Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ploché střechy BMI Icopal a BMI Vedag s vyššími nároky na požárně bezpečnostní řešení

Požární odolnost je důležitá jak při návrhu, tak při následné realizaci plochých střech. Požadovaná požární odolnost dle závěrů v požárně bezpečnostním řešení často ovlivňuje celkovou budoucí skladbu střešního pláště.

Návrh vhodného střešního pláště splňující požadovanou požární odolnost je mnohdy náročný, a to vzhledem k velkému množství souvisejících norem, předpisů resp. skladeb jednotlivých výrobců materiálů. Z tohoto důvodu se lze často setkat s nevhodně navrženými střešními plášti již ve fázi návrhu. V tuto chvíli se vždy můžete obrátit na odborníky ze společnosti Icopal Vedag CZ.

Klasifikace BROOF

Požární bezpečností staveb se zabývají především normy 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty a také mnoho dalších českých a evropských harmonizovaných norem.

Z hlediska vnějšího požáru na plochých střechách používáme v České republice klasifikace BROOF(t1) a BROOF(t3). Jedná se o klasifikaci, která vyjadřuje schopnost konstrukce (střešního pláště) bránit šíření požáru po svém povrchu.

Klasifikace BROOF(t1) se používá zejména pro ploché střechy s plochou větší než 1 500 m2 nebo tam, kde požadavek vychází s požární odolnosti střešního pláště.

Přísnější klasifikace BROOF(t3) se používá do požárně nebezpečného prostoru (např. okolí světlíků, strojoven výtahů, střešních výlezů a dalších požárně otevřených ploch) nebo tam, kde požadavek vychází s požární odolnosti střešního pláště.

Obrázek /1/ Zkouška s klasifikací BROOF(t1)
Obrázek /1/ Zkouška s klasifikací BROOF(t1)
Obrázek /2/ Zkouška s klasifikací BROOF(t3)
Obrázek /2/ Zkouška s klasifikací BROOF(t3)

Systémové skladby

Klasifikaci BROOF(t1) či BROOF(t3) má vždy pouze systémová skladba střešního pláště, nikoliv samotná hydroizolační vrstva. Klasifikace má pevně daný druh podkladní konstrukce, druh a tloušťku tepelného izolantu, způsob stabilizace střešního pláště a platí vždy pro určitý sklon. Pro platnost klasifikace je potřeba dodržet její oblast použití.

Vhodný návrh skladby ploché střechy Vašeho objektu, na základě požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby, doporučujeme zvolit dle systémových skladeb BMI ROOF.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat náš bezplatný technický servis BMI Icopal a BMI Vedag.


Icopal Vedag CZ s.r.o.
logo Icopal Vedag CZ s.r.o.

Společnost Icopal Vedag CZ s.r.o. je předním výrobcem hydroizolačních materiálů pro ploché střechy, šikmé střechy, spodní stavby a inženýrské stavby. Silnou pozici na trhu si tato značka vybudovala kvalitním portfoliem výrobků, důrazem na systémové ...