Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na odborné kurzy pro stavebnictví březen-duben 2015

Společnost BETONCONSULT zve na odborné kurzy pro stavebnictví, které pořádá v březnu a dubnu 2015 v Praze.

Kurzy jsou zaměřené zejména na problematiku provádění sanací betonových konstrukcí, průmyslových podlah, podlah v bytové výstavbě a pohledových betonů, dále na problematiku legislativního charakteru, která zásadním způsobem určuje formu i úspěšnost podnikání a činnosti ve stavebním sektoru (veřejné zakázky, smlouvy o dílo ve stavebnictví, nový zákon o obchodních korporacích, reklamace a spory).

Kurzy se konají v prostorách Konferenčního centra VŠCHT v Praze 4 – Kunraticích. Všechny kurzy jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a ON-LINE přihlášky.

Kurzy jsou určeny všem pracovníkům ve stavebnictví – pracovníkům stavebních a aplikačních firem, inženýrům, projektantům, architektům, pracovníkům investičních útvarů i státních orgánů, studentům vysokých škol a široké odborné veřejnosti.

  • 9.-12.3.2015 Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí
  • 23.3.2015 Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlahy
  • 24.3.2015 Jak správně projektovat a provádět podlahy v bytové a občanské výstavbě
  • 25.3.2015 Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti
  • 30.3.2015 Sanace železobetonu, vlhkého zdiva a hydroizolace staveb pomocí progresivních materiálů stavební chemie
  • 31.3.2015 Nový zákon o obchodních korporacích a podnikání ve stavebnictví
  • 2.4.2015 Smlouvy o dílo ve stavebnictví
  • 13.4.2015 Pohledové betony
  • 20.4.2015 Veřejné zakázky ve stavebnictví – kurz pro dodavatele
  • 29.4.2015 Reklamace a spory ve stavebnictví
BETONCONSULT, s.r.o.
logo BETONCONSULT, s.r.o.

BETONCONSULT s.r.o. - kancelář pro diagnostiku staveb a stavební expertizy nabízí celé spektrum služeb z oblasti diagnostiky stavebních konstrukcí, zkoušení stavebních materiálů a vzdělávání ve stavebnictví, které vyplývají z dlouholetých zkušeností našich ...

 
 
Reklama