Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě prosazuje zavedení duálního vzdělávání

Svaz průmyslu a dopravy ČR i v rámci sociálního dialogu podporuje spolupráci firem a škol v oblasti odborného vzdělávání a zapojení podniků do praktické výuky. Jádrem návrhu je vytvoření dobrovolné duální větve odborného vzdělávání.

Foto © industrieblick, Fotolia.com

Na květnovém jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projednala za zaměstnavatele především zavedení duálního vzdělávání do školského systému. Jeho návrh má ministerstvo školství již řadu měsíců na stole. Resortu zbývá už jen dořešit způsob, jak duální vzdělávání zavést do české legislativy a uvést tak systém do praxe.

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě prosazuje zavedení duálního vzdělávání do českého školství. Jde o systém, který na některých školách i díky naší iniciativě několik let pilotně funguje už v pěti českých krajích. Jsme přesvědčeni, že systém je i díky pozitivním zkušenostem ze zahraničí důkladně ověřen a připraven, proto by měl být co nejdříve zaveden do legislativy. Dlouhé diskuze o tom, zda jít cestou novely nebo samostatného zákona jen prodlužují termín předložení. Zároveň se nám zkracuje možnost schválit tuto změnu ještě za funkčního období stávajícího Parlamentu ČR. Za zaměstnavatele proto trváme na co nejrychlejším předložení zákona,“ komentuje prezident SP ČR Jan Rafaj.

Duální vzdělávání

Duální vzdělávání umožní lepší provázání vzdělávacího systému s trhem práce a sladění poptávky ze strany firem s nabídkou absolventů. Jádrem návrhu je vytvoření dobrovolné duální větve odborného vzdělávání, v níž by odpovědnost za část toho, co se má žák naučit, přecházela přímo na firmu, která by poskytovala praktickou výuku v souladu se vzdělávacím programem žáka. Smlouvu o účasti v duálním vzdělávání by uzavírala přímo firma a žák (resp. rodič v případě nezletilých žáků). Firma by mohla žákovi nabízet kromě vzdělání i jiné motivační benefity, například firemní stipendium. Na druhou stranu by povinností firmy bylo zřídit a vybavit na své náklady vzdělávací středisko a stanovit a vyškolit instruktory, kteří se žákům budou věnovat.

Více jsme o plánovaném zavedením systému duálního vzdělávání v Česku se hovoří již v dokumentu z r. 2023, který popisuje jako jeden z problémů českého trhu práce nesoulad mezi kvalifikacemi absolventů a požadavky firem. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR i v rámci sociálního dialogu podporuje spolupráci firem a škol v oblasti odborného vzdělávání a zapojení podniků do praktické výuky.
Jádrem návrhu je vytvoření dobrovolné duální větve odborného vzdělávání, v níž by odpovědnost za část toho, co se má žák naučit, přecházela přímo na firmu, která by poskytovala praktickou výuku v souladu se vzdělávacím programem žáka. Smlouvu o účasti v duálním vzdělávání by uzavírala přímo firma a rodič (v případě nezletilých žáků). Firma by mohla žákovi nabízet kromě vzdělání i jiné motivační benefity, například firemní stipendium.
Na druhou stranu by povinností firmy bylo zřídit a vybavit na své náklady vzdělávací středisko a stanovit a vyškolit instruktory, kteří se žákům budou věnovat. Zaměstnavatelské organizace a svazy by měly povinnost posuzovat firemní pracoviště a vydávat či odnímat certifikáty k provozování praktického vzdělávání. Firma by na uhrazení části nákladů spojených se vzděláváním žáků mohla dostávat finanční příspěvek na žáka.

 
 
Reklama