Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Na návštěvě nízkoenergetických a pasivních staveb v rámci exkurze Biodomy

Datum: 26.5.2010  |  Autor: Vlastimil Růžička

Česká rada pro šetrné budovy a British Council pořádají kromě svých dalších aktivit také semináře s názvem Biodomy, jejichž součástí jsou exkurze do vybraných budov. Účastnili jsme se jedné z nich a podívali jsme se na tři zajímavé stavby v okolí Prahy.

První zastávka stylově označeného mikrobusu byla v Pikovicích, kde se nachází netradiční nízkoenergetická dřevostavba se zahradním altánem. Čekali na nás investor, architekt i projektant. Druhou budovou, blízkou pasivnímu standardu, nás provedl sám investor, který osobně dotvářel ideový koncept domu na okraji vesnice Tehov u Říčan. Třetí budova umístěná v zahradě bývalé fary ve Slušticích u Prahy nás zavedla prostřednictvím zástupce investora do světa dětí. Stojí tu nádherná dřevostavba projektovaná jako mateřská škola waldorfského typu.

Zastávka první: Pikovice

Pikovice je malá vesnice na levém břehu Sázavy, tvořící jednu ze dvou místních částí obce Hradišťko v okrese Praha-západ. Rodinný dům zde nevznikl jako solitér, ale vytvořil zajímavý komplex nápadité dřevostavby a stylového zahradního altánu v poměrně frekventované obecní ulici. Prostor mezi altánem a domem je v projektu chápán jako intimní dvorek či jako případná součást obyvatelného prostoru. Na dvoře se nacházejí studna s pumpou, vše je obklopeno divokou zelení, která zvyšuje intimitu prostředí a uzavírá budovu pohledům zvědavců. Divoká zahrada končí až na hranicí lesa v jižní části parcely.

"Hmota domu je v zásadě hranol, jehož velikost je odvozena z nároků rodiny na vnitřní uspořádání. Na severní fasádě je jednoduchá hmota domu promodelována objemem schodiště, které vede až na střechu, kde končí pobytovou terasou. Krátké fasády domu (západní a východní) jsou jednoduché s otvory proraženými jen v místech, kde si to vyžaduje prosvětlení interiéru. Jižní fasáda orientovaná do pobytového dvora je prosklená velkými dveřmi, které umožňují propojení interiéru se dvorem," vysvětluje architekt Jan Vondrák a předkládá k nahlédnutí projektovou dokumentaci.

Stavba je jeví jako nápaditá nejen pro své konstrukční řešení, ale hlavně díky výběru materiálu. Pro povrchy byly použity pouze takzvaně čisté materiály - převládá dřevo v přirozeném stavu, doplněné čirým sklem, střecha je částečně ozeleněná. Fasády jsou horizontálně členěny modřínovými prkny a latěmi, přičemž všechna prkna jsou ponechána v přirozeném stavu. Severně, směrem do ulice, je navržena popínavá, ozeleněná fasáda. Skladbu střechy tvoří stropní kazetová konstrukce vyplněná tepelnou izolací, nad ní je konstrukce pobita OSB deskami, spád střechy vytváří vrstva spádové izolace z extrudovaného polystyrenu. Spádová konstrukce je zaklopena hydroizolací.

Odpady řeší projekt takzvanou nepropustnou žumpou, která je realizována tak, aby mohla být přebudována na septik s odtokem přes filtr a napojena na připravovaný kanalizační řad obce. Topení zajišťuje kombinace krbu, umístěného v hlavní obytné místnosti, a elektrokotle v technické místnosti s rozvody podlahového topení v celém objektu. V technické místnosti je rovněž umístěn bojler pro ohřev TUV o objemu 200 litrů. Čerpadlo se nachází ve studni v technické místnosti, uvnitř domu je pouze tlakový zásobník vody.

Rodinný dům v obci Pikovice
Typ: dřevostavba
Realizace: 2008/2009
Autoři projektu: Ing. arch. Jan Mach, Ing. arch. Pavel Nalezený, Ing. arch. Jan Vondrák. Ateliér mjölk Liberec.

Zastávka druhá: Tehov u Říčan

Rodinný dům v obci Tehov u Říčan je jiný. Pozemek nabízí více prostoru a dům je situován mimo zastavěnou část obce na svažité parcele a nastavuje se k jihu. Téměř ideální místo pro stavbu. Investor nás v tomto případě přivítá sám, ale jeho brilantní výklad obsáhne vše, co je třeba vědět, včetně drobných detailů, které nejsou ani dílem projektanta či architekta, ale samotného majitele objektu. Má jasnou představu o bydlení i o přírodních materiálech a technologiích. Nechce vytvářet precizní dobře "spočítané" obydlí, ale prostor, ve kterém se dá žít; prostor, kde se bude cítit s rodinou dobře. Rodinný dům blízký pasivnímu standardu architektů Aleše Brotánka a Jana Praislera, doplněný na severní straně o další samostatně stojící doplňkové stavby - dílnu, přístřešek a dvojgaráž, mu to nabízí.

"Na realizaci domu jsem se velmi rád spolupodílel. Hledal jsem vlastní, úsporná řešení. Za domem nám tak vznikl polouzavřený dvorek chráněný od veřejné komunikace bariérou hospodářských staveb. Chtěl jsem dostatek různě využitelných prostorů, přístřešků a dílen k potřebám dobrého hospodáře," vysvětluje s úsměvem Petr Šimeček a vede nás do místností v patře.

Rodinný dům v Tehově u Říčan je dvoupodlažní s obdélníkovým půdorysem; obytné místnosti jsou orientovány na jižní stranu s výstupem do zahrady. Místnosti v patře mají předsazenou dřevěnou pavlač, jejíž součástí jsou integrované teplovodní kolektory. Přesah střechy na jihu a kolektorový štít na pavlači fungují jako protisluneční clony v letním období a částečné jako ochrany proti dešti. Dům je rozdělen na vytápěnou, vysoce zateplenou dvoupodlažní část a částečně zateplenou nevytápěnou část domu s šatnovým a skladovým zázemím, z jedné poloviny podsklepeným, postaveným z porothermu. Do sklepních prostor je přístup též ze zahrady a zásobovacím francouzským oknem ze severní strany domu.

Dům je částečně založen na základových pasech v místech terénního zlomu s nosnou opěrnou zdí a z větší obytné části nad terénem. Ze severní strany k domu přiléhají doplňkové nevytápěné prostory. Mezi nimi se nachází hlavní komunikační prostor domu - schodiště. Sjednocujícím prvkem funkčně různorodých staveb jsou ozeleněné pultové střechy s mírným sklonem k jihu. Dům i doplňkové stavby jsou omítnuté v různých valérech žluté až okrové barvy. Přírodní charakter stavby má posílit i přiznaná trámová konstrukce, vybíhající do prostoru interiéru domu a použití jílových omítek a režných cihel.

Technická zpráva dále uvádí podrobnosti, které stojí za to ocitovat v plném znění včetně parametrů, jež náleží domům nízkoenergetického standardu. Zajímavý je rovněž detail obvodové stěny:

Hlavním izolačním materiálem jsou v tomto případě balíky obilné slámy (350-400 mm pšeničné/žitné). Nosné obvodové stěny tvoří trámový a fošinkový skelet z profilů 125x125 a 125x50 mm + OSB desky s vnitřní jílovou omítkou tloušťky 60 mm. Vnější opláštění vyplňuje kombinovaný modřínový obklad a vápenná omítka. Naměřené parametry domu se blíží pasivnímu standardu - 15 až 18 kWh/m2 za rok. Co se týče technického vybavení, najdeme zde teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla, zemní registr pro předehřev nebo předchlazení větracího vzduchu, solární kolektory na ohřev TUV propojený s vytápěním, integrovaný zásobník tepla (IZT) s elektrospirálami na nouzový dohřev a krbová kamínka Golemek nebo na pelety pro spalování biomasy - 9/5 kW s ohřevem.

   

Rodinný dům v Tehově u Říčan
Typ: pasivní dřevostavba
Realizace: 2005-2007
Autor projektu: Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler

Zastávka třetí: Sluštice

To nejlepší nakonec, chtělo by se říci... Ale srovnání by trochu pokulhávalo. Mateřská škola waldorfského typu ve Slušticích u Prahy je trochu jiný typ stavby. Jde o promyšlený koncept zdravého a esteticky kvalitního prostředí s ohleduplností k životnímu prostředí, součástí je i citlivá rekonstrukce přilehlých stavení v areálu bývalé fary. Technické řešení vychází z požadavku na maximální použití přírodních a zdravotně nezávadných materiálů a technologií.

"Záměrem investora bylo vybudování mateřské školy waldorfského typu s širším funkčním využitím. S mateřskou školou by mělo vzniknout i místo mezigeneračního setkávání, spojení uměleckých a řemeslných tvůrčích aktivit a zájmových činností pro děti i dospělé. Těmto doplňkovým aktivitám budou sloužit především stávající objekty na pozemku. Snahou je začlenění stavby do stávajícího organismu zahrady tak, aby zůstala v maximální možné míře nedotčena. Významnou okolností určující organizaci další výstavby bude ochrana stávající zeleně," vysvětluje náš průvodce a zástupce investora inženýr David Eyer.

Z předloženého projektu architekta Víta Poláka je ihned patrné, že vychází z atmosféry stávající zahrady a ctí původní prostor. Centrální vstup chápe jako hlavní křižovatku a tedy i jako místo setkávání, případně jako prostor pro slavnosti. Na vstupní halu do centrální budovy navazují šatny, které mají rovněž samostatný přímý vstup na zahradu. Se šatnou je spojena umývárna a záchody pro děti. Třída je funkčně rozvržena na prostor pro pracovní činnosti, jídelnu s malou kuchyňskou linkou a hernu jako samostatný prostor s volnou plochou pro nejrůznější společné a individuální aktivity. Jedna třída je doplněna ložnicí umístěnou ve zvýšeném podlaží, kde je také prostorný společenský sál.

Z technických údajů je zajímavý hlavně oválný plášť střední části, který je opatřen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny. Zastřešení budov je provedeno trámy z rostlého a lepeného dřeva s dřevěným záklopem a podhledem. Vodorovné střechy jsou opatřeny spádováním, hydroizolací fólií a vegetačním pokryvem. Prostor sálu je zastřešen jehlanovou střechou s široce vyloženou římsou. Konstrukce střechy sálu je z dřevěných trámů se záklopem, hydroizolací a tenkou vrstvou zeminy s vegetačním pokryvem. Hlavním izolačním materiálem je konopné vlákno a jako stavební materiály byly použity převážně dřevo a pálené i nepálené cihly. Omítky jsou hliněné a zdivo bylo navrženo jako kompaktní, z superizolačních cihelných bloků (šířky 500 mm).

Zdrojem tepla pro objekt této školy walfdorského typu je kotel na spalování biomasy ve formě peletek. Součástí budovy je rovněž sklad tohoto paliva. Dalším aktuálně budovaným objektem v areálu je zázemí zahrady umístěné v bývalém sadu. Zde bude sklad zahradnického nářadí, sklad sena a přístřešek pro chov ovcí s přilehlou dřevěnou ohradou.

"Stavba bude provedena jako jednoduchá dřevěná budova se sedlovou střechou, krytou pálenými bobrovkami. Objekt altánu v zahradě bude také jednoduchou dřevěnou stavbou na sedmiúhelníkovém půdorysu, s jehlanovou střechou krytou šípaným šindelem," dodává na závěr David Eyer.

Mateřská škola v obci Sluštice u Prahy
Typ: dřevostavba
Realizace: 2009 - 2010
Autor projektu: Ing. arch. Vít Polák

Seminář s názvem Biodomy s následnou exkurzí proběhl v rámci projektu na ochranu klimatu Challenge Europe, který realizuje mezinárodní organizace British Council. K pořádání semináře se připojila Česká rada pro šetrné budovy a Národní technická knihovna. Další akce budou podle slov organizátorů následovat. Server TZB info bude opět při tom.

 
English Synopsis
Public seminars and visits have success - this time it was three exclusive low-energy houses.

The Czech Council for Green Buildings and the British Council, in addition to their other activities, are organising the so-called Biohouse seminars, which include visits to selected buildings. We have attended one of them and we had a look at three interesting buildings in the surroundings of Prague. The first stop of the mini-bus was Pikovice, where an untraditional low energy wooden house, with a gazebo is located. We were expected by the investor, the architect and the projector. The second building, which had almost passive standards, we shown to us by the investor, who personally devised to ideological concept of the house in the outskirts of the village Tehov u Říčan. The third building, located in the garden of the former parish house in Sluštice u Prahy, was shown to us by a representative of the investor, who took us to the world of children. It is a beautiful wooden building projected as a pre-school in a Waldorf style.

 

Hodnotit:  

Datum: 26.5.2010
Autor: Vlastimil Růžička   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Nízkoenergetické stavby

Doporučené články

Redakce TZB-info natočila