Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Metropolitní plán Prahy umožňuje zastavět až 10 % stávající zeleně

Autoři Metropolitního plánu považují za zeleň pouze parky. S ostatními zelenými plochami, jako jsou louky, travnaté plochy nebo izolační zeleň, plán nepočítá.

Praha, pohled na zastavěné území a zelený Petřín, foto redakce
Praha, pohled na zastavěné území a zelený Petřín, ffoto redakce
90 % zelených ploch navrhuje Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR) změnit na park 10 % k zástavbě.
Co s adaptací na změnu klimatu?

Metropolitní plán je v přímém rozporu s dříve schválenými strategiemi. Je o tom přesvědčena bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí, nyní zastupitelka Prahy 12 Eva Tylová. Jedním z materiálů, který je dle Tylové v rozporu s Metropolitním plánem, se nazývá Strategie adaptace hlavního města na změnu klimatu, kterou pražští radní schválili vloni na jaře v návaznosti na strategii národní.
"Autoři Metropolitního plánu považují za zeleň pouze parky. S ostatními zelenými plochami, jako jsou louky, travnaté plochy nebo izolační zeleň, plán nepočítá. Přitom právě i tento zelený filtr chrání obytnou zástavbu před hlukem a prachem z dopravy. Tato zeleň nejenže nemá v Metropolitním plánu své místo, ale 10 procent z ní má být dokonce zastavěno," varovala Tylová.1)

"Stromy jsou pro příjemný život ve městě v letních parnech klíčové. Umí čistit a zvlhčovat vzduch, vyrovnávat výkyvy počasí, a to jak v létě, tak v zimě, kdy omezují proudění ledového vzduchu, tlumí hluk. Pokácený velký strom nedokážou stejně kvalitně nahradit nové malé stromky. Betonové povrchy naopak absorbují horko a dlouho do noci sálají. Obyvatelé si nikdy neodpočinou," potvrzuje Vendula Záhumenská z organizace Arnika.


Strom ve městě, Kadaň, foto redakce TZB-info
  • Projekt metropolitního ozeleňování - reforestace, či přesněji vzniku nového lesa na platformě městské zástavby
  • Padesátimilionová dotace přispěje k oživení zeleně v obcích a městech „Smyslem dotací je motivovat žadatele, aby zvyšovaly podíl zeleně a vodních prvků na veřejných prostranstvích, a to jak v nových oblastech, tak i v původní zástavbě. Jako novinku jsme zařadili i podporu pro pásy izolační zeleně. Ty tvoří jakýsi přírodní „filtr" oddělující průmyslové areály nebo frekventované silnice od obytných zón a přispívají tak ke snižování prašnosti a koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Je to náš další příspěvek k boji za zlepšení stavu životního prostředí ohroženého zejména dopravou," upřesňuje k výzvě ministr Brabec. Žádosti se přijímaly do 30. března 2018, realizovat projekty musí žadatelé do konce roku 2022.

Zelené plochy v obcích

  • Praha se mezi 130 tuzemskými městy s více než deseti tisíci obyvateli umístila až na 104. místě.
  • Vítězem v podílu zelené plochy se staly Mariánské Lázně před Děčínem a Vsetínem.
  • Lesy zabírají 34 % území ČR. Průměr Evropské unie přitom činí 38 %.

INTERAKTIVNÍ MAPA - Zelené plochy ve městech nad 10 tisíc obyvatel

Liberec, pohled na zeleň z budovy krajského úřadu, foto redakce
Liberec, pohled na zeleň z budovy krajského úřadu, foto redakce
Úštěk, pohled na podíl zeleně včetně rybníku, foto redakce
Úštěk, pohled na podíl zeleně včetně rybníku, foto redakce


Zdroj: 1)prazsky.denik.cz

 
 
Reklama