Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vítězné stavby 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017

Dne 5. října 2017 proběhlo na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury udílení ocenění vítězných staveb 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017. Ocenění v letošním ročníku získalo 15 nominovaných staveb na českém území a 3 v zahraničí z 52 přihlášených. Porota navrhla 5 titulů STAVBA ROKU 2017, 2 tituly ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017, 1 titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017, Sbor expertů vyhodnotil 12 Zvláštních cen a hlasující veřejnost si vybrala stavbu pro Cenu veřejnosti.

Stavba roku 2017
Stavba roku 2017

Titul STAVBA ROKU 2017

12 Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí Kremlice v Ostravě
12 Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí Kremlice v Ostravě

Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a údolí potoka Kremlice

 • Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
 • Přihlašovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
 • Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.


Nominované stavby včetně fotogalerie naleznete zde.

22 Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích
22 Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

 • Projektant: New Visit s.r.o.
 • Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Investor: Statutární město Pardubice
 • Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.
 • Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR a Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování


Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Podzámecký park stabilizací přírodních hodnot v jádru města, navrženým prostorovým řešením, dostatečnou rozlohou a vybavením splňuje nároky kladené na důležitý městský park. Promenáda propojuje jádro města s řekou a příkladně pracuje se zakomponováním vzrostlých dřevin. Zajímavý je kontrast pevné kompozice hlavní osy a volného řešení ostatních částí parku. Uznání zaslouží práce s detaily včetně netypických prvků mobiliáře či formování prostoru prostřednictvím osvětlení. Jednoduchá údržba je předpokladem dlouhodobé přívětivosti veřejného prostoru. Celkovou kvalitu revitalizace podpořilo týmové řešení úkolu, na kterém se podílela profese architekta i krajinářského architekta.

28 Radnice a knihovna Kardašova Řečice
28 Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Radnice a knihovna Kardašova Řečice

 • Autor: ATELIER Žiška s.r.o.
 • Projektant: ATELIER Žiška s.r.o.
 • Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.
 • Přihlašovatel: Město Kardašova Řečice
 • Investor: Město Kardašova Řečice
 • Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím.
 • Cena Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu
 • Cena veřejnosti (s 30 189 hlasy v anketě na soutěžním webu)

Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Klasicistní budova radnice a knihovny v Kardašově Řečici je povedenou ukázkou toho, že i z téměř dvě stě let staré stavby se může stát díky správně řešenému projektu moderní, uživatelsky komfortní a energeticky velmi úsporná budova. Oceňováno je především efektivní řešení vnitřních dispozic s využitím řady zajímavých technických i designových detailů, které se podařilo realizovat jen s minimálními změnami exteriéru, který si tak zachoval svůj původní vzhled.

31 Kotelna Park Radlice v Praze
31 Kotelna Park Radlice v Praze

Kotelna Park Radlice v Praze

 • Autor: Peter Sticzay-Gromski, interiéry: Michal Kunc, Mirka Gulbisová Tůmová, Michal Matějíček, Iveta Nekulová, Miroslava Padruňková, Filip Klozar
 • Projektant: AED project a.s.
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Přihlašovatel: Red Group s.r.o.
 • Investor: Red Group s.r.o.
 • Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.
 • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Za nejlepší průmyslovou stavbu tomuto stavebnímu dílu, a to za vytvoření veřejnosti dobře přístupného místa pro servis a předváděcích prostor domácích spotřebičů při zachování genia loci objektů bývalé továrny.

40 Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové
40 Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

 • Projektant: 3Q PROJECT a.s.
 • Dodavatel: STAKO s.r.o.
 • Přihlašovatel: STAKO s.r.o.
 • Investor: Královéhradecký kraj
 • Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017

50 VD Želiezovce, Slovenská republika
50 VD Želiezovce, Slovenská republika

VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika

 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.
 • Investor: MVE Želiezovce s.r.o.
 • Titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělen za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny.52 Warsaw Spire, Polsko
52 Warsaw Spire, Polsko

Warsaw Spire, Varšava, Polská republika

 • Autor: Jaspers-Eyers architects, John Eyers
 • Projektant: Gilles Bollens
 • Dodavatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Investor: Ghelamco Poland
 • Titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělen za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem.


Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

29 GULLIVER v Praze
29 GULLIVER v Praze

GULLIVER v Praze

 • Autor: Leoš Válka, Martin Rajniš, David Kubík
 • Spoluautor: Zbyněk Šrůtek
 • Projektant: Dvořák & partneři s.r.o.
 • Dodavatel: STYLBAU, s.r.o.
 • Přihlašovatel: STYLBAU, s.r.o.
 • Investor: BOX a.s.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Tento druh objektu reprezentuje vizionářství staveb nejen svou architektonickou a konstrukční zajímavostí, ale i přístupem investora a současným způsobem využívání prostoru pro literární a kulturní účely. Celá stavba sama o sobě je povýšena na umělecký předmět, který je i běžně užíván. Je to znakem vysoké úrovně stavitelství i dobré ekonomické hladiny společnosti. Přípravné i realizační fáze výstavby přiměly všechny zúčastněné strany ke skutečnému inženýrskému hledání nových projekčních i konstrukčních cest. Autoři tak vytvořili originální stavební dílo, jehož vlastnosti byly ověřovány nejdříve experimentálně a následně i ročním provozem. Dokázali vytvořit stavbu, která důstojně reprezentuje naši zemi i ve světě.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel

24 Smart byty Nové Butovice v Praze
24 Smart byty Nové Butovice v Praze

Smart byty Nové Butovice v Praze

 • Autor: Atelier Smitka s.r.o., Ing. arch. Daniel Smitka
 • Projektant: Atelier Smitka s.r.o.
 • Dodavatel: Trigema Building a.s.
 • Přihlašovatel: Trigema a.s.
 • Investor: Trigema a.s.

Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Časopis STAVITEL oceňuje výstavbu bytového domu s vizionářským přístupem ke komfortnímu dlouhodobému užívání a s aplikováním znalostí stavebních profesionálů s důrazem na ekologii, energetickou úspornost a zdravé vnitřní prostředí. Ukázkový příklad spolupráce investora a všech zúčastněných stran, kteří si zvolili náročnější cestu výstavby domu ve prospěch dlouhodobých výhod jeho obyvatel.

Cena Ministerstva kultury ČR

36 Příbram Svatá Hora - obnova poutního areálu
36 Příbram Svatá Hora - obnova poutního areálu

Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami

 • Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing. Romana Hubková, Ing. arch. Michal V. Křepel, Ing. arch. Lukáš Kozák
 • Projektant: Ing. arch. Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., Ing. arch. Richard Cibik
 • Dodavatel: Starkon a.s.
 • Přihlašovatel: Starkon a.s.
 • Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie


Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Rekonstrukce a restaurátorská obnova významného poutního místa byla jednou z největších modernizací areálu v jeho dlouhé historii. Ambicí revitalizačních prací bylo vytvořit modelový příklad pro rekonstrukce jiných historických objektů. Stavitelé dokázali v úzké spolupráci s památkáři kombinovat tradiční stavební postupy s novými technologiemi a materiály. Oprava areálu dokázala propojit historii, kulturní a duchovní význam místa se současnými potřebami a novými možnostmi využití objektu pro širokou veřejnost.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

30 Residence Garden Towers v Praze
30 Residence Garden Towers v Praze

Residence Garden Towers v Praze

 • Autor: CENTRAL GROUP a.s.
 • Projektant: CENTRAL GROUP a.s.
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Přihlašovatel: CENTRAL GROUP a.s.
 • Investor: CENTRAL GROUP a.s.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Za využití zanedbávaného brownfieldu, zvládnutí architektonicky zdařile umístěného rekordního počtu 700 rezidenčních bytů do působivého komplexu a změnění tak doposud jednostranně zaměřeného charakteru Olšanské ulice na administrativní výstavbu.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

25 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky
25 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky

 • Autor: NOVÁK & PARTNER s.r.o., Lukáš Vráblík, Jakub Heřman, Petr Harazim
 • Projektant: NOVÁK & PARTNER s.r.o.
 • Dodavatel: SILNICE GROUP a.s.
 • Přihlašovatel: SILNICE GROUP a.s.
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa ChomutovZdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Jedná se o velice kvalitní silniční stavbu, jak vlastním návrhem projektového řešení, tak i technickým provedením v mimořádně krátké realizační době 19 měsíců ve složitých geologických podmínkách v údolí řeky Chomutovky. Stavba má i velký význam z hlediska napojení na dopravní síť severozápadních Čech s přímou vazbou na MUK Vysočany ležící dnes na významné dálnici č. 7 u jedné z největších průmyslových zón ČR. Vlastní stavbou bylo podstatně zlepšeno životní prostředí nejen v obci Vysočany, ale i v okolním území a také byly zásadně zkvalitněny provozní a technické parametry předmětné komunikace I/27. Jedná se o velice pěkně navrženou a realizovanou dopravní stavbu zasazenou do geologicky svážného území.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM za rozsah využití technologie BIM

21 Five v Praze
21 Five v Praze

Five v Praze

 • Autor: Qarta architektura s.r.o.
 • Projektant: Qarta architektura s.r.o.
 • Dodavatel: Skanska a.s.
 • Přihlašovatel: Skanska a.s.
 • Investor: Valentinka a.s.Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Stavba je dokladem toho, že pokud se metodiku BIM podaří zavést na úrovni všech účastníků stavebního procesu, je to příkladná myšlenka v cestě za implementací nových technologií a s tím spojenou vyšší efektivitou stavebnictví hodnou 21. století. Míra využití metodiky BIM je zcela jistě inspirativní. Dodavatel stavby úspěšně navázal na nabyté zkušenosti z předchozích projektů a nejen to, opět posunul své schopnosti a hranici svých BIM zkušeností o několik úrovní výš. Na příkladu stavby FIVE je jednoznačně vidět, že k ovládnutí metodiky BIM nestačí pouhé teoretizování, ale je potřeba nasadit metodiku BIM do reálného provozu v rámci celého životního cyklu budovy.

Cena Státního fondu rozvoje bydlení

6 Dejvice house v Praze
6 Dejvice house v Praze

Dejvice house v Praze

 • Autor: Karel Poucha, Ing. arch. Petr Drexler, Štěpán Mančík
 • Projektant: Štěpán Mančík
 • Dodavatel: STRABAG a.s.
 • Přihlašovatel: Pražská správa nemovitostí s.r.o.
 • Investor: Pražská správa nemovitostí s.r.o.Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Stavba je příkladem velice zdařilé rekonstrukce bytového domu na území městské památkové zóny. Ocenění si zasluhuje zejména za citlivé rozšíření obytné plochy do podkroví domu, které respektuje původní vzhled bytového domu. Rekonstrukce je ukázkou, jak lze nenásilným způsobem skloubit požadavky na moderní bydlení a rozšíření obytné plochy, a přitom v maximální míře zachovat autentický charakter domu.  

Cena poroty

5 Kampus Palace v Ostravě
5 Kampus Palace v Ostravě

Kampus Palace v Ostravě

 • Autor: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o
 • Projektant: di5 architekti inženýři s.r.o., ATELIER 38 s.r.o.
 • Dodavatel: S-O-D Holding s.r.o.
 • Přihlašovatel: Kampus Palace s.r.o.
 • Investor: Kampus Palace s.r.o.Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny: Ocenění je uděleno za ojedinělou rekonstrukci historické stavby ke zcela novému účelu se zřetelem ke společenskému dopadu stavby.  

Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017

Plzeň - centrum (11 of 16)
Plzeň - centrum (11 of 16)

Územní plán Plzně

 • Pořizovatel: Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
 • Zpracovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 • Autoři: Irena Králová, Irena Langová, Petr Raška, Josef Čihák, Pavlína Valentová, Jitka Hánová
 • Stupeň dokumentace: Územní plán
 • Přihlašovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 • Rozloha: 137,65 km2
Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017 udělen za kompletní zpracování územního plánu 4. největšího města Česká republiky včetně jeho schválení a uvedení do užívání za období čtyř let. Oceněn je inovativní přístup řešení „lokalit“ s respektem všech stávajících hodnot území i známých koncepčních záměrů do území kladených. Vyzdvihujeme péči o obraz města, jeho charakter i kompozici, která je doložena ve výkresu urbanistické koncepce. Územní plán má předpoklad stát se vhodným a využitelným nástrojem řízení územního rozvoje i regulace dílčích projektů s perspektivou návrhového období na příštích15 let. Věříme, že budoucí změny nebudou narušovat stanovenou koncepci, která zakládá předpoklad pro dobře čitelné a uspořádané město.

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., s výjimkou jednoho roku stálá předsedkyně poroty, sděluje svůj pohled na čtvrtstoletí vývoje české architektury a stavitelství, které ukázalo hodnocení s názvem STAVBA ROKU: „V průměru jsme hodnotili 55 staveb ročně, to je asi 1 375 soutěžících objektů, přibližně 28 navštívených každý rok, tedy celkem 700, z toho uděleno 15 nominací každý rok (kromě prvních dvou ročníků, kdy jich bylo méně), tedy cca 370 nominovaných a 126 oceněných titulem. Znamenalo to setkávání se s velice rozmanitou skladbou staveb, na nichž bylo možno sledovat proměny stavebních technologií, možnosti použití stavebních materiálů nebo také proměnu architektonického cítění, kde na počátku byly bujaré postmoderní kreace, které se tiše vytratily a přenechaly místo vyspělé architektuře, která se občas začlení do nějakého stylu, ať je to novofunkcionalismus, nebo ojedinělý vyspělý high-tech (který jsem v Česku vskutku nečekala). Ovšem většina staveb netoužila po nějakém zařazení, daleko víc dbala na svou osobitost vycházející z místa, času, funkce, osobností jak investora, tak architekta.“

Předsedkyně poroty dále komentuje práci porotců: „Porotci neměli vždy jednotné názory, ale diskuzí jsme se většinou dostali k jednomyslnému závěru. Stavby, které získávají titul, si o to tak nějak řeknou samy - svou jasností, osobitostí, suverenitou. Pokud se zdá, že je to málo o stavění, musíme konstatovat, že je to přesně o stavění. Na takových stavbách je jasně patrné, že ona triáda, tedy autor, dodavatel a investor, pracovala v souladu s vědomím smysluplnosti toho, co dělají a čeho chtějí dosáhnout. Za 25 let se v soutěži objevilo mnoho pozoruhodných staveb, které posunuly vývoj českého stavitelství, stejně jako vývoj české architektury pořádně kupředu. Stavby, které byly v soutěži velkým překvapením, protože se o nich do té doby nikde nepsalo. Byla radost hodnotit skvělou stavařskou práci na vynikajícím architektonickém konceptu vytvořeném pro vskutku osvíceného stavebníka.“

 
 
Reklama