Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Od nízkoenergetické stavby s komínem až k pasivnímu domu

Datum: 13.6.2011  |  Autor: Vlastimil Růžička  |  Recenzent: Stanislav Karásek, Karon

Navrhnout a postavit dům na klidném místě za obcí je standardní zadání, které ničím nepřekvapí. V obci Myslejovice v Olomouckém kraji v průměrné výšce 353 metrů nad mořem stojí zajímavě řešený nízkoenergetický dům, který řešil kromě jiného i využití komínu. O pasivním domě původně majitel vůbec neuvažoval. Závěrečná měření ho mile překvapila. Je citlivě zasazený do krajiny a nabízí celou řadu úprav, které mohou být zajímavé i pro ostatní stavebníky.

V obci Myslejovice v Olomouckém kraji v průměrné výšce 353 metrů nad mořem stojí zajímavě řešený nízkoenergetický dům, který řešil kromě jiného i využití komínu. O pasivním domě původně majitel vůbec neuvažoval. Závěrečná měření ho však mile překvapila. Dům je citlivě zasazený do krajiny a nabízí celou řadu úprav, které mohou být zajímavé i pro ostatní stavebníky.

Jedná se o obec střední velikosti s 660 obyvateli v okrese Prostějov na úpatí Drahanské vrchoviny, která překvapuje už svou občanskou vybaveností. Najdeme tady základní i mateřskou školu, tři sportovní hřiště, dva kulturní domy, čtyři hospody, knihovnu, poštovní úřad, kostel i hřbitov. Samozřejmostí je plynofikace obce a veřejný vodovod. Velkou pozornost věnovali stavitelé izolaci proti vlhku a izolaci tepelné kvůli daným klimatickým poměrům. Dům je koncipován jako nízkoenergetická dřevostavba v pasivním standardu. Měření vzduchotěsnosti se prováděla až po roce užívání (Blower Door Test) a chování domu pečlivě sledoval také jeho majitel za plného provozu.

Základní kámen

Položit symbolický základní kámen se podařilo v Myslejovicích až po dlouhých diskusích. O pasivním domě původně investor vůbec neuvažoval. "Nebudu bydlet v žádné experimentální králíkárně," říkával rezolutně. Schvalování prvního návrhu od firmy Karon bylo tedy velmi problematické, s pasivními domy se v Česku začínalo, Blower Door Testy se prováděly pouze pro výzkumné účely a jen malé procento lidí vědělo, oč tu vlastně běží. Přesto se nakonec podařilo původní koncept prosadit. Sice s určitými ústupky, ale přece. Investor schválil nízkoenergetickou dřevostavbu v pasivním standardu - izolovaný, nepodsklepený rodinný dům s podkrovím se sedlovou střechou. Ale s komínem!, trval na svém.

"Nebylo v naší moci vysvětlit, že komín, který prochází přes zateplenou obálku, radikálně zvýší počet teplených mostů. A navíc nemá v pasivním domě vůbec co dělat. Neobstáli jsme, a tak jsme se snažili, aby to nebyly dálniční mosty, ale pouze lávky pro pěší," žertuje Stanislav Karásek, jednatel firmy Karon. Dnes majitel uznává, že to nebylo nejlepší řešení. "Komín jsme použili pouze jednou, spíše z experimentálních důvodů, a Blower Door Test po roce užívání domu ukazoval, že jsme se od parametrů pasivního domu o desetinu odchýlili," vysvětluje majitel domu Svatopluk Marák.

 

Je patrné, že problémy s neprůvzdušnou vrstvou vznikly právě v místech napojení k ostatním stavebním konstrukcím a v místech přechodů. Tabulkové hodnoty pro pasivní domy, vycházející z německých norem (n50=0,6) a jsou doporučené také v ČR (dle ČSN 73 0540:2). Blower Door Test byl v tomto případě vykonán až po roce užívání domu a jeho hodnota dosahovala podle informací majitele n50=0,7. Číslo udává, kolikrát za hodinu se vymění vzduch v budově. Měření je vztaženo k tlakovému rozdílu 50 Pascalů mezi vnitřním a vnějším prostředím. Zařízení, které se skládá z plastové membrány, ventilátoru a tlakoměru, je pomocí vypínacího rámu instalováno do otvoru dveří. V tomto případě byl Blower Door Test použit také k vyhledání netěsností v plášti budovy, pomohla také termovizní kamera.

 

Hrubá stavba

Pozemek na stavbu rodinného domu byl poměrně rozsáhlý 2 765 m2, součástí je velká zahrada s herním zázemím pro děti. Značnou výhodu představovala možnost orientace stavby průčelím na jih, což přineslo další tepelné zisky. Před započetím prací bylo ovšem nutné sejmout ornici v rozsahu 1 metru za obvod stavby a připravit půdu pro zahradu. Objekt není podsklepen, prováděly se pouze výkopy rýh pro základové pasy, výkop rýhy pro zemní kolektor a výkopy rýh pro přípojky kanalizace a vody. Při výkopu zkušební sondy byla zjištěna vrstva nánosu pravěkých ústřic, která byla z hlediska zakládání nevhodná. Proto bylo nutno založit dům až pod touto vrstvou. Jediný, kdo z tohoto nálezu měl radost byla pracovnice muzea v Prostějově. Další terénní nutností bylo zpevnění ploch, tedy příjezdové komunikace od vjezdové branky ke garáži. Zpevnění provedl majitel zámkovou dlažbou.

 

Přípojka vody je napojena na vodovodní potrubí obecního rozvodu vedoucí přes pozemek. Plastová žumpa o obsahu 10m3 je osazena na podkladní beton tak, aby nad krycí deskou byla 60 centimetrů silná vrstva zeminy. "Kanalizace odvádí splaškové vody z domu do žumpy na vyvážení. Potrubí v délce 17 metrů je plastové a je uloženo v nezámrzné hloubce asi 1 metr pod povrchem. Dešťové vody ze střech jsou svedeny na pozemek do vsaku," vysvětluje při venkovní prohlídce majitel a zve nás dovnitř domu.

 

Vnitřní klima

Vcházíme po podlaze z keramických dlaždic (jsou na chodbě v přízemí, v technické místnosti, v koupelně a na záchodě) a dále obdivujeme kouzlo podlah dřevěných plovoucích podlah. Vnitřní dispozice domu jsou upraveny přesně podle zásad pro stavbu pasivních domů a přirozeně také tak, aby měl každý uživatel své soukromí a cítil se v domě dobře. Obytné prostory se nacházejí na jižní straně, kuchyňský kout na jihovýchodě, obývací pokoj na jihozápadě. Vedlejším prostorům, jako jsou komory, šatny, technické místnosti, spíže, toalety, pak přináleží severní strana domu. Jsou nenáročné na osvětlením hravě tady postačí malé okno, které představuje minimální ztráty. Koupelna je nejteplejší místností v domě a je situovaná ve vnitřní části domu. Ložnice ve II. NP jsou také situovány na jih.

 

"Ano, i tato zásada v našem domě platí, ale pokud je dům dobře zateplený, není její umístění až tak podstatné," vysvětluje Svatopulk Marák. A co je tedy podstatné pro kvalitu bydlení v pasivním domě? "Aby se v něm lidé cítili příjemně," tvrdí majitel a chválí zvolenou větrací jednotku, vytápění a přípravu teplé užitkové vody. "Vzhledem k velice nízké tepelné ztrátě nemá dům žádnou aktivní vytápěcí soustavu," pokračuje dále ve výkladu a vede nás ke stylovému schodišti, pod kterým je umístěna větrací jednotka s rekuperací DUPLEX RB.

"Znečištěný vzduch je nasáván na záchodě, v koupelně a v kuchyni a přes tepelný výměník je odváděn ven. Čerstvý vzduch se nasává na zahradě a je přiváděn plastovým potrubím do větrací jednotky a odtud přes plastový rekuperační výměník vzduchovými kanálky, uloženými v podlaze a ve stropě, do výduchů v obytných místnostech. Větrací jednotka je vybavena regulací zajišťující výměnu vzduchu v různých režimech větrání, dle momentální potřeby domu a jeho obyvatel," popisuje kouzlo rekuperace.

 

V technické místnosti pak vidíme integrovaný zásobník tepla IZT615, kde je do zásobníku dodávána energie ze solárních kolektorů osazených na pergole na jižní straně domu a z vlastních elektrických spirál. Ze zásobníku je odebírána teplá užitková voda pro potřeby domácnosti a topná voda pro dohřev vzduchu v jednotce DUPLEX.

Izolaci nelze podcenit

Ve svém výkladu se Svatopluk Marák zmínil o nutnosti dobrého zateplení domu, o skvělé izolaci tepelné i protivlhkostní. Zajímali nás podrobnosti: Vše se prý odvíjí od dobré volby konstrukce. Tato je z dřevěných sendvičových panelů K-KONTROL. Z vnější strany jsou stěny opláštěny 200 mm silnou vrstvou tepelné izolace polystyren EPS 70F. Stropy jsou dřevěné, vnitřní nosná příčka v přízemí je z panelů K-KONTROL tloušťky 120 mm, ostatní dělící příčky jsou sádrokartonové s izolační výplní. Sedlová střecha je kryta šablonami z asfaltových šindelů.

Neméně podstatné jsou vlastnosti oken a dveří. Svatopluk Marák zvolil plastové z profilů VEKA TOPLINEplus zasklené trojsklem. Hodnota součinitele prostupu tepla celého okna činí podle jeho informcí 0,76 W/m2.K. Vchodové dveře jsou rovněž plastové z profilů VEKA s bezpečnostní izolační výplní (U=0,8 W/m2.K).

 

"Při osazování vchodových dveří a oken bylo nutno spáry těsnit. Do styku okenního rámu a polystyrenu byla vložena komprimační páska illbruck," dodává majitel. Co se týče izolace proti vlhkosti, natavil na podkladní mazaninu domu i garáže lepenku Hydrobit, která je z vnější strany přetažena na svislé stěny do výšky asi 300 mm nad terén. V koupelně a na WC byla provedena stěrková izolace proti vlhkosti Mapelastic s vyztužením koutů výztužnou páskou. Izolace je vytažena vždy minimálně 400 mm nad vodorovnou hranu.

Konkrétní měření majitele

Majitel domu své volby nelituje, přestože zpočátku váhal a prosadil si "svůj" komín. V současné době provádí měření a zpětně hodnotí své rozhodnutí jako velmi dobré. Pasivní dům by stavěl klidně znova (bez komínu). "Peníze za spotřebu energie jsem rozhodně ušetřil. V domě se cítím velmi dobře a spokojeně," říká rezolutně a dává nám k dispozici své vlastní měření z roku 2006.

Identifikační údaje domu

Jedná se o objekt pro bydlení bez výrobního zařízení. Dům je koncipován jako nízkoenergetický ve standardu pasivního domu. Celková potřeba energie na vytápění za rok nepřekročí 1950 kWh.

Místo stavby: Myslejovice u Prostějova
Rok výstavby: 2004-2005
Počet osob: 4

Elektřina: Dům je samostatnou přípojkou napojen na veřejný rozvod NN
Voda: Odebírána vlastní přípojkou z veřejného vodovodu
Splaškové vody: Svedeny vlastní přípojkou do žumpy 10 m3 na vyvážení
Dešťové vody: Svedeny na terén do vsaku

Chování domu dle zápisu majitele

 1. V domě žijí 4 lidé - 2 dospělí a 2 děti
 2. Vytápění domu přes den od 06:00 do 21:30 na 23 °C
 3. Noční teplota od 21:30 do 06:00 na 20 °C
 4. V 06:00 je teplota obvykle 21,5 °C (dům vychládne přes noc o 1,5 °C)
 5. Rekuperační jednotka je zapnuta nonstop
 6. Vlhkost vzduch se pohybuje v rozpětí 50 - 60% (z důvodu malé změny vlhkosti nemá význam denní měření) - kalibrace vlhkoměru byla provedena následovně:
  1. podle návodu výrobce
  2. porovnáním měření dalšími 3-mi kusy vlhkoměrů jiných výrobců
 7. Fyzickým měřením účinnosti rekuperačního výměníku v režimu větrání s uzavřenou klapkou vnitřního oběhu vzduch bylo naměřeno:
  1. při maximálním výkonu 82% (měřeno 19.3.2006)
  2. v režimu normal 91% (měřeno 19.3.2006)
 8. Výstupní teplota vzduchu ze zemního registru byla:
  1. při maximálním výkonu +4 °C (měřeno 23.1.2006) - venkovní teplota -22°C
  2. v režimu normal +7 °C (měřeno 23.1.2006) - venkovní teplota -22°C

Podrobný popis roku 2006 v Excel tabulce ZDE.

 
English Synopsis
From low energy building with chimney to passive house

The construction of a family house in a quiet spot in a village is a common request that should not surprise anyone. In the village of Mylsejovice, located in the Olomouc Region at 353m above sea level, there is an interestingly designed low energy house that has dealt with the use of the chimney, among other things. Originally, the owner didn't have in mind a passive house. The final measurements pleasantly surprised him.

 

Hodnotit:  

Datum: 13.6.2011
Autor: Vlastimil Růžička   všechny články autora
Recenzent: Stanislav Karásek, KaronSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (4 příspěvky, poslední 03.08.2011 07:21)


Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Nízkoenergetické stavby

Ptali jsme se

Pasivní dům roku

Redakce TZB-info natočila