Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Kvalitní nízkoenergetické domy pro všechny

Spojení výroby kompletního vlastního stavebního systému a stavební a projektové činnosti se společnosti Betonové stavby - Group Klatovy, působící na českém trhu již od roku 1993, osvědčilo. Poskytujeme ucelenou a cenově příznivou nabídku kvalitních nízkoenergetických rodinných domů doplněnou profesionálním a odborným stavebním servisem.

LOGO LIVETHERM

Základem budoucí kvality každé stavby je výběr kvalitního stavebního materiálu a projekt "ušitý na míru" přesně na požadavky zákazníka a danou lokalitu stavby. Firma Betonové stavby - Group s.r.o. Klatovy v současné době nabízí na trh aktualizovanou verzi celkem osmi základních typových projektů pod názvem BS VARIACE I - VIII . Díky své menší velikosti, malému požadavku na velikost pozemku a kvalitní vnitřní dispozici si zákazníci oblíbili dům BS VARIACE VIII. Jedná se o samostatně stojící dům menší kategorie - 3 + 1 pro 4-člennou rodinu s venkovní terasou . Dům je řešen jako jednopatrový s možností rozšíření o obytné podkroví. Dům je vhodný pro rovinaté popř. mírně svažité zakládání, dispozici domu je možné dále upravovat (zrcadlově, varianta s přistavěným garážovým stáním, či garáží atd.).

Základním použitým stavebním materiálem pro obvodové zdivo je inteligentní stavební systém LIVETHERM s tepelným odporem zdiva bez omítek R = 4,25 m2K/W (s tepelně - izolačními omítkami R=4,54 m2K/W, U= 0,22 Wm-2K-1). Tyto výborné tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva š.365 mm zabezpečuje průběžná vložka z tvrzeného samozhášivého polystyrénu tl. 120 mm v kombinaci s liaporbetonovou částí tvárnice. Díky vysokému tepelnému odporu obvodového pláště stavby a při použití kombinovaného elektrického popř. plynového kotle nepřesáhne potřeba výkonu kotle hodnotu 4 - 6 kW. Systém LIVETHERM nabízí dokonale přesné výrobky pro zdění na minimální tloušťky celoplošně nanášeného lepidla, což jednak eliminuje vznik tepelných mostů a dále výrazně zrychluje vlastní výstavbu a snižuje její náročnost. Zdivo LIVETHERM zajišťuje mimořádné tepelně izolační vlastnosti s nadstandardní akumulací tepla bez nutnosti dodatečného zateplení v nízkoenergetickém standardu.

Stropy jsou řešeny z polomontované filigránové konstrukce BSK- PLUS. Pro příčky a vnitřní nosné zdivo jsou použity přesné a zámkové nosné liaporové tvárnice a příčkovky LIVETHERM, základové pasy jsou sestaveny z bednicích dílců. Komínové těleso je navrženo v provedení BLK (betonové lehčené komíny s korozivzdornou vložkou). Celý systém hrubé stavby je doplněn klasickým sbíjeným krovem, krytinou BRAMAC a oplechováním z měděných plechů.

Vlastní stavebnice (dodávka materiálu od BS - Group s.r.o.) přijde na částku cca 235.000,- Kč, hrubá stavba domu při obestavěném prostoru 393 m3 se pohybuje v ceně cca 820.000,- Kč včetně zemních a základových prací, stavba "na klíč" tohoto domu cca 1.590.000,- Kč (CÚ 1Q/11).

Firma své typové projekty nabízí i samostatně společně s materiálem pro stavby svépomocí, popř. pro kombinované dodávky, na které je schopna zajistit základní zaškolení pracovníků investora či provádějící stavební firmy.

U staveb na klíč se provádí stavby v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Nabídkové ceny se kalkulují individuálně v odvislosti od konkrétní projektové dokumentace.

Na vyžádání klienta firma zpracuje i atypickou projektovou dokumentaci s řešením veškerých požadavků klienta (dům větších rozměrů nebo atypických tvarů, výrazná svažitost stavební parcely, částečné využití RD pro podnikání či jinou činnost atd.) Tyto záležitosti s Vámi pracovníci firmy rádi osobně projednají a nabídnou takové řešení, které bude klientovi doslova "ušité na míru". Celková doba výstavby při stavbě "na klíč" nepřesáhne 6 měsíců.

 
 
Reklama