Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

BASF přichází s bedněním vyrobeným pomocí 3D tisku

Datum: 9.10.2018 01:01  |  Organizace: BASF spol. s r.o.  |  Firemní zpráva

Na první Mezinárodní konferenci o betonu a digitální výrobě, která se konala od 9. do 13. září ve švýcarském Zürichu, představila společnost BASF univerzální portfolio svých inovativních řešení pod značkou Master Builders Solutions®.

Využití 3D tisku při výrobě bednění a betonových odlitků

Technici BASF účastníkům mimo jiné předvedli praktické využití 3D tisku při výrobě bednění a betonových odlitků. Tuto novou aplikaci umožňují inovativní systém a speciálně uzpůsobené betonové materiály. Betonové přísady a spárovací hmoty od Master Builders Solutions®, které byly optimalizovány pro plnění vytištěných bednění, lze již dnes nasadit při stavebních projektech.
3D tisk je výrobní postup, během nějž obrobky vznikají po vrstvách v počítačem řízeném procesu. Tímto způsobem se dají vytvářet velmi složité tvary, a to včetně bednění pro betonové lití. Při 3D tisku se produkuje bednění pro stěny nebo fasády s integrovanými vzory, které konvenční cestou nelze vytvořit vůbec nebo jen se značným úsilím.

BASF si plně uvědomuje potenciál 3D tisku nejen ve stavebnictví, také proto spojujeme síly s progresivními menšími firmami, jako BigRep či Materialise, a do technologie investujeme značné prostředky. Například v červenci 2018 jsme oznámili akvizici veškerých akcií společností Advanc3D Materials GmbH a Setup Performance SAS. Zároveň zakládáme vlastní podniky, jako je BASF 3D Printing Solutions. Všechny zmíněné subjekty mají jeden společný jmenovatel a tím je 3D tisk,“ vysvětluje jednatel BASF spol. s r.o. Filip Dvořák.

Firma BASF 3D Printing Solutions sídlící v Heidelbergu, divize BASF Construction Chemicals a oddělení inovací NOWlab berlínského start-upu BigRep v rámci projektu validace prokázaly technickou proveditelnost řady betonových bednění za pomoci velkoformátového 3D tisku.
Možné aplikace této nové technologie prakticky neznají hranic, zejména pokud jde o výrobu bednění s komplexnějšími tvary, než jaké nabízí relativně jednoduchá geometrie současných staveb. „Kromě nespočetných možností šablon jde vytištěné bednění použít také na nepravidelné organické tvary nebo obtížné spojovací prvky, které jsou potřeba při betonáži,“ říká Sebastian Dittmar, vedoucí německého oddělení aplikačních technologií v Master Builders Solutions®.Prvek fasády se nejdříve naskenuje a následně jej lze přesně reprodukovat díky 3D tisku. Tímto způsobem je možné vyrobit téměř jakýkoli potřebný tvar,“ uvádí Sebastian Dittmar.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Související z oboru

ilustrační obrázek © polsen - Fotolia.com

Chemická aktivace mikromletého recyklovaného betonu

17.4.2019 | Ing. Jan Trejbal, Ing. Ondřej Zobal, Ph.D., Ing. Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mechaniky
Příspěvek pojednává o možnostech využití mikromleté recyklované chemicky aktivované betonové moučky. Jedná se o jemnou frakci odpadního betonu, která v praxi doposud neměla žádné širší využití. Kombinace mikromletí a chemické aktivace pomocí vhodné příměsi, jako je např. popílek nebo struska, ukazuje jednu z možných variant, jak pro tento odpadní materiál najít uplatnění ve speciálních aplikacích při výrobě nového cementu a betonu. V příspěvku je řešena mikroskopická analýza a vliv chemické aktivace na hydrataci a na výsledné pevnosti.
ilustrační obrázek © Aisyaqilumar - Fotolia.com

Rovnoměrnost rozptýlení drátků ve struktuře drátkobetonu

10.4.2019 | prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., Ing. Hana Hanzlová, CSc., doc. Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí
Drátkobeton se stále více uplatňuje ve stavební výrobě tam, kde lze využít jeho vlastností – zejména tahové a reziduální pevnosti po vzniku trhlin. Pro aplikace v nosných drátkobetonových konstrukcích je třeba zajistit rovnoměrnost rozptýlení ocelových drátků v jeho struktuře. Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky o výrobě drátkobetonu a zkušebních metodách, kterými lze sledovat rovnoměrnost rozptýlení drátků jak v čerstvém, tak v zatvrdlém drátkobetonu.

Stavebnictví v Česku se v únoru vrátilo k meziročnímu růstu 

8.4. 10:24   O měsíc dříve zaznamenala meziroční pokles o 13,2 procenta. V únoru se meziročně zvýšila produkce v pozemním stavitelství o 5,1 procenta a v inženýrském o 9,6 procenta. více >>>

Stavební zákon: ČKAIT oceňuje snahu o rekodifikaci, má ale spoustu zásadních připomínek

4.4.2019 | redakce podle tiskové zprávy
Komora vítá základní principy rekodifikace stavebního práva, jako je např. oddělení stavebních úřadů od státní správy, povolování staveb pouze v jednom stupni, závazné termíny pro vyjádření, sjednocení předpisů pro celou ČR atd. Některé novinky ale podle ČKAIT mohou ohrozit kvalitu staveb a vytvářet korupční prostředí. Informace zazněly na tiskové konferenci 27. března.
© Evgeniy Potapov - Fotolia.com

Príprava a vlastnosti vysokopevnostných ťažkých betónov

1.4.2019 | Ing. Janette Dragomirová, prof. Dr. Ing. Martin Palou, T., Ústav stavebníctva a architektúry SAV Bratislava
Tento výskum sa nachádza vo svojej prvej fáze, v ktorej sa venuje príprave vysokopevnostných ťažkých betónov na základe cementových spojív s použitím druhotných surovín a dvoch ťažkých kamenív (baryt a magnetit). Príprava vychádza zo šiestich receptúr, z ktorých sú vyrábané betónové kocky a hranoly pre skúšky fyzikálnych a mechanických vlastností.