Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 25.6.2010 do 14.1.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2   

Dlouhodobý trend u velkých formátů obkladových materiálů (1. část)

14.1.2013 | PhDr. Eduard Justa, soudní znalec v oboru obkladačských prací a stavební keramiky
Ve dvou dílech představíme moderní velkoformátové obklady. V první části to budou možnosti jejich použití včetně způsobů pokládání, v druhé části pak problematika dilatací, lepidel a spárovacích hmot.

Podlahové systémy Thomsit na univerzitní klinice v Ulmu splňují požadavky EC1 dle GEV EMICODE

30.12.2012 | HENKEL ČR - divize THOMSIT
Nová chirurgie univerzitní kliniky v Ulmu je ve více ohledech mamutí projekt. Že právě v náročném medicínském oboru musí realizační firma naplnit ty nejvyšší ekologické standarty, bylo jasné už od počátku. Tomu odpovídalo i jasné zadání: žádné produkty na bázi rozpouštědel. Všechny použité technologie musely být bez jakýchkoliv emisí a musely splňovat požadavky EC1 dle GEV EMICODE.
Přístupy k hodnocení vzduchové neprůzvučnosti

Přístupy k hodnocení vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách pro bydlení

17.12.2012 | Ing. Jiří Nováček, Ph.D., Stavební fakulta, ČVUT v Praze
V článku je na konkrétních příkladech provedeno vzájemné porovnání vybraných přístupů k hodnocení vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi. Na základě popsaných výhod a nevýhod je vybrán nejvhodnější přístup. Přitom je kladen důraz na jednotnost hodnocení pro různé typy stavebních prvků a na uživatele staveb, tedy že hodnoty objektivních veličin vzduchové neprůzvučnosti mají korelovat se subjektivním hodnocením.

Konference Podlahy 2012: debata nejen o ČSN 74 4505

14.10.2012 | Vlastimil Růžička, redakce
Druhá polovina září patří již tradičně odborné konferenci Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví. Letošní sedmý ročník se nesl ve znamení aplikace nových norem a přímých zkušeností z každodenní praxe. První den konference se hovořilo převážně o povrchových úpravách a podlahách obytných budov, druhý den o průmyslových podlahách.
betonové podlahy

Změny v normě ČSN 74 4505 Podlahy: společná ustanovení platné od května 2012

14.10.2012 | Ing. Petr Tůma, Ph.D., Betonconsult s.r.o.
Příspěvek představuje změny normy ČSN 74 4505 z roku 2012 oproti jejímu znění z roku 2008. Po zapracování připomínek a vypořádání nezbytných formálních náležitostí bylo nové změní normy vydáno v květnu 2012. Nahrazuje normu, kterou jsme vypracovali v roce 2008. Cílem nové verze je opravit nedostatky normy, které se při jejím používání ukázaly, a zaktualizovat ji tak, aby odrážela posun, ke kterému za poslední 4 roky v oboru došlo.
7. ročník odborné konference Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví

Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012

8.8.2012 | BETONCONSULT, s.r.o.
V září se koná 7. ročník odborné konference Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví. Přednášky jsou v blocích Normalizace, Průmyslové podlahy a podlahy v garážích, Podlahy v bytových a kancelářských objektech, ETICS a Podlahy a povrchové úpravy na balkonech.
vyhláška o technických požadavcích na stavby

Novela vyhlášky o technických požadavcích na stavby

20.3.2012 | Ing. Jitka Víchová
Technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů v současné době upravuje vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Novela je provedena vyhláškou MMR č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., s účinností od 1. února 2012.
diskuse: 1 příspěvek, 12.06.2012 12:52

Teorie a praxe u keramických obkladů stěn a podlah (2. část)

6.2.2012 | Ing. Hana Kotorová, Technický a zkušební ústav stavební v Plzni
V příspěvku, který jsme rozdělili na dvě části, uvádíme nejčastější dotazy, týkající se problematiky keramických obkladů. Ing. Hana Kotorová z Technického a zkušebního ústavu stavebního v Plzni upozorňuje na nejčetnější problémy, kterými může keramický obklad překvapit, pokud se podcení základní pravidla od specifikace až po dokončení práce, a také pokud teorie není v souladu s praxí.

Teorie a praxe u keramických obkladů stěn a podlah (1. část)

23.1.2012 | Ing. Hana Kotorová, Technický a zkušební ústav stavební v Plzni
V příspěvku, který jsme rozdělili na dvě části, uvádíme nejčastější dotazy, týkající se problematiky keramických obkladů. Ing. Hana Kotorová z Technického a zkušebního ústavu stavebního v Plzni upozorňuje na nejčetnější problémy, kterými může keramický obklad překvapit, pokud se podcení základní pravidla od specifikace až po dokončení práce, a také pokud teorie není v souladu s praxí.

Měření rovinnosti průmyslových podlah u nás a ve světě

28.11.2011 | Ing. Petr Tůma, Ph.D., Betonconsult s.r.o.
Srovnání české metody měření rovinnosti průmyslových podlah s metodami definovanými v německých normách (DIN), amerických normách (ASTM a ACI) a britském dokumentu (TR 34).

Deska Knauf Diamant - specialista na výtahové šachty v panelových domech

18.10.2011 | Knauf Praha s.r.o.
Deska Knauf Diamant splnila kriterium mechanické pevnosti dané evropskou normou a lze jí samostatně ohradit výtahovou šachtu bez účasti zámečnických konstrukcí. Akustické vlastnosti lze ovlivňovat složením vrstev montované příčky či hloubkou dutiny. Příčka montovaná s deskou Knauf Diamant je ve značné výhodě při porovnání zvukové neprůzvučnosti.

Nejenom o změnách v normě ČSN 74 4505

10.10.2011 | Ing. Petr Tůma, Betonconsult s.r.o., doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Společnost Betonconsult pořádala v měsíci září již šestý ročník konference Podlahy, doplněné o problematiku povrchových úprav. Konference je každoročně zdrojem unikátních informací o osvědčených řešeních i nejnovějších inovacích v oboru. V letošním roce se nejvíce hovořilo o pracovní verzi změn v normě ČSN 74 4505. V příspěvku je uveden text normy s vyznačenými návrhy změn. I vy se můžete připojit k připomínkování. Přeškrtnutý text je navržen k vypuštění, podtržený k doplnění.

Současný stav v oboru navrhování dřevěných konstrukcí

10.8.2011 | doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Alena Kuklíková, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební
Příspěvek je zaměřen na metody a technické normy, které se používaly a v současnosti používají pro navrhování dřevěných konstrukcí na území dnešní ČR. Vysvětlen je též postup zavádění evropských norem v ČR a provázanost mezi Eurokódem 5 souvisejícími normami. Podrobněji je prezentována změna části 1-2 Eurokódu 5 (ČSN EN 1995-1-2) pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Novela Stavebního zákona jde do Legislativní rady vlády

28.6.2011 | Ing. Petr Bohuslávek
Ministerstvo pro místní rozvoj včera představilo novelu Stavebního zákona, která na konci června zamíří do Legislativní rady vlády. Podle náměstka Miroslava Kalouse je cílem novely zjednodušení a zrychlení řízení o využití území a povolování staveb, posílení role občanských sdružení v územních řízeních a snížení obstrukcí při povolování konkrétních staveb.

Poruchy podlah související s vlhkostí

16.5.2011 | Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Voda nezbytná v podlahových potěrech může být příčinou poruch nášlapných vrstev podlah. Poruchy podlah způsobené vlhkostí vznikají zčásti díky návrhu potenciálně rizikových konstrukcí, z části díky nesprávnému provedení detailů, či podvolení se tlaku na zkrácení nutných technologických přestávek.

Proč je nutné používat při montáži podlahového topení folii?

15.3.2011 | GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Na TZB-info.cz se hojně diskutuje o nutnosti použití folie při montáži podlahového topení. Opravdu je nutná? A použít raději systémovou desku nebo rovný polystyren?

Vliv objemových změn podkladních vrstev na chování keramických obkladů a dlažeb

14.2.2011 | Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Příspěvek se zaměřuje na vysvětlení příčin vad keramických obkladů, které byly aplikovány na zdánlivě stabilní podkladní konstrukce či vrstvy. Upozorňuje na objemové změny i pružné a plastické deformace železobetonových stropních konstrukcí, které mohou vyvolávat taková napětí v povrchových vrstvách tvořených keramickými obklady či dlažbou, která vedou ke vzniku trhlin nebo delaminaci.
diskuse: 1 příspěvek, 02.03.2011 12:09

5. ročník odborné konference Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví

31.7.2010 | BETONCONSULT, s.r.o.
Společnost BETONCONSULT, s.r.o., pořádá pod záštitou Cechu podlahářů České republiky již pátý ročník odborné konference PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2010. Letos je zaměření konference doplněno o související problematiku povrchových úprav používaných ve stavebnictví.

Připravované změny v oblasti stavebního práva

13.7.2010 | JUDr. Václava Koukalová, Česká společnost pro stavební právo
V rámci odborných stavebních seminářů jsme navštívili akci s názvem Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - příklady z praxe, novely a připravované změny a s laskavýmn svolením JUDr. Václavy Koukalové, členky představenstva České společnosti pro stavební právo. Text je souhrnenem důležitých prováděcích vyhlášek a vysvětlením frekventovaných pojmů v oblasti stavebního práva.

Nové harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

25.6.2010 | Ing. Alena Šimková, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výroků na trh, přinese řadu změn i pro Českou republiku. Tomuto tématu věnujeme zvýšenou pozornost a v dalším textu na toto téma nabízíme aktuální informace formou otázek a odpovědí přímo z Bruselu. Autorka je z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.
zpět na aktuální články       1  2