Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Celostátní konference Novela stavebního zákona za dveřmi

Společnost Seminaria pořádá v pondělí, 4. 12. 2017 v Praze celostátní konferenci na aktuální téma Novela stavebního zákona za dveřmi. Tvůrci novely představí hlavní změny v umisťování, povolování a užívání staveb.

Účastníci tak získají jasnou představu, jak se změny odrazí do praxe, do postupů stavebních úřadů i do procesu posuzování vlivu na životní prostředí. O tom a mnohém dalším bude možné diskutovat mimo jiné s Marcelou Pavlovou, náměstkyně ministryně pro řízení sekce stavebního práva z Ministerstva pro místní rozvoj.

Novela stavebního zákona za dveřmi

 • Termín: Pondělí, 4. 12. 2017
 • Místo: Praha - Hotel Occidental (Barceló)****

Schválená novela, která nabyde účinnosti 1. ledna 2018, umožňuje např. sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA. Cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů je nově z původních dvou let prodloužen na čtyři roky a bude kladen větší důraz na průběžné aktualizace. Podmínkou účinnosti aktualizace je zveřejnění dokumentů na internetu tak, aby k nim každý měl neomezený přístup.

Novela taktéž pamatuje i na drobné živnostníky např. umožňuje postavit rodinný dům či rekreační chatu bez omezení stavební plochy pouze na stavební ohlášení. Nově nebude stavitel potřebovat ohlášení pro skleníky ani pro bazény na zastavěném pozemku rodinného domu či chaty.

Hlavním cílem konference Novela stavebního zákona za dveřmi je poskytnout jasnou představu, jak se schválené změny začátkem roku 2018 promítnou do praxe velkých i drobných stavebníků i do postupů stavebních úřadů.
Konference Novela stavebního zákona za dveřmi je určena zástupcům stavebních úřadů, obcí a krajů, expertům na stavební právo a všem stavebníkům – investorům a developerům.
Akce byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů a ohodnocena 3 body.

Program

celodenní konference (9,00 – 15,30 HOD)
 • Novela stavebního zákona – hlavní změny v umisťování, povolování a užívání staveb: Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj
  Příspěvek přinese informace o dopadu novely stavebního zákona a o 44 změnových zákonech, které s novelou souvisí. Představíme vám nový princip společného řízení a kritéria, u kterých staveb bude možno tento zjednodušující institut využít. Objasníme vám změny v dokládání majetkoprávních dokladů k řízením a postupům podle stavebního zákona.

 • Novela stavebního zákona – změny v procesech územního plánování: Mgr. Alžběta Rosinová, právnička, Frank Bold Advokáti
  Zaměříme se na problematiku územního plánování a na vybrané aspekty, které novela stavebního zákona mění, a to zejména ve vztahu k pořizování zásad územního rozvoje, územních plánů a regulačních plánů. Příspěvek se dále zabývá změnami, které novela přinese v oblasti přezkumu zákonnosti územně plánovací dokumentace.

 • Změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nejen ve světle novely stavebního zákona: Ing. Petr Slezák, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí
  Příspěvek vás seznámí s novelizací stavebního zákona v kombinaci s aktuálními novelizacemi zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které společně přinesou významné zkrácení a zjednodušení procesu EIA a snížení počtu typů záměrů, kterých se problematika EIA bude týkat. Lektor se zaměří jak na principy zjednodušení právní úpravy, tak i na mechanismy koordinace procesu EIA s postupy podle stavebního zákona.

 • Vybrané postupy podle stavebního zákona - zkušenosti ze současné právní úpravy a změny, které přinese novela: Mgr. Alžběta Rosinová, právnička, Frank Bold Advokáti
  Příspěvek se zabývá vybranými postupy podle stavebního zákona, zejména územním a stavebním řízením a jejich zjednodušenými alternativami (územní souhlas, ohlašování staveb, veřejnoprávní smlouvy). Zaměřuje se na změny, které v těchto postupech přináší aktuálně schválená novela stavebního zákona v kontextu praktických zkušeností s jejich dosavadní úpravou.

2x komentář Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj

Komentáře k novele stavebního zákona natočila redakce TZB-info na letošním mezinárodním veleltrhu FOR ARCH v září v Praze.