Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zajímavosti z konference Šetrné fasády: nový učební obor a nové návrhy v rámci implementace BIM

Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) uspořádala na začátku dubna již 15. ročník národní konference s názvem Šetrné fasády. Připomeňme si některá důležitá témata.

Foto: ČKLOP
Foto: ČKLOP

Na konferenci vystoupila celá řada českých i zahraničních odborníků, aby pohovořili o budoucnosti stavebnictví v době zdražování materiálu, o zelené dohodě (Green Deal) v době energetické krize, o využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a recyklaci.

Nový obor technik otvorových výplní a fasád

Za zmínku stojí návrh ČKLOP na vznik nového učebního oboru technik otvorových výplní a fasád. „Odbornost techniků musí splňovat odpovídající požadavky na správnou montáž lehkých obvodových plášťů, oken a dveří podle aktuálních platných norem, předpisů a znalostí. Zásadní změnou musí být široké zavedení duálního vzdělávání,“ uvedl Jan Bedřich, výkonný ředitel ČKLOP. Absolventi by měli kromě základních vědomostí obsáhnout také nové požadavky v rámci Green Deal i z hlediska aktuální normy o energetické náročnosti budov, jež mají přímý dopad i na obor lehkých obvodových plášťů, oken a dveří. Názory na nový učební obor a semináře na dané téma najdete na internetových stránkách ČKLOP.

Nové možnosti implementace v rámci BIM

Odborný tým oblasti (OTO) Lehké obvodové pláště a výplně otvorů (LOP) pracuje na sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s lehkými obvodovými plášti staveb pro stanovené základní milníky životního cyklu staveb. Hovořili o něm zejména členové OTO Teamu LOP: Lucie Švamberková, ze stavební společnosti Sipral a Lukáš Romanczin, ředitel společnosti MFS Digital CZ, která poskytuje fasádní konzultace, poradenství v oblasti navrhování a výběru obvodových plášťů budov, BIM konzultace, řešení pokročilého 3D modelování pro technicky a geometricky složité projekty ve stavebnictví.

Další možnosti implementace v rámci BIM představil Tomáš Kořínek z katedry elektromagnetického pole Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha. Navrhl konstrukční řešení pro zajištění elektromagnetického stínění. Efekt elektromagnetického stínění rádiových kmitočtů je striktně vyžadován například v oblasti ochrany informací nebo v oblasti zdravotnictví. Elektromagnetické stínění má podle jeho slov vliv na elektromagnetické mikroklima vnitřního prostředí budov. Mluví o „elektromagnetickém komfortu,“ s nímž je nutné počítat již v projektové fázi a bylo by tedy vhodné jej rovněž implementovat v rámci BIM.

Bližší informace o akci a přednáškách: https://www.cklop.cz/konference/2022_duben/

Více o BIM: https://www.tzb-info.cz/bim-informacni-model-budovy


 
 
Reklama