Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář „euroCALC – recept na Vaše rozpočty“

Pro stavební firmy, rozpočtáře a kalkulanty je otevřen odborný seminář „euroCALC – recept na Vaše rozpočty“, který proběhne 16. 2. v Ostravě, 22. 2. v Brně a 1. 3. v Praze. Účast je bezplatná.

Pro stavební firmy, rozpočtáře a kalkulanty je otevřen odborný seminář „euroCALC – recept na Vaše rozpočty“, který proběhne 16. února v Ostravě, 22. února v Brně a 1. března v Praze. Účast je bezplatná. Více na http://www.callida.cz.

Účastníci budou seznámeni s konkrétními postupy jak jednoduše a rychle vytvořit nabídkový rozpočet importem z Excelu (3 listy do 30 minut) do systému euroCALC 3 a po ocenění vyexportovat ceny do původního Excelu. Dále se dozví o efektivním řešení poptávek subdodavatelů na stavební zakázky, od vytvoření a rozeslání poptávek až po načtení doručených nabídek, porovnání, vyhodnocení a přenos vítězné nabídky do nabídkového rozpočtu. Během těchto operací budou v praktickém použití představeny různé nástroje, především kopírování položek mezi zakázkami pomocí schránky, limitky náklad, fakturace a čerpání rozpočtu či přínosy dvoumonitorového pracoviště pro každodenní práci rozpočtáře a kalkulanta.

V další části semináře vystoupí zástupci významných stavebních firem (KASTEN, spol. s r.o., Questima, s.r.o. aj.) a sdělí účastníkům své zkušenosti s používáním systému euroCALC 3, včetně přínosů jejich projektového řešení podle jejich zaměření.

Poslední část semináře bude věnována manažerským pohledům na zakázku nebo průřezově na několik zakázek, harmonogramům postupu prací, controllingu a dalším nástrojům pro řízení stavební výroby v systému euroCALC 3.

Seminář je určen pro rozpočtáře, kalkulanty, stavbyvedoucí, projektanty, manažery stavebních firem a další odborníky v oboru stavebnictví. Proběhne ve středu 16. února 2011 v Ostravě, v úterý 22. února 2011 v Brně a v úterý 1. března v Praze. Účast je bezplatná. Přihláška a další informace jsou k dispozici na http://www.callida.cz.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama