Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jeden z největších investičních projektů v sociální a zdravotní oblasti

Komplex spojující domov seniorů se zdravotnickým zařízením a je dispozičně i obsahově dělen na dvě části: dům sociálních služeb a dům zdravotních služeb, vše je přizpůsobeno péči i o imobilní klienty. Bezprostřední sousedství s Havlíčkovými sady umožnilo propojit celý dům s přírodou.

Česká Rada seniorů dlouhodobě varuje před setrvalým stoupáním počtu seniorů v zemi a minimální nabídkou odpovídajícího bydlení pro ně; od samostatných bytů po specializovaná zařízení. Státní fond bydlení chce na popud Evropské unie v Česku podpořit výstavbu bytů pro seniory 400 miliony korun. Za tyto peníze se postaví zhruba 400 bytů. Potřeba jich je 77 000. Je tedy nasnadě, že vhodná zařízení nestačí v žádném případě pokrývat poptávku.

 Domov pro seniory v Sámově ulici v pražských Vršovicích
Domov pro seniory v Sámově ulici v pražských Vršovicích

V důsledku demografického stárnutí se neustále zvyšuje potřeba dostupnosti kvalitních zdravotních a sociálních služeb. Během následujících padesáti let dojde k výraznému navýšení podílu osob starších 65 let, a to až na jednu třetinu populace. Do budoucna je nutné zajistit všem potřebným seniorům prožití důstojného a bezpečného stáří. Velkým problémem je propojení péče sociální s odpovídajícím zdravotnickým zajištěním. Instituce starající se o tuto oblast zatím obecně nejsou tak pružné, aby dokázaly svoje služby přizpůsobit měnícím se potřebám klientů, přestože takovou změnu mohou předvídat. Nastává tak neutěšený proces přehazování seniora z jedné instituce do druhé, a tím u něj dochází ještě k zhoršení celého stavu.

Samozřejmě i v této problematice najdeme několik výjimek, které potvrzují pravidlo a splňují vysoké požadavky na komplexní péči o seniory. V poslední době se hovoří o novém Domově pro seniory v Sámově ulici v pražských Vršovicích. Komplex spojující domov seniorů se zdravotnickým zařízením a připomínající svou úrovní spíš hotel otevřela v únoru 2012 Praha 10. Senioři se rádi potkávají v místní kavárně, která zároveň slouží jako společenská místnost, mohou zde přijímat návštěvy, popovídat si s přáteli i mezi sebou a současně se zde cítí jako v kterékoli kavárně ve městě.

„Stavba domova pro seniory, který navazuje na dům s pečovatelskou službou, začala na podzim roku 2010. V sociální a zdravotní oblasti šlo o jeden z největších investičních projektů vůbec. Výhodou této stavby, ke které jsme obzvlášť přihlíželi, bylo bezprostřední sousedství s Havlíčkovými sady. Povedlo se tak díky návrhu celoprosklených ploch propojit celý dům s přírodou,“ vysvětlil Václav Brodský, technický ředitel společnosti Syner, která celý komplex vybudovala. S výstavbou podobných zařízení má totiž dlouholeté zkušenosti.

Technický popis

Dům sociálních a zdravotních služeb Sámova je dispozičně i obsahově dělen na dvě základní části: severní část je řešena jako dům sociálních služeb, jižní blok je domem zdravotních služeb.

Ve druhém až pátém nadzemním podlaží severní části jsou samostatné bytové jednotky pro jednoho či dva klienty, z nichž každá disponuje vlastním sociálním zařízením a malou kuchyňkou. Celkem dům nabízí 29 jednotek pro jednoho obyvatele a osm bytů pro páry. Ve 2.NP jsou tyto jednotky využívány pro potřeby týdenního stacionáře. Vedle bytů se v severním křídle dále nachází společenská místnost s možností přístupu na internet, přijímací místnost klientů, zázemí ředitele, fyzioterapie, ergoterapie a místnost pro denní aktivity včetně malé prodejny se základním sortimentem zboží a jídelnou s přípravnou dovezených pro klienty i zaměstnance objektu.

V jižní části se nachází samostatné lékařské provozy dispozičně i funkčně propojené na dva operační sály. Společné prostory obou bloků jsou situovány do suterénu, který je společně s prvním podzemním podlažím jedinou spojnicí obou částí. Nadzemní patra vzhledem k požadovaným konstrukčním výškám nejsou propojena.

Celý objekt je založen na širokoprofilových pilotách zahloubených až do zvětralých břidlic, které se vyskytují cca 8 metrů pod původním povrchem. I proto byly použity piloty o délce přesahující 10 metrů. Kotvení pak nese železobetonovou desku. Obvodový plášť se skládá z železobetonových stěn zateplených minerální izolací, z části tvoří fasádu prosklená hliníková konstrukce. Rovná střecha objektu není pochozí.

Velkým plusem komplexu je, že stavebně je uzpůsoben k péči o imobilní klienty – velikostí pokojů i koupelen, dveřní otvory do bytových jednotek, mezi jednotlivými místnostmi i dveře na balkon jsou široké pro možnost průjezdu lůžka s klientem. I šířka balkonu je uzpůsobena, aby tam mohli být klienti vyvezeni i s lůžkem.


 
 
Reklama