Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vývoj dřevěných oken a inovace

Z pohledu zákazníka má optimální profil dřevěných oken s izolačním trojsklem tloušťku 92 milimetrů. Ve Slavoně Slavonice jsme se zaměřili na porovnání tří typů těchto oken: klasického eurookna IV92 s velkoobjemovou thermo okapnicí, dřevěného eurookna SC 92 bez zafrézované okapnice a jeho inovované verze SC92-CF.


Řez SC92 CF

Než se okna začala zasklívat, místo skla se prý používal mezi dřevěnými rámy promaštěný papír. Všem se tedy muselo hodně ulevit, když spoře průhledný a mnohdy páchnoucí papír vystřídalo v hojnější míře sklo. A i tento vynález byl časem překonán. Před dvaceti lety vznikla v České republice první eurookna. I ona už zaznamenala značný vývoj.

"Původní provedení eurooken (typ IV68 s izolačním dvojsklem) už dnes nevyhovuje požadavkům na tepelnou izolaci. Další nevýhodou je kondenzace vlhkosti, ke které na dvojsklech dochází", říká marketérka Slavony Zora Stupňánková.

IV92 versus SC92

Rozdíl mezi oknem SC92 a eurooknem IV92 je podle ní hlavně v řešení okapnice. "Okno SC92 totiž nemá zafrézovanou rámovou okapnici. V místě funkční spáry je dřevěný profil shodný s dřevěným profilem v ostění, proto je funkční spára krytá větším množstvím hmoty. Zlepšují se tak tepelně izolační vlastnosti rámu, součinitel prostupu tepla rámu okna u parapetu se tímto opatřením zlepší dle výpočtových modelů o 6,7 %," upozorňuje Stupňánková.

Okno SC a jeho inovovaná verze

Další inovací je podle slavonické marketérky zateplení spodní části rámu okna SC92-CF izolační hmotou Compacfoam (CF). Tato termoplastická hmota odpovídá svým chemickým složením pěnovému polystyrenu. Materiál je však tuhý, má vynikající mechanické, ale i tepelně izolační vlastnosti (tepelná vodivost 0,04 W/m2K). "Na povrchu okna, v kritické oblasti u parapetu v interiéru, je tak dosahováno mnohem příznivějších povrchových teplot. Pokud zabudujeme okno SC92-CF do konstrukce, povrchové teploty na jeho rámu neklesají podle výpočtového modelu pod 15,25 °C. To je výrazné zlepšení oproti oknu SC92. V tomto případě je povrchová teplota 14,38 °C. Výpočty, které jsem uvedla, platí pro teplotu interiéru 21 °C a teplotu exteriéru -15 °C. Kritická teplota pro kondenzaci vody na povrchu při teplotě vnitřního vzduchu 21 °C a relativní vlhkosti vzduchu v interiéru 55 % je v tomto případě 11,6 °C. Rezerva, která zbývá do kondenzace vzduchu, je v obou případech dostatečná. Vznik plísní na povrchu v interiéru tedy nehrozí," zdůrazňuje Z. Stupňánková.

Okno SC 92, povrchová teplota
Okno SC 92, povrchová teplota
  Okno SC 92, detail teplotního pole
Okno SC 92, detail teplotního pole
  Inovované okno SC 92-CF, povrchová teplota
Inovované okno SC 92-CF, povrchová teplota
  Inovované okno SC 92-SF, detail teplotního pole
Inovované okno SC 92-SF, detail teplotního pole

Porovnání tří profilů

Z výstupů rozložení hustoty tepelných toků je zřejmé, že největší je v oblasti distančního rámečku. "To nás nepřekvapí, protože nejhorší hodnoty vždy bývají naměřeny v těchto místech. Chtěla bych ale upozornit na oblasti kolem funkční spáry a spodní části okna. Když porovnáme jednotlivé výstupy, vidíme, že hustota tepelného toku je v prvním zkoumaném případě v oblasti funkční spáry a v oblasti spodní části rámu okna největší. Na obrázcích si můžeme všimnout, že čím je tmavší barva, tím je větší tepelný tok a více tepla uniká," popisuje Zora Stupňánková. Přímo u okapnice zapuštěné do rámu okna je podle ní také vidět zvýšená hustota tepelného toku.


Porovnání teplotních polí

Ve druhém případě, tedy u okna SC92, dochází ke zlepšení právě v oblasti funkční spáry. U posledního okna - SC92-CF - je vyřešeno kritické místo, ve kterém dochází k zúžení profilu rámu okna ve spodní části kvůli venkovnímu parapetu. "Po přidání izolace je hustota tepelného toku v této oblasti výrazně snížena. Uniká proto méně tepla," uzavírá Zora Stupňánková.


SLAVONA s.r.o.
logo SLAVONA s.r.o.

SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...