Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nanotechnologie v mezinárodním kontextu

Mezinárodní konference NANOCON 2011 pořádaná Českou společností pro nové materiály a technologie a firmou TANGER byla první tuzemskou konferencí v České republice zaměřenou na nanomateriály, na jejich výzkum, aplikace a vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Mluvilo se také o aplikacích ve stavebnictví.

Sály v přízemí brněnského hotelu Voroněž byly po celé tři dny (21. 9. až 23. 9.) naplněny velkým počtem zájemců o nanotechnologie i významnými domácími i zahraničními odborníky, přednášejícími. Generálním předsedou konference byl ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. Ze zahraničních odborníků z prestižních světových univerzit lze jmenovat například Prof. Dr. Horsta Wellera , Prof. Dr. Emmanuela P. Giannelise či Prof. Dr. Detlefa Bahnemanna, kteří patří mezi nejcitovanější vědce v oboru.

Účastníci mezinárodní konference se mohli v Sekci A brněnského hotelu Voroněž teoreticky věnovat společně s přednášejícími přípravě a vlastnostem nanostruktur, syntetickým postupům či studiu vlastností všech typů nanomateriálů (0D-3D). Hovořilo se také o kvantových tečkách, nanoprášcích, funkcionalizovaných nanočásticích, nanokompozitech či o uhlíkových nanostrukturách. Speciálně stavebnictví a dalším technickým obrům byla určena Sekce B, která měla ve svém názvu průmyslové a environmentální aplikace nanomateriálů. Diskutovalo se o nových aplikacích ve stavebnictví, o specifických možnostech při restaurování objektů, o speciálních povlacích a nátěrech pro fasády i pro jednotlivé stavební prvky, nechyběla ani nanofiltrace, nanoelektronika, nanofotonika či využití senzorů pro veřejné objekty i rodinné domy. Nelze vynechat ani možnosti nanotechnologií v energetice, chemickém, textilním a spotřebním průmyslu, nelze nezmínit novinky v oblasti čištění vod (http://www.tzb-info.cz/106278-olomoucti-vedci-testuji-unikatni-metodu-cisteni-vody) či další ekologické a stavební aplikace (http://www.tzb-info.cz/4958-nanotechnologie-v-oblasti-sanaci-zelezobetonovych-konstrukci-pripravovana-norma-en-1504-cast-9.)

Sekce C měla vzbudit především zájem biologů a lékařů. Bionanotechnologie a nanomateriály jsou vysoce sledovaným oborem, který se šíří rychlostí blesku v podobě antibakteriálních materiálů, biosenzorů, biokatalyzátorů, tkáňového inženýrství, diagnostiky, molekulární analýzy a dalších vymožeností nového věku. Otázkou však i nadále zůstává toxicita nanomateriálů, která byla předmětem debat v Sekci D. Vliv nanomateriálů na životní prostředí a zdraví lidí, bezpečnostní rizika spojená s výrobou, aplikací a transportem nanomateriálů je středem zájmu každé takovéto konference, ale k uspokojivým závěrům nedospěla prozatím žádná z nich. Nestalo se tak ani v Brně. I nadále se provádějí výzkumy rizik, monitoring toxicity a ekotoxicity nanomateriálů v rámci republik i v rámci Evropské unie; středem zájmu vědecké obce je ovšem také standardizace, metrologie a charakterizace nanomateriálů, o níž se mohli zájemci poučit v Sekci E. Řeší se definice a měřicí techniky; jaké zkušební metody lze používat a jak své výsledky vlastně publikovat. Důležitá je v tomto směru i tvorba norem, metody a přístupy k charakterizaci nanomateriálů.

 
 
Reklama