Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – semináře v únoru a březnu 2022

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na ON-LINE i prezenční školení pořádaná v únoru a březnu 2022.

PORUCHY VOZOVEK, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY OPRAV
Datum: 8. 2. 2022 od 9 do 13 h
Forma: ON-LINE
Druhy poruch vozovek a jejich příčiny, posouzení stavu vozovky, diagnostické metody, návrh způsobu opravy a příklady návrhů opravy vozovek včetně REVIZE TP 87. Školení je určené projektantům, správcům a majitelům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům, úřadům i dalším zájemcům.

STAVEBNÍ ZÁKON – STÁVAJÍCÍ I NOVÝ
Datum: 22. 2. 2022 od 9 do 13 h
Forma: ON-LINE
Seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona a o změnách souvisejících zákonů. Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a tzv. změnový zákon vyšel pod č. 284/2021 Sb.

PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT
Datum: 22. 3. 2022 od 9 do 16.30 h
Forma: Prezenčně Praha
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

STAVBY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Datum: 29. 3. 2022 od 9 do 13 h
Forma: ON-LINE
Aktuální významné změny v této oblasti: stručný přehled legislativy EU, stavební zákon, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělské a lesní půdy, ochrana vod a ovzduší, nakládání s odpady, integrované povolení, liniový zákon, rekodifikace stavebního práva aj.

Kompletní přehled všech pořádaných akcí.


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.