.o.
logo SLAVONA s.r.o.

SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...