Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Napojení obvodové stěny na základovou desku u konstrukcí na bázi dřeva

Text o napojení obvodové stěny na základovou desku u konstrukcí na bázi dřeva je prvním z volné série článků, věnovaných důležitým stavebně konstrukčním detailům, které ovlivňují výslednou kvalitu provedení dřevostavby. Kromě pozitiv suché výstavby musíme vědět i o problémech, k nimž vedou nedostatky v plánování a provádění i neznalost důležitých souvislostí.

S moderními systémovými možnostmi dřevěných konstrukcí lze rychle a úsporně realizovat inteligentní systémy, které po architektonické, stavebně fyzikální a technické stránce splňují ty nejvyšší požadavky. K tomu se přidává – ve srovnání s masivními konstrukcemi – výrazně kratší doba výstavby, ovlivněna absencí dlouhých prostojů při vyschnutí stavby. Kromě těchto nepřehlédnutelných a nezpochybnitelných pozitiv musíme vědět i problémech, k nimž vedou nedostatky v plánování a provádění i neznalost důležitých stavebně konstrukčních souvislostí dřevostaveb. Navrhovatelé i realizační firmy by proto vždy měli znát odpovědi na otázky „Co je důležité při navrhování konstrukcí na bázi dřeva?“ nebo „Čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost?“.

Fermacell si je vědom své role dodavatele certifikovaných a ověřených systémových řešení v oblasti dřevostaveb. Také proto chce v sérii článků představit nejdůležitější podrobnosti napojení konstrukcí a vysvětlit, čemu mají projektanti, architekti a montážní firmy věnovat zvláštní pozornost při projektování a montáži konstrukcí na bázi dřeva.

Začneme v oblasti soklu, který umožňuje přechod od masivní k dřevěné konstrukci. Tato oblast je obzvláště citlivá, neboť zde musí být respektovány a odborně řešeny různé problémy. Zaprvé se zde řeší napojení konstrukce na bázi dřeva na základovou desku, která má vždy tolerance tloušťky a není nikdy úplně rovná. Zadruhé je třeba zohlednit celoplošný přenos z obvodové konstrukce stěny do základové desky.

Pro ilustraci relevantních úloh a jejich řešení zde příkladně slouží základní konstrukce. Dle stavební normy a požadavků na obvodový plášť budovy však existuje velký počet konstrukčních možností pro vnější stěnu, jejichž uvedení by ale překročilo tento rámec. Detailní popis dalších variant najdete v podrobném katalogu „Konstrukční detaily fermacell v dřevostavbách“.

1. Složení stěnové konstrukce zevnitř ven

Rozhodující pro funkci celé skladby je v první řadě difúzně otevřená konstrukce obvodové stěny. Zde platí zásada ‚uvnitř těsněji než venku. Příslušné charakteristické veličiny tvoří hodnoty sd jednotlivých vrstev.

 • Vnitřní opláštění
  Jako vnitřní opláštění pro všechny typické konstrukce na bázi dřeva se osvědčily sádrovláknité desky, jako je parobrzdná deska Fermacell Vapor o tloušťce 12,5 mm s hodnotou sd 3,1 m. Jedná se o sádrovláknitou desku, na kterou je ve výrobě nakašírovaná parobrzdná papírová vrstva. Díky této úpravě se zvýší hodnota difúzního odporu a sníží propustnost pro vodní páry u obvodové konstrukce dřevostavby.
 • Nosná a izolační úroveň
  Dutina stěny může být izolována různými izolačními materiály, jako jsou například minerální (skelná vlákna, minerální vlákna) nebo obnovitelné izolační materiály (celulóza, dřevovláknitá izolace, len, konopí…).
 • Vnější opláštění
  Na rozdíl od vnitřního opláštění, které má být pokud možno navrženo a provedeno tak, aby bylo difúzně uzavřené, se na exteriérové straně používá materiál, který je difúzně otevřený. K tomuto se výborně hodí klasické sádrovláknité desky fermacell tl. 12,5 mm s hodnotou sd 0,16 m.

Nízká hodnota sd ukazuje konstrukci otevřenou směrem ven, kterou se vodní pára může bez zábran dostávat z konstrukce, aniž by kondenzovala na studenějších vrstvách stavebního dílu. Obě vrstvy opláštění – vnitřní a vnější sádrovláknité desky – mohou být kromě toho použity pro statické vyztužení konstrukce dřevostavby (charakteristické hodnoty pevnosti, viz ETA 03/0050).

Při použití systému odvětrávané fasády se následně na sádrovláknité desky použije fasádní folie jako funkční ochrana proti pronikající vlhkosti a větrotěsnosti. Nakonec se z vnější strany upevní fasáda s odvětrávanou mezerou. Zde může být použita deska fermacell Powerpanel H2O (na obr. 2a zobrazená jako fasáda s omítkou). Přitom je třeba dbát na dostatečnou vzdálenost dřevěných prvků nosné konstrukce od země (oblast ostřikující vody 300 mm). Na spodním okraji je deska navíc chráněna soklovým profilem HD. Alternativně k desce Powerpanel H2O jsou např. také možné dřevěné fasády.

2. Strop nad podzemním podlažím/základová deska − ochrana proti vlhkosti

Před postavením stěn musí být na betonovou základovou desku, popř. betonový strop nad podzemním podlažím, umístěna hydroizolace k ochraně před vzlínající vlhkostí. Doporučuje se však i jako ochrana proti možným škodlivinám (např. plynným radonem), které vystupují ze země. Utěsnění může být realizováno navařenými bitumenovými pásy nebo i samolepicími, lehčími pásy.

3. Montáž prvků

Po utěsnění stavby jsou montovány dřevěné konstrukce. Zpravidla jsou na centimetr přesně připraveny v závodě, případně na stavbě. Na druhé straně však základové desky/stropy nad podzemním podlažím často vykazují značné tolerance. Proto musí být před montáží prvků umístěny na stejnou úroveň. Toho je dosaženo obvodovým zakládacím prahem, který se ‚vypodloží’. To lze provést dvěma způsoby:

 • vypodložení zakládacího prahu podložky a následně celoplošné vyplnění mezery výplňovou maltou Fermacell, která má vysokou pevnost v tlaku.
 • příprava dilatačních podložek a nanesení výplňové malty po obvodu stavby. Do tohoto maltového lože se pak vloží práh a do podkladu se upevní kotvami.

4. Podlahová konstrukce

Má-li být podlaha v místnosti ukončena suchým procesem, např. sádrovláknitými podlahovými prvky (podlahový prvek Fermacell 2 E 11 nebo 2 E 22), musí být nerovnosti vycházející z masivní stavby napřed příslušně vyrovnány – např. vyrovnávacím podsypem fermacell nebo samonivelační stěrkou fermacell. Potřebná tloušťka izolačních materiálů pod podlahovými prvky je dána požadovanou energetickou úrovní budovy. U neobývaných sklepních prostorů jsou zpravidla menší. Při použití extrudovaného polystyrenu (EPS) je třeba zajistit, aby byl materiál dostatečně pevný v tlaku (dle publikace Podlahové systémy feramcell – Plánování a zpracování). K akustickému oddělení je nutné mezi sousední prvky dřevěného rámu a samonivelační hmotu, popř. podlahové prvky, vždy umístit minerální okrajovou izolační pásku (Fermacell MF).

Stavebně fyzikální vlastnosti vnější stěny se sádrovláknitými deskami Fermacell

Obr. 1 Montáž prvků. Po utěsnění stavby mohou být namontovány konstrukce na bázi dřeva. dřevostavby fermacell
Obr. 1 Montáž prvků. Po utěsnění stavby mohou být namontovány konstrukce na bázi dřeva.

Hodnoty sd opláštění:

Sádrovláknitá deska fermacell Vapor (12,5 mm): 3,1 m
Sádrovláknitá deska fermacell (12,5 mm): 0,2 m

Protipožární ochrana:

REI 30

Vzduchová neprůzvučnost:

Rw > 46 dB

Hodnoty tepelného odporu konstrukce:

Varianta A:

Izolace: 200 mm
Hodnota Lambda, celková konstrukce: Ustěna 200 = 0,22 W/m²K

Varianta B:

Izolace: 340 mm
Hodnota Lambda, celková konstrukce: Ustěna 340 = asi 0,122 W/m²K *
Vhodné pro pasivní dům s I nosníky, průřez (* podíl dřeva na m² stěny stanoven na 4 %) a optimalizovaná detailní příprava/tepelné můstky – zapotřebí zvláštní plánování / sladění / inženýrská činnost při výstavbě.

Obr. 2a Napojení podlahy a vnější stěny: Vnější fasáda s omítkou a odvětrávanou mezerou a Fermacell Vapor jako vnitřní opláštění. Izolace v dutém prostoru stěny. Přitom je důležité dbát na dostatečnou vzdálenost dřevěných dílů nosné konstrukce od země (oblast stříkající vody 300 mm). dřevostavby fermacellObr. 2b Napojení podlahy a vnější stěny: Vnější fasáda s omítkou a odvětrávanou mezerou a Fermacell Vapor jako vnitřní opláštění. Izolace v dutém prostoru stěny. Přitom je důležité dbát na dostatečnou vzdálenost dřevěných dílů nosné konstrukce od země (oblast stříkající vody 300 mm). dřevostavby fermacellObr. 2 Napojení podlahy a vnější stěny: Vnější fasáda s omítkou a odvětrávanou mezerou a Fermacell Vapor jako vnitřní opláštění. Izolace v dutém prostoru stěny. Přitom je důležité dbát na dostatečnou vzdálenost dřevěných dílů nosné konstrukce od země (oblast stříkající vody 300 mm).
Obr. 3 Detail: Základová deska, vodicí práh vyplnění výplňovou maltou Fermacell, lepicí páska + základní nátěr. dřevostavby fermacell
Obr. 3 Detail: Základová deska, vodicí práh vyplnění výplňovou maltou Fermacell, lepicí páska + základní nátěr.

Publikace Fermacell: Provádění a navrhování dřevostavebČtěte také článek Do nitra pasivní dřevostavby

 
 
Reklama