Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

8. ročník konference Podlahy

Datum: 19.10.2014  |  Autor: Vlastimil Růžička, redakce

Tradiční odborná akce tentokrát přivítala rovněž zahraniční hosty. Pořadatel 8. ročníku dvoudenní konference nabídl opravdu bohatý program a inspirativní diskusní fórum.

Konec měsíce září patří v Kulturním centru Novodvorská v Praze společnosti Betonconsult, která představuje nové trendy v oblasti realizace podlah, ukazuje návody a postupy, jak podlahy správně navrhovat a provádět. Nechybí ani příklady z praxe, poučení z chybných realizací a praktické rady. „Cílem naší konference je poskytnout účastníkům komplexní přehled o problematice podlah, včetně kontaktů na specialisty zabývající se jednotlivými tématy, s nimiž je možné při konferenci v rámci diskusního fóra přímo konzultovat připomínky k tématu,“ uvedl na úvod zástupce organizátora a moderátor konference Ing. Petr Tůma, Ph.D.

„Letos jsme měli příležitost poslechnout si vystoupení pana Toma Hancocka z Anglie, který působí ve společnosti Permaban a zároveň se angažuje v britské asociaci dodavatelů betonových průmyslových podlah. Nabídl britský pohled na úspěšné provedení betonové průmyslové podlahy. Britské podlahářské firmy a konzultanti patří totiž mezi světovou špičku v oboru. Proto byla tato možnost porovnání velmi užitečná a inspirativní,“ uvedl v rozhovoru pro portál TZB-info Petr Tůma. Dále pak ocenil i další příspěvky a přednášející. Na konferenci bylo přihlášeno celkem 39 příspěvků, z toho 28 bylo prezentováno v průběhu konference. Kromě již zmíněného Toma Hancocka jej zaujaly nejvíce prezentace, které se věnovaly diagnostice vad, či poruch podlah. Je to problematika, kterou se profesionálně zabývá. „V sále byli účastníci po celou dobu programu, takže předpokládám, že si své posluchače našly všechny příspěvky. Účastníci, se kterými jsem měl možnost hovořit, pozitivně hodnotili i jiná témata, než která zaujala mě. Od doporučení technických řešení až po prezentaci aktuálních novinek v oboru. Výčet zajímavých příspěvků by asi výrazně přesahoval prostor našeho rozhovoru,“ dodal Petr Tůma.

A o čem se nejvíce hovořilo v kuloárech, a které problémy je třeba v oboru aktuálně řešit? „V tom, co nás nejvíce trápí, byly rozhovory na letošním ročníku trochu neobvyklé. Řešení technických problémů a výzev, obvyklé v předchozích letech, přebila tématika obecného stavu na stavebním trhu. Ani ne tak žehrání nad krizí, na kterou jsme si už pomalu zvykli, spíše kroucení hlavou nad množstvím předpisů, norem a směrnic. Jejich množství je opravdu enormní a zdá se, že už o nich dávno ztratili přehled i jejich tvůrci a vydavatelé, protože spolu nejsou sladěné, případně si dokonce protiřečí,“ prozradil dále Petr Tůma.

Tři sekce konference

Konference byla rozdělena na tři sekce: Průmyslové podlahy, Podlahy bytové a občanské výstavby, Výzkum a normalizace.

Z přednášek první sekce, které měly odezvu v diskusním fóru, lze uvést alespoň doc. Ing. Jiřího Dohnálka, CSc., který se zmínil o „komunikaci“ mezi investorem, projektantem, zhotovitelem a jeho poddodavateli. „Průmyslové podlahy dle ČSN 74 4505 jsou v masivním měřítku prováděny jako betonové desky na zhutněném podloží s povrchovou úpravou vsypem. Toto řešení se v současných podmínkách jeví jako optimální dle kritéria cena/výkon. Pro někoho může být z tohoto pohledu průmyslová podlaha jako součást výrobní či skladovací haly banální záležitostí, která nevyžaduje přílišné detailní řešení. Stačí přeci určit pevnost betonu, hmotnost drátků a požadavek na úpravu povrchu. To vše řekne projektant a záležitost je vyřízena…,“ uvedl jeden z příkladů jednoduchého myšlení.

Každoroční velké téma na konferenci jsou průmyslové podlahy z hlediska rovinnosti. Tentokrát se ptal Ing. Petr Tůma, Ph.D. na to, které požadavky na rovinnost podlah jsou přísnější? ČSN 74 4505 nebo DIN 18202? Ve své příspěvku pak srovnává metodiky měření a požadavky na rovinnost podlah uvedené v české normě ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení a v německé DIN 18202 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke. Uvádí i příklad podlahy zaměřené podle obou postupů.

Hodně příspěvků se dále věnuje analýze vzniku trhlin v podlaze. Jedná se o poměrně častý případ, jehož důsledkem jsou kromě estetických vad také trhliny a průsaky vody s vymýváním složek z betonu a s korozí výztuže. Ing. Daniel Makovička poukázal na vady, které vznik trhlin umožňují. Jedná se zejména o nedostatečné dimenzování podlahové desky, zpravidla nadměrné rozteče dilatačních spár, případně i jejich absence, nedostatečné nebo chybějící odvodnění podlahy garáží, případně nevhodné navržení krycí stěrkové vrstvy konstrukce podlahy. Na konkrétním příkladu ukázal charakter poškození a analyzoval příčiny, které k němu vedly.

V sekci Podlahy bytové a občanské výstavby uvedl Ing. Pavel Rydlo (Saint-Gobain) téma Masivní podlahy energeticky úsporných domů. Energeticky úsporné domy jsou podle jeho slov pro brzkou budoucnost standardem. Nicméně zapomíná se na to, že podlahy uvedených domů vyžadují použití velké tloušťky tepelné izolace: běžně 250–300 mm. V případě aplikace podlahového vytápění se požadavky ještě zvyšují. „Teorie návrhu těchto podlahových konstrukcí není složitá, nicméně v aktuálních projektech a našich stavbách stále dochází k zásadním chybám vedoucím poté k poruchám a následným reklamacím. Vyměnit kompletní podlahy pasivního domu není vůbec jednoduché ani levné,“ uvádí Pavel Rydlo.

Zajímavou přednášku s praktickými ukázkami uvedl také Jiří Pavlíček (Henkel ČR), který se věnoval zásadám navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách. „Dnes a denně se setkáváme s názory, že se jedná o konstrukce s krátkou životností s ohledem na materiály, avšak opomíjena je problematika samotného návrhu, kde jsou velmi často a velmi hrubě porušovány základní zásady a pravidla navrhování, čímž bývají ovlivněny právě vlastnosti použitých materiálů,“ uvedl Pavlíček. Jeho slova potvrdil i specialista z Cechu obkladačů ČR PhDr. Eduard Justa, který seznámil s obsahem příručky pro navrhování a provádění obkladů z keramiky, skla a kamene. Součástí je popis 155 standardizovaných metod, směrnice pro navrhování dilatací, zatížitelnost podlah, environmentální kritéria a další nezbytné informace pro správné navrhování a provádění obkladů.

V sekci výzkum a normalizace se největšímu zájmu těšila přednáška s názvem Návrhy průmyslových podlah z hlediska platných norem, rozdíly proti zahraničí a vztah návrhu k budoucím normám v CZ od Ing. Petra Herky (Krampe Harex). Uvedl, že průmyslové podlahy a jejich návrhy, by v současné době měly odpovídat již platným normám týkajících se vláknobetonů a dále i vztahu k EN normám. Bohužel jsou jednotlivé zásady někdy zaměňovány, a proto se dochází k různým výsledkům, což může mít negativní dopad na kvalitu podlahy, ale také na její únosnost.

Asi nejvíce se hovořilo o připravované revizi ČSN 74 4505 (doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma Ph.D.) a organizátoři sbírali nové podněty a návrhy pro příští téma konference, který bude až v roce 2016. „Vždy se snažíme, aby konference byla odrazem aktuální situace v oboru a přinášela čerstvé novinky, případně upozorňovala na chyby, které se právě začínají projevovat. Věříme, že je to cesta, jak ji udržet zajímavou. Těžko dnes hádat, co bude za dva roky. Takto dlouhodoběji se plánují normalizační úkoly. Na Podlahy 2016 bychom rádi představili návrh změn v normě ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení. Několik námětů na revizi se na konferenci objevilo i letos,“ uzavírá Petr Tůma.

Více informací: www.konferencepodlahy.cz
 

Hodnotit:  

Datum: 19.10.2014
Autor: Vlastimil Růžička, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)