Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systémy suché výstavby – předváděcí akce: Fermacell – lepší sádroš

Náš redaktor ověřoval reklamní hesla sádrovláknitých desek fermacell - mě neprorazíš, nezapálíš, nepřekřičíš, nestrhneš, nepromáčíš, nezdvojuješ. Jak dopadl? "Kdybych znal produkci fermacellu před lety, ušetřil bych si spoustu starostí s předěláváním našeho bytu."

Kdo je fermacell

Fermacell je největší evropský výrobce a dodavatel sádrovláknitých desek. Výrobky od firmy fermacell umožňují efektivní provedení suché výstavby staveb, certifikace a komplexní podklady jsou samozřejmostí. Všechny závody fermacell mají pochopitelně certifikaci podle DIN ISO 9001 a promyšlenost detailů, komplexnost řešení. Kvalitní ucelená nabídka je důsledkem více než 40 let působení na evropském trhu.

Co je fermacell?

Produkty fermacell jsou vyrobeny na bázi panelů či desek obsahujících sádru (u některých podlahových desek cement) a celulózová vlákna. Přidáním vody k těmto přírodním komponentům, bez dalších pojiv, vznikne směs, která je pod vysokým tlakem slisována na pevnou stabilní desku s vyjímečnými vlastnostmi. Dále je deska sušena, impregnována a naformátována na potřebnou velikost. Vzhledem k tomu, že zde nefigurují žádná lepidla, nedochází ke kumulaci látek škodlivých zdraví ani případnému zápachu pojiva. Ekologie je stavebním pilířem této technologie a je v souladu s normami evropských zemí. Materiály fermacell jsou symbolem bezpečného a pohodového domova se všemi atributy, které vyžaduje moderní domácnost.
Pro masívní podporu produktů a technologie fermacell se rozjela po naší republice předváděcí akce s přiléhavým názvem: „Fermacell – lepší sádroš“. Celá akce začala v březnu v Praze, potrvá tři měsíce a navštíví 60 prodejen stavebnin po celé republice. Pojďme se na jednu takovou podívat…


Řemeslník v družné debatě s firemním technikem, předváděcí stěna

„Psaní je jediný zločin, při němž se pachatel snaží zanechat stopy.“ Gabriel Laub

Tak se pojďme podívat na ty stopy. Mobilní buňku jsem na první dobrou vystopoval před halou DEKTRADE a. s., Brno. Chvíli to vypadalo, že v utkáni zájemců s prodejními konzultanty bude druhá skupina hrát přesilovku. Nicméně po chvíli se stavy srovnaly a záhy bylo více zájemců. Nicméně měl jsem to privilegium, že se mě ujal technicko - prodejní konzultant, pan David Švábenský, a já měl možnost vidět vše potřebné v jednomužné skupině s průvodcem. A bylo se na co dívat. K této kampani byla vyrobena upoutávka v duchu dvou stavebníků, kdy jeden využívá klasický sádrokarton a druhý fermacell. Každá scénka má patřičné motto:

  • mě neprorazíš
  • mě nezapálíš
  • mě nepřekřičíš
  • mě nestrhneš
  • mě nepromáčíš
  • mě nezdvojuješ.

Každý jednotlivý slogan vystihuje podstatu užitných vlastností fermacellu ve srovnání se sádrokartonem tak, jak ho známe.

Vzhledem k tomu, že jsem byl připraven, pustil jsem se do pitvání pravdivosti těchto prohlášení. Hned na začátku mi ukázali krabičku lepenou z desky fermacell. Po nadzvednutí víka se rozezněla stánkem hlasitá hudba. Po vrácení víka na původní místo byla velmi špatně slyšitelná. V hlavě jsem si pomyslně odškrtnul to – mě nepřekřičíš, i když by to spíše mělo znít nečesky – mě neprokřičíš. Prostě zvuková neprůzvučnost, či akustické izolační vlastnosti určitě předčí klasiku. Hodnoty naleznete spolehlivě v katalozích, nicméně znám klasický sádrokarton, protože v něm bydlím, a vím, co dovede nebo spíše nedovede. Zvuk moc utlumit nedovede.


Zátěžový test konzoly na jedné hmoždince

Vlastnost, která vystihuje více našich sloganů pohromadě, se ukázala hned poté. Na stojanu byla proto vytvořena svislá jednovrstvá stěna. Na stěně byla připevněna konzola s růžicí, která byla připevněna jednou ocelovou hmoždinkou s „motýlkem“ ze zadní strany. Technik rozhodně nebyl žádný střízlík, vyšvihnul se na tuto improvizovanou stupačku a zatížil ji plnou váhou. Jeho víra v kvalitu byla odměněna tím, že po chvíli pohodlně slezl místo nekoordinovaného pádu. Konzola držela dále a tento důkaz únosnosti panelu byl předveden ještě několikrát. Deklarovaných padesát kilogramů na hmoždinku jsme určitě přesáhli bez ztráty kytičky. Pro další důkaz pevnosti zasvištěla vzduchem těžká kovová škrabka na dlouhé násadě. Mimo rány, které se lekli ti, co netušili, o co půjde, se však nezměnilo nic. Tedy na desce nic. Prostě mě neprorazíš…


Skladby podlah – systém voštinový, podlahové topení, skladba stropů SILENTIO, stropy do vlhkých provozů

Fermacell nemá na rozdíl od sádrokartonu různé typy desek pro požární odolnost (konstrukce tl. 10 mm dosahují požární odolnosti 30 – 120 min.), ani do vlhkého prostředí. To je nesporná výhoda, že využíváme k těmto alternativám typově stejné desky. Přes svoji pevnost lze desky ale stále používat klasickým způsobem. Je možné je naříznout, zlomit, řezat, hoblovat, frézovat, vrtat a brousit. Styčná hrana jednotlivých desek má vybrání zvané TB hrana, pro lepší spojování, bandážování, tmelení, bez změny tloušťky oproti okolí spáry. Desky lze šroubovat, sponkovat, lepit na firemní „chemii“, maltu, nejenom v interiéru, ale i v exteriéru. A to obligátně na rošt z pozinkovaných UW a CW profilů, na dřevěný rošt, na upravené stěny aj.


Díl pod sprchový kout, ohýbaná deska

Použitelnost je rozličná včetně desek s perlinkovou výztuhou pro možné oblouky a netypické tvary stěn a stropů. Máte na výběr z různých tlouštěk desek, můžete si objednat formáty dle potřeby, kompletní sortiment pro stěny a stropy, speciální cementovláknité desky na podlahy, desky pro bazény a welness, prefabrikáty pro sprchové kouty a sanitární potřeby, desky pro vedení podlahového topení. Desky odolné proti chemikáliím, exteriérové stěny pro finální omítku, případně sloužící jako protipožární. Kde všude můžete tento systém suché výstavby použít? Prakticky všude, pokud přistoupíme na filosofii tohoto typu konstrukcí.


Skladby stěn v různém provedení

Příklady skladeb stěn, stropů a podlah jsou přehledně rozkresleny pro laiky i pro projektanty, včetně užití příslušenství. Fermacell nabízí komplexní sortiment příslušenství, podlahové samonivelační stěrky, průchodky a prostupy, dilatace, kluzné napojení, vyrovnávací podsypy, rychletuhnoucí podsypy, voštinový systém zvukově izolačních podlah, tepelně izolační zásyp aj. Bandáž spár z tkané skelné vaty (na rozdíl od lisované) v mikroskopické tloušťce byla už jenom třešničkou na tento sádrovláknitý dort.


Příslušenství – bandáž (skelná páska), spárovací lepidlo, napáskované vruty

Rozhovor s technikem doplnilo několik návštěvníků z řad praktiků, kteří se evidentně živili užitím sádrokartonu. Nicméně se nám společně nepodařilo najít nějaké hluché místo v tomto segmentu, kdy by panu Švábenskému došlo „střelivo“. A co hůře, samotnému mi defilovalo hlavou, že kdybych znal produkci fermacellu před lety, ušetřil bych si spoustu starostí s předěláváním našeho bytu, kdy sádrokarton, ve věcech pro nás nezbytných, značně zaostává za tímto „Šedým bratrem“. Že já jsem tam vůbec chodil. Teď budu mít šrámy na duši a možná, že to nevratně poznamená můj další duševní vývoj. No, ale zase na dovážení mého traumatu, mám radost, že se můžu podělit o něco, co je promyšlené a dává smysl i velké možnosti.
Přesně podle principů dávné čínské filosofie Jin a Jang. Něco jsem ztratil a něco získal…

Tak zase někdy příště.

Použité fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský

 
 
Reklama