Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČKA vyhlásila 19. ročník Přehlídky diplomových prací

Cílem Přehlídky diplomových prací je porovnání úrovně kvality výuky na českých vysokých školách zaměřených na architekturu, zvyšování standardu architektonického školství v neposlední řadě propagace architektury směrem k široké veřejnosti.

Autoři oceněných prací 15. ročníku Přehlídky (2014)
Autoři oceněných prací 15. ročníku Přehlídky (2014)

Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů na vysokých školách v akademickém roce 2017/2018. Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi, kteří v příslušném období úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeném ČKA na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

Do letošního ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit do 18. července 2018. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se soutěžní dokumentací je třeba doručit do Kanceláře ČKA v Praze nebo v Brně, a to elektronicky, poštou nebo osobně. Účast na soutěžní přehlídce není spojena s žádnými finančními náklady, tisk soutěžních panelů zajišťuje ČKA.

V porotě letos opět usednou přední odborníci nejen z řad autorizovaných architektů - Tomáš Bezpalec, Lukáš Brom, Ida Chuchlíkova, Vojtěch Kaas a Pavel Pijáček.

Celková výše odměn pro oceněné dosáhne částky 50 000 Kč (Hlavní cena - Cena společnosti Olympus v hodnotě 25 000 Kč, druhá cena v hodnotě 15 000 Kč a třetí cena v hodnotě 10 000 Kč). Diplomanti si odnesou i další lákavé ceny. Jako každý rok bude dále udělena Zvláštní cena Českých center. Ta vítězi soutěže poskytne týdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center. Udělena bude rovněž Zvláštní cena společnosti Cegra, která výherci poskytne licenci k užívání softwaru ArchiCAD.

Harmonogram 19. Přehlídky diplomových prací

  • přihlášení do soutěžní přehlídky + odevzdání soutěžní dokumentace: od 23. 5. 2018 do 18. 7. 2018,
  • zasedání odborné poroty: srpen 2018,
  • vyhlášení výsledků: říjen 2018.

Virtuální prohlídka předchozích ročníků a další informace o Přehlídce diplomových prací najdete na webu ČKA.

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
logo ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako ...

 
 
Reklama