Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výstavba industriálních nemovitostí za 1. pololetí 2020 rekordně vzrostla

Na konci 2. čtvrtletí 2020 dosáhla v ČR podle poradenské společnosti JLL celková nabídka průmyslových nemovitostí třídy A (vlastněná developery a investory) 8,82 milionu m2.

Výstavba industriálních nemovitostí za 1. pololetí 2020 rekordně vzrostla, ilustrační foto redakce
Výstavba industriálních nemovitostí za 1. pololetí 2020 rekordně vzrostla, ilustrační foto redakce

Za 1. pololetí 2020 nejvyšší výměra nových ploch od r. 2009

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o navýšení o 16 % a meziročně dokonce o 36 %. Pokud se podíváme na čísla za celý první půlrok 2020, vidíme, že celková nově vystavená plocha 409 000 m2 meziročně vzrostla o 30 % a dosáhla tak nejvyšší výměry v prvním pololetí od roku 2009.

Zatímco měsíc květen byl z hlediska dopadů vládních opatření na ochranu proti koronaviru nejcitelnější, na trh průmyslových nemovitostí tato opatření neměla velký vliv, protože jsme zaznamenali výrazně vyšší aktivitu a poptávku po pronájmech prostor než v předchozím čtvrtletí,“ vysvětluje James Fitzgerald, senior konzultant v oddělení industriálních nemovitostí JLL.

Za druhé čtvrtletí tohoto roku byla většina industriálních projektů dokončena v Praze a jejím okolí (27 %), následují Plzeňský kraj (23 %) a Karlovarský kraj (14 %). Dokončeno bylo přibližně 219 600 m2 v rámci 17 průmyslových parků po celé zemi, což ukazuje na největší objem dokončených ploch od 4. čtvrtletí roku 2017.


V současné době je ve výstavbě 441 600 m2 průmyslových prostor, z nichž 234 800 m2 bude dokončeno ve 3. čtvrtletí 2020. Největším projektem, jehož výstavba byla zahájena v průběhu druhého čtvrtletí 2020, byla výstavba nové budovy o rozměru 30 900 m2 ve zcela novém areálu CTPark Ostrava – Poruba, který je stavěn na spekulativní bázi, neboť v tuto chvíli nemá zajištěného nájemce. Podíl spekulativní výstavy tak stoupl na celkových 42 %.


Poptávka

V průběhu prvního pololetí 2020 dosáhl objem všech podepsaných smluv 360 500 m2. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o nárůst o 13 procent a meziročně o 14 %. Zcela nově uzavřené nájmy tvoří výměru 191 500 m2, a to signalizuje ve čtvrtletím srovnání nárůst o 76 %, ale pokles o 15 % oproti předchozímu roku. Ve srovnání s pětiletým průměrem výsledků ve 2. čtvrtletí (254 800 m2) došlo u nově uzavřených smluv k poklesu o 25 %.

Nejaktivnějším regionem byla Praha a okolí, kde se realizovalo 37 % všech uzavřených nájmů. Plzeňský kraj naopak dominoval v kategorii nově uzavřených smluv s 47 %. V průběhu 1. pololetí bylo celkově pronajato 678 200 m2 ploch. Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali pokles o 13 % a nově uzavřené smlouvy zahrnovaly 300 400 m2, což znamenalo pokles dokonce o 37 %.

Hlavním odvětvím, které dominovalo s celkovým podílem 53 % poptávce po průmyslových a skladových prostorech během pandemie koronaviru, jsou logistické společnosti a velké e-shopy, jejichž služby ve druhém čtvrtletí prudce stouply. Následovaly výrobní společnosti s 37 %. Logistika si pronajala 62 % nových prostor a produkce 28 %,“ potvrzuje Fitzgerald.

Právě uvedené doplňuje Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE, která investuje přes své fondy právě do průmyslových nemovitostí: „Naše fondy zaznamenaly v době pandemie koronaviru zvýšené poptávky po skladování ze strany velkých logistický společností a ze segmentu e-commerce.
Vzhledem ke stabilitě segmentu průmyslových nemovitostí připravuje naše skupina několik akvizic větších průmyslových parků. Myslím si, že ve druhé polovině roku se uskuteční transakce v zajímavých investičních objemech
,“ komentuje Lubor Svoboda.

Neobsazenost průmyslových a skladových nemovitostí

Na konci druhého čtvrtletí roku 2020 dosáhla míra neobsazenosti 4,6 %, což vzhledem k dostavění velkého množství hal a hospodářskému útlumu ukazuje stabilitu a dobrou kondici průmyslového trhu v České republice. Pro porovnání, jde o velmi malý nárůst o 22 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí. Celkově je v současné době na trhu 404 800 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování.

Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a jejím nejbližším okolí v druhém čtvrtletí 2020 dosahovala 2,3 %. Nejvyšší neobsazenost zaznamenal Ostravský region s 10,3 % a Ústecký kraj s 11,6 %. Zcela naplněné kapacity v moderních průmyslových areál nalezneme v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Karlových Varech a jižních Čechách.

Vzhledem k nastalé situaci očekáváme zvolnění spekulativní výstavby v druhé polovině tohoto roku a na začátku roku 2021. Dále předpokládáme, že se v následujícím čtvrtletí bude zvyšovat trend předčasného vyjednávání o nových podmínkách stávajících nájmů a také, že pronajímatelé začnou nabízet novým zájemcům zajímavější podmínky pronájmu. Celkově je zřejmé, že v průběhu druhého čtvrtletí nebyl sektor průmyslových nemovitostí výraznou měrou zasažen pandemií koronaviru a dopady očekáváme spíše v druhé polovině letošního roku a dále,“ doplňuje Fitzgerald.

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí v České republice dosáhlo v Praze a okolí úrovně 4,25–4,75 eur/m2/měsíc. Mírné zvýšení nájemného jsme zaznamenali v Brně, kde se pohybuje v rozmezí 4,20–4,60 eur/m2/měsíc.