Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhodčí doložka se může týkat již vzniklého sporu, ale i sporů budoucích

Výhodou rozhodčích doložek je rychlost, snadná vykonatelnost rozhodčích nálezů i v zahraničí, jednání bez veřejnosti. Kde hledat a jak zvolit rozhodce? Které spory můžete řešit v rámci rozhodčího řízení? Jak dlouho trvá rozhodčí řízení?

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Rozhodčí řízení je forma řešení sporů. Smluvní strany se dohodnou, že jejich spor bude řešit třetí strana, která rozhoduje, a nikoli soudní řízení. Kromě soudního nebo rozhodčího řízení je variantou i mediace. Rozhodčí doložka se může týkat již vzniklého sporu nebo všech sporů, které by v budoucnu mohly nastat ve spojení s určitým ujednáním.
Rozhodčí doložka je zvláštní ujednání ve smlouvě, které zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných budoucích sporů vzniklých z této smlouvy. Výhod rozhodčích doložek je celá řada. Kromě těch základních, jako je jednoinstančnost, rychlost, neformálnost, snadná vykonatelnost rozhodčích nálezů i v zahraničí, to může být i jednání bez veřejnosti
,“ uvádí Mgr. Michal Čáp, LL.M., MCIArb, advokát z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Poslechněte si celý rozhovor ve videu.

Rozhodčí doložky ve smlouvách o dílo: nejčastější otázky – všechno, co jste nevěděli a chtěli jste se zeptat

Při uzavírání smluv strany řeší, zda jejich spor budou rozhodovat obecné soudy, nebo zda ho svěřit do rukou rozhodců. V rámci tohoto tématu proto odpovíme na nejčastější otázky klientů ohledně rozhodčího řízení, např. co si představit pod rozhodčím řízením, kdo jsou rozhodci, kolik stojí rozhodčí řízení, jak dlouho trvá, zda se odvolat proti rozhodčímu nálezu a mnoho dalších.

Výhody a nevýhody rozhodčího řízení

Jak rozhodčí řízení, tak řízení soudní může být pro některou stranu výhodnější. Neexistuje univerzální řešení pro všechny spory. Je proto vhodné znát rozdíly mezi rozhodčím a soudním řízením a zvolit ten způsob vedení sporu, který může být v konkrétním případě potenciálně efektivnější.

Kde hledat a jak zvolit rozhodce?

Ve smlouvách o dílo na výstavbu se velmi často objevují rozhodčí doložky s třemi rozhodci, což znamená, že spor bude řešen v rozhodčím řízení třemi rozhodci, kde každá ze stran zvolí jednoho rozhodce. Právo na zvolení rozhodce je jednou z nejdůležitějších předností rozhodčího řízení. Zároveň však překládá odpovědnost na stranu, že zvolí za rozhodce osobu na tuto pozici vhodnou. Z naší zkušenosti strany velmi často nevědí, jak k této otázce přistoupit a kde takového rozhodce hledat.

 
 
Reklama