Odborné recenzované články

Nízkoenergetické stavby / od 18.6.2012 do 15.12.2014


zpět na aktuální články       1  2  3  4   

Optimalizace a certifikace prvního pasivního bytového domu v ČR – Koti Hyacint F

15.12.2014 | Ing. Michal Čejka, Ing. Jan Patka, PORSENNA o.p.s.
Představujeme stavbu energeticky pasivního bytového domu v komplexu KOTI HYACINT, který jako první bytový dům v ČR získal na konci roku 2013 osvědčení „Certifikovaný projekt pasivního domu“. Tento projekt splňuje všechna příslušná mezinárodně uznávaná kritéria pasivního domu stanovená Passivhaus Institutem (PHI) se sídlem v Darmstadtu.

Prvý preukazáteľne nulový dom na Slovensku

24.11.2014 | prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.; Technická univerzita vo Zvolene
Dom mal zabezpečiť vysokú kvalitu a komfort vnútorného prostredia pri extrémne nízkej spotrebe energie, čo sa mu podarilo. Pasívnu bilanciu spotrebovanej/vyrobenej energie je možné efektívne dosiahnuť len vysokým štandardom tepelnej ochrany, definovaným ako zásady pre energeticky pasívne domy, za použitia obnoviteľných zdrojov energie.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.11.2016 13:05

Bullitt centre – nejzelenější budova na světě

27.10.2014 | Ing. Bohumil Koželouh, CSc., soudní znalec
Bullitt centre je administrativní budova v Seattle, WA/USA, rok dokončení 2013, která splňuje v ohledu navrhování, materiálů a provádění stavby všechna kritéria tzv. Living Building Challenge (LBC). LBC je mezinárodní trvale udržitelný program certifikace budov, který definuje nejprogresivnější v současnosti možná opatření trvalé udržitelnosti v stavebním prostředí a působí k rychlé změně rozdílu mezi současnými mezemi a konečným stavem, který hledáme.
diskuse: 1 příspěvek, 06.11.2014 09:50
Air house - solar decathlon

Český solární dům AIR House na soutěži U.S. Solar Decathlon 2013 – 2. část

17.3.2014 | Ing. Antonín Lupíšek, Ing. Pavel Nechanický, Ing. Kateřina Sojková, Ing. Ondřej Surý, Ing. Martin Volf, Ing. Michal Marek, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT v Praze
Mezi 3. a 13. říjnem 2013 se v Kalifornském Orange County Great Park u města Irvine konal již šestý ročník prestižní mezinárodní soutěž univerzit U.S. Solar Decathlon 2013. Loni se zúčastnil i Team Czech Republic z ČVUT v Praze, který obsadil celkové třetí místo. Druhý díl článku podrobně popisuje technické zařízení domu s názvem AIR House.

Český solární dům AIR House na soutěži U.S. Solar Decathlon 2013 – 1. část

10.3.2014 | Ing. Antonín Lupíšek, Ing. Pavel Nechanický, Ing. Kateřina Sojková, Ing. Ondřej Surý, Ing. Martin Volf, Ing. Michal Marek, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT v Praze
Mezi 3. a 13. říjnem 2013 se v Kalifornském Orange County Great Park u města Irvine konal již šestý ročník prestižní mezinárodní soutěž univerzit U.S. Solar Decathlon 2013. Loni se zúčastnil i Team Czech Republic z ČVUT v Praze, který obsadil celkové třetí místo. Článek popisuje pravidla soutěže a detailně se věnuje technickému řešení soutěžního domu s názvem AIR House.
energy performance of building certificate

Změny ve výpočtu Průkazu energetické náročnosti budovy

11.11.2013 | Ing. Píšová Petra, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební
Porovnání výpočtu Průkazu energetické náročnosti podle metodiky před revizí normy ČSN 73 0540-2, výpočtu podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a pro zajímavost je doplněn posudek pro dotační program Nová zelená úsporám.
Skutečný potenciál úspor energie v budovách v ČR

Skutečný potenciál úspor energie v budovách v ČR

22.7.2013 | Ing. arch. Marcela Jonášová, Asociace výrobců minerální izolace
Studie1, kterou zadaly Asociace výrobců minerální izolace, Cech pro zateplování budov a Sdružení EPS ČR v prvním kvartále 2013, představuje dva hlavní scénáře vývoje úspor energie na vytápění v rezidenčním sektoru ČR a informativně také vývoj úspor energie na vytápění v sektoru školství.
Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie

Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie

8.7.2013 | Ing. Ján Černák, CSc., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Článek podává základní informaci o „Národním plánu na zvyšování počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie“, který byl zaveden na Slovensku pro postupné plnění cílů daných směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.
Referenční budova a pasivní domy

Referenční budova a pasivní domy

1.7.2013 | Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice a Asociace energetických specialistů
Součinitel prostupu tepla je důležitým parametrem v energetickém hodnocení budov. Je jistě zajímavé věnovat se vlivu tohoto parametru na energetické hodnocení. V tomto článku je toto spočítáno na reálném domě. Ten je vyprojektován jako pasivní.

Víme, jak uspoříme náklady na provoz našich domů ještě před jejich výstavbou?

17.6.2013 | Ing. Miroslav Čermák
Energetika staveb je rozvíjejícím se oborem, se kterým se v dnešní době setkáváme na každém kroku. Každá stavba má svůj začátek i konec. V článku autor hodnotí vliv územních plánů a jejich studií na energetiku staveb – začněme šetřit energií tedy již od začátku.
Jsou budovy s velmi nízkou energetickou náročností opravdu dražší?

Jsou budovy s velmi nízkou energetickou náročností opravdu dražší?

10.6.2013 | prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Ing. Jan Antonín, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Bouřlivé a často nekvalifikované diskuse věnované tomu, zda zpřísnění stavebněenergetických předpisů jsou správná, bývají doprovázeny výpočty dokazujícími – často tendenčně – co je potřeba. Příspěvek připomíná problém vypovídací schopnosti stavebněenergetických výpočtů, zejména v kombinaci s finančními souvislostmi, a využívá k tomu automatizovaného výpočtu energetické náročnosti velkého vzorku budov. Diskutuje zvýšení investiční náročnosti nízkoenergetických řešení.

Budou nízkoenergetické budovy také ekonomicky efektivní pro investory a uživatele?

27.5.2013 | doc. Ing. Roman Povýšil, CSc., ENERGO-ENVI s.r.o.
Samozřejmě, že společenským cílem je, aby nízkoenergetické budovy byly efektivní. Tento cíl však nemůže mít pouze proklamativní charakter, ale musí být podložen korektními výsledky potvrzujícími, že investiční záměr bude reálně generovat ekonomický efekt v podobě zisku resp. kladného toku hotovosti (cash flow) pro investora či uživatele za posuzované období.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT

20.5.2013 | Ing. Antonín Lupíšek, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je nově vzniklý interdisciplinární výzkumný ústav ČVUT v Praze zaměřený na energeticky efektivní budovy se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Hlavním cílem založení Centra je vývoj technologií pro snížení energetické náročnosti a zefektivnění využívání přírodních zdrojů při nové výstavbě i rekonstrukcích stávajících staveb.
SBToolCZ

Vliv energetické bilance budov v hodnocení metodikou SBToolCZ – statistické vyhodnocení studentských projektů

17.12.2012 | Ing. Zuzana Stránská,, VUT Brno, Ing. Martin Vonka, Ph.D., ČVUT Praha
Cílem tohoto článku je poukázat na stále narůstající důležitost komplexního hodnocení energetické bilance staveb a prezentovat na souboru studentských prací výsledky v této oblasti, které lze užít pro nastínění základních souvislostí a představy o současném dopadu českých obytných budov na životní prostředí.

Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 3. část

5.11.2012 | Ing. Michaela Horáčková, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Seriál článků pojednává o způsobu stanovování výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti budovy a jejím vlivu na celkovou hodnotu průvzdušnosti a dále analyzuje vliv započítání prvků uvnitř vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti. Analýza byla provedena v rámci vysokoškolské kvalifikační práce na souboru 6 experimentálních rodinných domů a v určitých případech prokázala na celkovou hodnotu průvzdušnosti vliv jak výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti, tak především objemu prvků uvnitř měřeného prostoru jako je nábytek, vnitřní konstrukce nebo ostění otvorů.

Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 2. část

29.10.2012 | Ing. Michaela Horáčková, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Seriál článků pojednává o způsobu stanovování výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti budovy a jejím vlivu na celkovou hodnotu průvzdušnosti a dále analyzuje vliv započítání prvků uvnitř vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti. Analýza byla provedena v rámci vysokoškolské kvalifikační práce na souboru 6 experimentálních rodinných domů a v určitých případech prokázala na celkovou hodnotu průvzdušnosti vliv jak výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti, tak především objemu prvků uvnitř měřeného prostoru jako je nábytek, vnitřní konstrukce nebo ostění otvorů.

Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 1. část

22.10.2012 | Ing. Michaela Horáčková, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Seriál článků pojednává o způsobu stanovování výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti budovy a jejím vlivu na celkovou hodnotu průvzdušnosti a dále analyzuje vliv započítání prvků uvnitř vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti. Analýza byla provedena v rámci vysokoškolské kvalifikační práce na souboru 6 experimentálních rodinných domů a v určitých případech prokázala na celkovou hodnotu průvzdušnosti vliv jak výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti, tak především objemu prvků uvnitř měřeného prostoru jako je nábytek, vnitřní konstrukce nebo ostění otvorů.

Dřevostavby v současné nízkoenergetické výstavbě z hlediska protipožární bezpečnosti

3.9.2012 | prof. Ing. Anton Osvald, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho Inžinierstva, prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Novodobé konstrukční systémy pro nízkoenergetickou výstavbu, v pasivním a nulovém standardu nebo energeticky autonomní budovy, jakož i zvýšená popularita konstrukcí z masivního dřeva znamenají zásahy do samotné konstrukce, její statiky, stavební fyziky, ale i protipožárních vlastností. Některé prototypové konstrukční řešení nejsou ověřená, ať už zkouškám, hodnověrnou výpočetní analýzou nebo ověřením při dlouhodobém užívání stavby.

Požární odolnost obvodových stěn pro pasivní domy s využitím slaměných balíků jako tepelné izolace

27.8.2012 | Ing. Jan Růžička, Ph.D., ČVUT Praha, fakulta stavební
V rámci Projektu 1221420507: „Vybrané vlastnosti přírodních a dalších stavebních materiálů, stavebních prvků a budov“ programu Efekt MPO ČR byly provedeny zkoušky požární odolnosti obvodových plášťů pro nízkoenergetické a pasivní domy na bázi přírodních a recyklovaných materiálů. Ukazuje se, že sláma vyhovuje nejen tepelnětechnickým ale při správné aplikaci i požárním požadavkům na obvodové pláště.
pasivní domy

Ekonomická výhodnost pasivních domů

18.6.2012 | Ing. Jan Koloděj, Chytrý dům s.r.o., www.chytry-dum.eu
Článek se zabývá posouzením ekonomické výhodnosti pasivního domu na referenčním objektu. Vyčísluje náklady na pořízení a provoz domu, určuje energetickou náročnost a návratnost incestic v závislosti na způsobu financování. Upozorňuje také na nekalkulovatelné výhody, jakou je například stálý přísun čerstvého vzduchu.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 07.07.2012 08:03
zpět na aktuální články       1  2  3  4   
 
 

Aktuální články na ESTAV.cz„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty od společnosti Wienerberger má své vítězeJak utlumit hluk ze stavebních prací? Postavte si stan!Na Vysočině přibylo do června 671 bytů, meziročně o 60 % víceZájem o státní půjčky na bydlení po prvotním náporu ochabl