Odborné recenzované články

Nízkoenergetické stavby / od 5.10.2009 do 18.4.2011


zpět na aktuální články       1  2  3  4   

Vlastnosti zasklení v energetické bilanci pasivního domu

18.4.2011 | Ing. Jan Antonín, Ing. Marek Ženka, ČVUT FSv, Katedra konstrukcí pozemních staveb
Vyšší izolační standard oken používaných v konstrukci pasivních domů s sebou zpravidla přináší nižší energetickou propustnost zasklení. Zdali bude v konkrétní situaci úspornější použití trojitého nebo dvojitého zasklení, bude záviset nejen na orientaci a stínění daného okna, ale bude mít vztah k vlastnostem celé budovy a způsobu jejího provozu, především velikosti vnitřních zisků. Studie provedená na skupinách bytových domů pomocí mnohonásobných simulací vyhodnocuje vliv vlastností zasklení na výslednou potřebu tepla na vytápění pro různé podmínky stínění, izolace obálky a velikosti vnitřních zisků.

Nízkonákladový pasivní dům

28.3.2011 | Jiří Svoboda
Je zřejmé, že ve stavebnictví jsou stále obrovské rezervy při stavbě jakýchkoli domů. To otevírá značné možnosti pro oblast výstavby pasivních domů. Pokud by se totiž výstavba pasivních domů opravdu zodpovědně zoptimalizovala a zjednodušila, mohla by být dokonce výrazně levnější než klasická výstavba, a pak by již snad plošnému prosazení pasivních domů nemohlo nic zabránit
diskuse: 64 příspěvků, poslední 27.04.2015 08:55

Hodnocení udržitelnosti pasivních a nízkoenergetických domů ve Vídni a Linci - solarCity

21.3.2011 | Univ. Prof. Arch. DI Dr. Martin Treberspurg, DI Roman Smutny, Division of Sustainable Construction, Institute of Structural Engineering
V Rakousku bylo dosud vybudováno přes 5000 budov ve standardu pasivního domu. V budoucnu se má ve standardu pasivního domu realizovat značná část novostaveb. Cílem studií (2), (3) bylo poučení z prvních obytných komplexů pasivních domů. Dosahují existující pasivní domy ambiciózní cíle projektů, jak spokojení jsou obyvatelé, jaké stavební vícenáklady lze očekávat a jak vysoká je skutečná úspora energie ve srovnání s konvenčními obytnými komplexy?

Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb (IV. část)

7.3.2011 | Ing. Petr Morávek, CSc.
Čtvrtá část seriálu o vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů se věnuje cirkulačnímu systému teplovzdušného vytápění a projekčním zásadám pro návrh větrání nízkoenergetických a pasivních domů.

Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb (III. část)

28.2.2011 | Ing. Petr Morávek, CSc.
Třetí díl seriálu popisuje principy a úskalí přirozeného větrání a základní principy, technická řešení a přínosy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v obytných budovách.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 01.03.2011 13:45

Český nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ a první certifikovaná budova X-LOFT

21.2.2011 | Ing. Martin Vonka, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební
Jednou z možných cest jak rozpoznat kvalitu budov jsou již existující metodiky pro hodnocení kvality (udržitelnosti). Pro české podmínky byla v rámci výzkumného centra CIDEAS na Fakultě stavební ČVUT vytvořena v týmu odborníků metodika SBToolCZ, certifikační nástroj pro posouzení komplexní úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby, tj. s uvažováním souboru kritérií environmentálních, sociálních a ekonomických. Metodika vychází z mezinárodního systému SBTool a hodnoticí kritéria a požadavky se dále upravují s ohledem na stávající vývoj norem na mezinárodní úrovni.

Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb (II. část)

14.2.2011 | Ing. Petr Morávek, CSc.
Jedním z efektů výstavby pasivního domu je možnost úplného vypuštění klasických topných systémů, výrazné navýšení komfortu bydlení, kvalitní řešené větrání bez průvanu, vyšší efekt využití obnovitelných zdrojů energií. Ve druhém díle cyklu ukážeme metody stanovení produkce škodlivin.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 23.02.2011 11:48

Dotační programy v Rakousku

7.2.2011 | Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička, redakce
Také v Rakousku existuje celá řada dotačních programů, které jsou poskytovány jednak státem a také jednotlivými spolkovými zeměmi. Podívejme se na některé z nich a porovnejme s českými a německými dotacemi na našem serveru.

Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb (část 1.)

31.1.2011 | Ing. Petr Morávek, CSc., Atrea s.r.o.
Nízkoenergetické (NED) a pasivní domy (PD) se v zemích EU postupně stávají standardem nové výstavby. Již to nejsou experimenty, ale zcela běžná masová produkce obytných sofistikovaných budov. Pořizovací náklady pasivních domů jsou přitom jen o 5 – 7 % vyšší než u běžné produkce, ale spotřeba energie na vytápění je až o 90 % nižší!

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec

24.1.2011 | akad. arch. Aleš Brotánek, AB Design Studio
V roce 2007 jsme v ateliéru zpracovávali návrh na energeticky pasivní stavbu mateřské školky a tělocvičny ve Slivenci (v současné době je vydáno stavební povolení a na stavbu mateřské školky probíhá výběr dodavatele) a návrh na propojení celého komplexu, kde mateřská školka i tělocvična bude součástí areálu stávající základní školy. Na jeden z pavilónů základní školy bylo v té době vydáno stavební povolení na dostavbu a rekonstrukci.

Certifikace pasivních domů dle Passivhaus Institut

17.1.2011 | Susanne Theumer, architektka, poradkyně pro energie, Passivhaus Institut Darmstadt
Pasivní domy poskytují velmi dobrou vnitřní pohodu kombinovanou s velmi nízkou spotřebou energie. Výborná realizovatelnost této koncepce byla prokázána na tisících postavených pasivních domech, nutné je ovšem pečlivé plánování, provedení i stavební dohled. Aby se zajistilo skutečné dosažení komfortu i úspor energie, nabízí Passivhaus Institut (PHI) certifikaci budov. Kromě toho vytvořil i NOVOU certifikaci, jež se právě nachází v pilotní fázi: certifikaci EnerPHit pro sanace starších objektů s komponenty pasivního domu.
diskuse: 1 příspěvek, 27.02.2013 09:37

Rodinný dům v CHKO

10.1.2011 | Ing. arch. Vladimír Balda
Článek otevírá seriál o projektování a realizaci energeticky úsporných staveb v České republice. Obsahovat bude příspěvky autorů staveb a také vlastní reportáže TZB-info. První z prezentovaných domů vyrostl v náročných podmínkách CHKO. Jeho měrná roční potřeba tepla na vytápění je 20 kWh/(m2.a).
diskuse: 8 příspěvků, poslední 14.01.2011 12:38

Odhalování netěsností v domech v pasivním a nízkoenergetickém standardu

5.10.2009 | Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.
Zkušební metoda Blower-Door test slouží pro měření průvzdušnosti staveb a používá se také pro odhalování netěsností. Výsledkem měření je intenzita výměny vzduchu v interiéru při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem. Článek upozorňuje na nevzduchotěsné detaily, které se na stavbách často vyskytují.
zpět na aktuální články       1  2  3  4   
 
 

Aktuální články na ESTAV.cz„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty od společnosti Wienerberger má své vítězeJak utlumit hluk ze stavebních prací? Postavte si stan!Na Vysočině přibylo do června 671 bytů, meziročně o 60 % víceZájem o státní půjčky na bydlení po prvotním náporu ochabl