Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Před 145 lety se v New Yorku začal stavět Brooklynský most

Brooklynský most, jehož stavba oficiálně začala 3. ledna 1870, je jednou z dominant New Yorku a zároveň jedním z nejstarších visutých mostů v USA.

Je dlouhý 1825 metrů, vede přes řeku East River a spojuje ostrov Manhattan a čtvrť Brooklyn. Vybudován byl podle projektu inženýra a architekta Johna Roeblinga, který však zemřel ještě předtím, než se most začal stavět. V jeho práci pak pokračoval jeho syn Washington. Slavnostní otevření se konalo v květnu 1883.

Hlavním architektonickým prvkem Brooklynského mostu, který od roku 1964 patří mezi národní historické památky, jsou dva věžové pilíře postavené ze žulového masívu. Mezi nimi visí most nesený čtyřmi ocelovými lany silnými čtyřicet centimetrů, zajištěný dalšími čtyřmi sty slabšími lany. Hlavní rozpětí mostu měří 486 metrů, což bylo ve své době největší na světě, a věže mostu byly v době jeho otevření nejvyšší stavbou v New Yorku.

 
 
Reklama