Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

BASF přichází s bedněním vyrobeným pomocí 3D tisku

Datum: 9.10.2018 01:01  |  Organizace: BASF spol. s r.o.  |  Firemní zpráva

Na první Mezinárodní konferenci o betonu a digitální výrobě, která se konala od 9. do 13. září ve švýcarském Zürichu, představila společnost BASF univerzální portfolio svých inovativních řešení pod značkou Master Builders Solutions®.

Využití 3D tisku při výrobě bednění a betonových odlitků

Technici BASF účastníkům mimo jiné předvedli praktické využití 3D tisku při výrobě bednění a betonových odlitků. Tuto novou aplikaci umožňují inovativní systém a speciálně uzpůsobené betonové materiály. Betonové přísady a spárovací hmoty od Master Builders Solutions®, které byly optimalizovány pro plnění vytištěných bednění, lze již dnes nasadit při stavebních projektech.
3D tisk je výrobní postup, během nějž obrobky vznikají po vrstvách v počítačem řízeném procesu. Tímto způsobem se dají vytvářet velmi složité tvary, a to včetně bednění pro betonové lití. Při 3D tisku se produkuje bednění pro stěny nebo fasády s integrovanými vzory, které konvenční cestou nelze vytvořit vůbec nebo jen se značným úsilím.

BASF si plně uvědomuje potenciál 3D tisku nejen ve stavebnictví, také proto spojujeme síly s progresivními menšími firmami, jako BigRep či Materialise, a do technologie investujeme značné prostředky. Například v červenci 2018 jsme oznámili akvizici veškerých akcií společností Advanc3D Materials GmbH a Setup Performance SAS. Zároveň zakládáme vlastní podniky, jako je BASF 3D Printing Solutions. Všechny zmíněné subjekty mají jeden společný jmenovatel a tím je 3D tisk,“ vysvětluje jednatel BASF spol. s r.o. Filip Dvořák.

Firma BASF 3D Printing Solutions sídlící v Heidelbergu, divize BASF Construction Chemicals a oddělení inovací NOWlab berlínského start-upu BigRep v rámci projektu validace prokázaly technickou proveditelnost řady betonových bednění za pomoci velkoformátového 3D tisku.
Možné aplikace této nové technologie prakticky neznají hranic, zejména pokud jde o výrobu bednění s komplexnějšími tvary, než jaké nabízí relativně jednoduchá geometrie současných staveb. „Kromě nespočetných možností šablon jde vytištěné bednění použít také na nepravidelné organické tvary nebo obtížné spojovací prvky, které jsou potřeba při betonáži,“ říká Sebastian Dittmar, vedoucí německého oddělení aplikačních technologií v Master Builders Solutions®.Prvek fasády se nejdříve naskenuje a následně jej lze přesně reprodukovat díky 3D tisku. Tímto způsobem je možné vyrobit téměř jakýkoli potřebný tvar,“ uvádí Sebastian Dittmar.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Železobetonový most © vaz1 - Fotolia.com

Ověření spolehlivosti existujícího železobetonového prvku

14.2.2019 | prof. Ing. Milan Holický, Ph.D., DrSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Příklad ověření spolehlivosti existujícího železobetonového prvku navazuje na předchozí článek autora „Nový evropský dokument pro hodnocení existujících konstrukcí“. Ilustrativní příklad ověření jednoduchého železobetonového prvku se opírá o připravovaný evropský dokument (technickou specifikaci TS [2]) a platné Eurokódy ČSN EN 1990 [7] a ČSN EN 1991-1-1 [9]. Příklad doplňuje předchozí článek, je usnadnit očekávané uvedení připravovaného evropského dokumentu do soustavy národních norem pro hodnocení existujících konstrukcí.

Hodnotenie porúch a staticko-dynamický výpočet betónových sil na cement

11.2.2019 | prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., doc. Ing. Július Šoltész, PhD., Ing. Lýdia Matiašková, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
Životnosť železobetónových síl sa po rokoch prevádzky kontroluje sledovaním priebehu degradácie betónu a betonárskej výstuže. Práve degradácia základných materiálov – betónu a výstuže – v dôsledku interaktívneho pôsobenia fyzikálnych a chemických účinkov, výluhov, prevádzkových a atmosférických podmienok má významný vplyv na odolnosť sila z hľadiska medzných stavov únosnosti, používateľnosti i trvanlivosti. V príspevku je prezentovaný príklad diagnostiky železobetónového pomocou analýzy účinkov prevádzkových zaťažení. Analýza je rozšírená aj o výsledky stacionárneho a nestacionárneho teplo-technického výpočtu steny sila.
© bannafarsai - Fotolia.com

Nový evropský dokument pro hodnocení existujících konstrukcí

6.2.2019 | prof. Ing. Milan Holický, Ph.D., DrSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Nový evropský dokument pro hodnocení existujících konstrukcí (CEN Technical Specification, TS) navazuje na koncepci a technické požadavky Eurokódů. Konečný návrh dokumentu byl předložen v dubnu 2018. Obsahuje materiálově nezávislé pokyny pro všechny druhy konstrukcí včetně geotechnických součástí, a libovolné druhy zatížení. Zahrnuje obecné zásady a pokyny pro postup hodnocení, aktualizaci dat, konstrukční analýzu, různé způsoby ověřování spolehlivosti (dílčí součinitele, pravděpodobnostní metody, analýzu rizik), hodnocení památkových objektů, a možnosti zásahů do existujících konstrukcí. Předložený příspěvek zahrnuje praktické příklady aplikace obecných pokynů při hodnocení existujících konstrukcí včetně panelových domů.
La Grande Arche, La Défense, Paříž, foto: Petr Bohuslávek © TZB-info

Předpjaté ocelové tlačené trubky s jedním křížem

16.1.2019 | prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Článek se zabývá návrhem velmi štíhlých tlačených ocelových prvků. Návrhová únosnost běžných štíhlých tlačených sloupů je dána jejich vzpěrnou únosností, která je při velké štíhlosti malá. Modifikací štíhlého sloupu do vzpínadlového předpjatého systému vede k násobnému zvýšení návrhové únosnosti. V článku jsou popsány předpjaté vzpínadlové ocelové tlačené trubky s jedním křížem. Uvádějí se vztahy pro stanovení kritického zatížení „ideálního vzpínadlového prutu“ a dále vztahy pro určení maximální únosnosti „imperfektního vzpínadlového prutu“. Maximální únosnosti po redukci součinitelem materiálu vedou ke stanovení návrhové únosnosti v souladu s Eurokódem 1993-1-1. V závěru je uveden příklad výpočtu a porovnání únosností předpjatého (vzpínadlového) a nepředpjatého (běžného) prutu velké štíhlosti.

Vlastnosti fluidních elektrárenských popílků s ohledem na jejich použitelnost ve výrobě pálených staviv

31.12.2018 | doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D., Ing. Martin Nguyen, VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Fluidní technologie spalování paliva v uhelných elektrárnách je i v České republice velmi populární, což vede k relativně vysoké produkci specifického vedlejšího produktu – fluidního popílku, který se od klasického vysokoteplotního popílku, jež nalézá uplatnění mimo technologii betonu i v jiných oblastech stavebního průmyslu, liší především mineralogickým složením s vysokým obsahem síry v podobě anhydritu CaSO4. Fluidní popílek prozatím nemá využití při výrobě pálených staviv, kde by mohl být využit jako levný zdroj oxidu vápenatého (například výroba keramických pórovinových obkládaček). Je ovšem třeba vyřešit otázku úniku oxidu siřičitého při opětovném výpalu fluidních popílků. Příspěvek se zabývá rozborem základních vlastností tuzemských fluidních popílků a přináší zamyšlení nad jeho možným využitím ve stavební výrobě.