Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Stylová dřevostavba založená na dřevěné rámové konstrukci a sádrovláknitých deskách fermacell

Na okraji obce Vratislavice nad Nisou stojí další dům značky Vesper Homes, realizovaný podle návrhu architektonického ateliéru Labor 13 konstrukčním systémem VF CLT, založeném na dřevěné rámové konstrukci a sádrovláknitých deskách fermacell. A proč se investoři rozhodli pro dřevostavbu?

Tento dům je naplněním vize mladého manželského páru Evy a Jiřího Magálových, která jako u všech staveb této značky spojuje moderní architekturu dřevostaveb s dispozičním řešením podle potřeb obyvatel domu.

Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Magál (na olympiádě ve Vancouveru byl členem bronzové štafety na 4 × 10 km) je profesionální sportovec a pro svůj trénink potřebuje velké množství sportovního vybavení. Architekti z pražského ateliéru Labor 13 s tím však při navrhování domu počítali. Nejvýraznějším prvkem celé stavby je vnější oddělení obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou, kde střecha tvoří zároveň terasu pro místnost v podkroví. Konstrukční systém umožňuje velkou variabilitu v umístění masivního dřevěných desek, které byly pohledově použity převážně v podkroví. Dřevostavby Vesper Homes se také vyznačují velmi krátkým časem výstavby, který je dosahován vysokou mírou prefabrikace a eliminací mokrých procesů. Proto byl do podlah použit suchý systém fermacell pro podlahové topení.

Proč se Magálovi rozhodli pro dřevostavbu?

„Poprvé jsem se začal významně přemýšlet o dřevostavbě po návštěvě stavebního veletrhu. Do té doby jsem byl zastáncem pouze zděné stavby a jen jsem přemýšlel nad volbou materiálu. Můj názor se ovšem změnil poté, co jsem absolvoval prohlídku vzorového domu jedné z mnoha firem. Zjistil jsem, jak jsou tyto domy prostorné oproti jejich zděným protějškům, a to nejen s ohledem na zastavěnou plochu,“ říká Jiří Magál.

Co bylo na tomto domě zásadní pro VesperFrames?

Ing. Michal Šopík: „Magálovi si nás vybrali, protože chtěli dům podle svých představ. Proto jsme se skutečně nechali vést směrem, který společně s architekty určovali a neomezovali jsme jejich vize současnými technickými možnostmi. Tím vzniklo zajímavé prostředí pro neotřelá konstrukční řešení, které tak baví naše projektanty. Za což bych chtěl všem zúčastněným stranám poděkovat, protože jsme se zase mohli posunout kupředu.“

Půdorys přízemí
Půdorys přízemí
Půdorys podkroví
Půdorys podkroví
Řez objektem
Řez objektem

Základní údaje:
Architektonický návrh: Labor 13
Projekce, výroba, montáž: VesperFrames s.r.o.

RD
Hrubá podlažní plocha180,5 m2
Zastavěná plocha125,8 m2
Obestavěný prostor812,5 m3
Půdorysný rozměr objektu RDcca 11,3 × 10,9 m (tvar L)
Počet bytových jednotek1
Tvar střechysedlová s plechovou střešní krytinou

Konstrukční řešení

Obvodová stěna – rodinný dům 1. NP (část s kontaktní fasádou)
Strukturní omítka7 mm
Exteriérová izolace – polystyren150 mm
Fermacell12,5 mm
Nosný rám s izolací120 mm
Parozábrana
Fermacell12,5 mm
Sádrokartonová deska12,5 mm
Nátěr
Tloušťka celkem~ 314 mm

Obvodová stěna – rodinný dům 1. NP (část s odvětrávanou fasádou)
Palubkový obklad19 mm
Provětrávaná mezera (rošt)40 mm
Minerální izolace120 mm
Fermacell12,5 mm
Nosný rám s izolací120 mm
Parozábrana
Fermacell12,5 mm
Sádrokartonová deska12,5 mm
Nátěr
Tloušťka celkem~ 336 mm

Střecha nad dvoupodlažní částí objektu je navržena jako sedlová se sklonem 38°. Střecha nad jednopodlažní částí objektu je plochá s tepelnou izolací z EPS, krytého fóliovou hydroizolací přitíženou kačírkem. Do šikmé střechy je nad schodišťovým prostorem osazeno typové střešní okno. Na střeše jsou dále umístěny solární panely zajišťující ohřev TV, odkouření plynového kotle, odvětrání kanalizace a sněhové zábrany.

Střešní konstrukce

Titanzinková střešní krytina
Celoplošné pobití25 mm
Kontralať30 mm
Difúzní fólie
Izolovaný střešní panel240 mm
Parozábrana
Kontralať30 mm
Novatop24 mm
Tloušťka celkem~ 349 mm

Objekt RD je typem fasády rozlišen na dvě hmoty. Fasáda dvoupodlažní části objektu se sedlovou střechou je tvořena kontaktním zateplovacím pláštěm s tenkovrstvou šedou omítkou. Fasáda jednopodlažní části objektu je navržena jako provětrávaná s dřevěným svislým obkladem z modřínového dřeva v přírodní barevnosti. Na soklu domu je navrženo kontaktní zateplení s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Garáž je zateplena kontaktním zateplovacím pláštěm s tenkovrstvou šedou omítkou.

Příčky

Vnitřní nosná stěna – rodinný dům
Sádrokartonová deska12,5 mm
FERMACELL12,5 mm
Nosný rám120 mm
FERMACELL12,5 mm
Sádrokartonová deska12,5 mm
Tloušťka celkem~ 170 mm

Podlahy

V objektu je navržena typová skladba podlahového vytápění. Podlaha v garáži je tvořena strojově hlazenou betonovou mazaninou se vsypem vyztuženou KARI sítí.

Podlahy přízemí
Pochůzí podlaha 10 mm
Kročejová izolace5 mm
Podlahový dílec FERMACELL HP 2225 mm
Polystyren EPS 20150 mm
Vyrovnávací podsyp Fermacell20 mm
Hydroizolace
Tloušťka celkem~ 210 mm

Podlahy podkroví
Pochůzí podlaha10 mm
Podlahový dílec FERMACELL HP 2225 mm
Hobra60 mm
Stropní panel (minerální izolace 120 mm)240 mm
Latě30 mm
2× sádrokarton25 mm
Tloušťka celkem390 mm

Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem a teplovodní podlahovou otopnou soustavou, v koupelnách jsou osazeny topné žebříky. Větrání objektu je přirozené a je zajištěno infiltrací a pravidelným větráním výplněmi otvorů. Množství větracího vzduchu pro jednotlivé dotčené prostory splňuje předepsané hygienické limity.


James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...