Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Wodaflex - hydroizolace na bázi MS polymerů

Hydroizolace z MS polymerů, které stojí na rozhraní mezi polyuretany a silikony a kombinují jejich pozitivní vlastnosti, umožňují realizovat celou řadu technologických kroků při vytváření hydroizolační ochrany staveb, které v minulosti nebyly možné.

Úvod

Stavebnictví se stále častěji přesouvá směrem k zjednodušování a k univerzálnosti použití. Současně je vyžadována stále vyšší kvalita materiálů, které jsou používány v nové výstavbě i při sanačních pracích. Tyto materiály jsou nově vyvíjeny, nebo je hledáno nové využití pro materiály, které již vyvinuty byly. To je i případ MS polymerů.

MS polymery byly v 70. letech vyvinuty japonskou společností Kaneka Co. Nejrůznější modifikací byly vyrobeny materiály, které splňují celou řadu náročných požadavků, které stavebnictví přináší.

Obecné vlastnosti MS polymerů

Svými vlastnostmi a zacílením použití, jsou MS polymery vhodnou alternativou namísto polyuretanů a silikonů. Funkční vlastnosti, které jsou zejména oceňovány, jsou vysoká přídržnost k podkladům bez potřeby penetrace, aplikace bez nebezpečí vzniku bublin, možnost aplikace při nízkých teplotách a vlhkém podkladu, dobrá zpracovatelnost a vysoká pružnost. To jsou vlastnosti, které se projeví přímo při aplikaci na stavbě.

Obecně oceňované vlastnosti jsou následující:

  • vytvrzování vzdušnou vlhkostí a z toho plynoucí možnost aplikace na vlhké podklady
  • přídržnost k široké škále podkladů bez potřeby penetrace
  • materiály bez obsahu izokyanátů, bez rozpouštědel a dalších přísad a příměsí ohrožujících životní prostředí
  • materiály s vysokou pružností
  • minimální smrštění při zrání
  • poměrně rychlé vytvrzování
  • odolnost vůči stárnutí
  • odolnost vůči UV záření
  • odolnost vůči změnám teploty

Právě poslední tři z vlastností jsou hlavní devizou MS polymerů při "soutěžení" s materiály na bázi polyuretanů, silikonů a akrylátů, které jsou používány v podobných aplikacích.

Jednotlivé vlastnosti jsou závislé na požadované pevnosti daného materiálu. Z toho se odvíjí jeho použití od extrémně pružných tmelů (SHORE A cca 20) po účinná lepidla (SHORE A cca 70).

Vztah mezi MS polymery a polyuretany

U obou skupin je vhodné vyzvednout jejich výhody. Oproti MS polymerům mají polyuretany dvě zásadní výhody. Po vytvrdnutí nemají polyuretany lepivý povrch, který by bylo možné povrchově znečistit. Druhou výhodou je pouze nízká cena. Ta ovšem může být v mnoha rozhodující.

 

Oproti tomu problémy polyuretanů SM polymery nevykazují. Jde především o lepší odolnost proti UV záření, menší smrštění, absenci rozpouštědel a izokyanátů. Hlavní výhodou je i možnost aplikovat MS polymery na vlhké podklady a nízkou náchylnost k tvorbě puchýřů.

Vztah mezi MS polymery a silikony

Hlavní výhodou MS polymerů proti silikonům je odolnost vůči UV záření. Tato slabina silikonů se u MS polymerů nevyskytuje. Současně nedochází k smršťování materiálu a při zrání nedochází k chemické korozi kovů.

 

Vztah mezi MS polymery a akryly

Třetí významnou skupinou, která konkuruje svým použitím MS polymerům, jsou akryly. Stejně jako u předchozích skupin mají MS polymery celou řadu výhod, které jsou omezeny pouze jejich cenou. Oproti akrylům MS polymery zrají i při zvýšené vlhkosti. Současně je možné je zatížit vodou trvale. Opět je zde potřeba zmínit dokonalou přídržnost k podkladům.

 

Hydroizolace na bázi MS polymerů

Vedle použití MS polymerů výše zmíněným způsobem, s mezními hodnotami tvrdosti, jako lepidel, nebo jako tmelů, lze materiály, které jsou mezi tímto intervalem využít na další aplikace. Tou nedůležitější, a také často používanou, je skupina hydroizolací.

Hydroizolace na bázi MS polymerů mají vlastnosti, kterými se vyznačují všechny materiály z této skupiny. Těmi nejdůležitějšími jsou ovšem snadná aplikace a vysoká pružnost, která umožňuje hydroizolacím překlenovat trhliny.

 

Firma Betosan s.r.o. nabízí hydroizolaci na bázi MS polymerů pod obchodním názvem WODAFLEX LQ (TH). Právě pružnost této izolace a trvanlivost jejích vlastností bez ohledu na nízké teploty, UV záření a další vnější vlivy a její dokonalá přídržnost k podkladu, ji předurčují k širokému použití.

Izolaci lze použít jak pro utěsnění lokálních poruch, nebo nově prováděných prostupů, ale i jako celoplošně prováděné membrány fungující jako hydroizolace spodní stavby. V mnoha aplikacích se tento materiál osvědčil v kombinaci s běžnými polymercementovými stěrkami, které nahradil v místech, kde je vyžadována větší pružnost (styk materiálů, "přetření" trhlin, styk konstrukcí - stěna - podlaha, atd.). V těchto případech může účinně nahradit běžně používané pružné pásky, které jsou do konstrukcí vkládány. Vytvrzování vzdušnou vlhkostí a s tím spojená možnost zrání ve vlhkém prostředí je rovněž zejména u staveb, které jsou izolovány dodatečně velkou devizou.

Závěr

Materiály na bázi MS polymerů byly vyvinuty již v 70. letech. Přesto jejich širší použití přichází až v současné době. Stále převládá jejich použití jako lepidel a tmelů. Ovšem jejich vlastnosti, které byly popsány výše a které kombinují kladné vlastnosti polyuretanů a silikonů, je předurčují k použití jako materiálů hydroizolačních. Jejich použití se již mnohokrát osvědčilo a pomohlo při nesnadných aplikacích, které den co den ve stavební technice vyvstávají.