Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Singapore BIM Competition 2013

Výzkumné centrum AdMaS, součást Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, se zúčastnilo spolu s BIM Academy z Northumbria University soutěže Singapore BIM Competition 2013. Průběh soutěže je možné zhlédnout na webových stránkách organizátora a v naší fotogalerii.

Soutěž BIM Competition 2013 je extrémní 48hodinový projekční maratón, kterého se účastní týmy o maximálním počtu patnácti odborníků různých profesí. Tématem letošního ročníku bylo navrhnout nové výstavní a obchodní centrum nedaleko Singapurského letiště. Soutěž byla rozdělena do pěti podkategorií, účastnilo se jí skoro 500 expertů ve 45 týmech.

Zvolené území pro navrhovaný development mělo rozlohu blížící se 23,7 ha. Základní informace o typu a účelu využití objektu, včetně minimálních požadavků na singapurský certifikační systém budovy (Green Mark GoldPLUS) byly zveřejněny měsíc před pořádáním soutěže. V den soutěže byly poskytnuty zbylé informace, a to zejména minimální zastavěná a užitná plocha objektu, výškové osazení do okolí, napojení na místí infrastrukturu, atd.

Samotná soutěž byla rozdělena do čtyř časových úseků, ve kterých musely být dokončeny a elektronicky odevzdaný určité fáze projektu. V průběhu 48 hodin se soutěžnímu týmu podařilo vytvořit plán samotného projektování, navrhnout architektonickou studii, objemový model, architektonický model, model systémů TZB, konstrukční model, energetické simulace a optimalizace, časový harmonogram výstavby, vizualizace, rozpočet projektu, studii proveditelnosti. Průběh soutěže je možné zhlédnout na webových stránkách Singapore BIM Competition 2013, příp. v přiložené fotogalerii.

BIM (Building Information Modeling) neboli informační modelování budov je proces pro optimalizaci návrhu, realizaci a správu budov. Tato metoda integruje všechny obory zainteresované v celém procesu životního cyklu stavby. BIM je založen na otevřené výměně ucelených informací a dat mezi jednotlivými obory, což zvyšuje efektivitu navrhování a realizaci staveb, snižuje možnosti rizika vzniku chyb a optimalizuje investiční náklady.

Pracovní skupina EGAR výzkumného centra AdMaS se podílí na implementaci a marketingu systému BIM v České republice. Vybraní odborníci skupiny EGAR mají dlouhodobé mezinárodní zkušenosti s aplikací BIM v oboru stavebnictví a jsou členy odborné rady BIM pro Českou republiku. Dále skupina EGAR navázala dlouhodobou úzkou spolupráci se špičkovým centrem v oblasti BIM, BIM Academy na Northumbria University v Newcastlu.

Odkazy:
Singapore BIM Competition 2013
AdMaS Centrum – EGAR

Fotogalerie

Časový harmonogram prací
Časový harmonogram prací
Prvotní návrhy architektonického modelu
Prvotní návrhy architektonického modelu

Návrhové schéma objemového modelu
Návrhové schéma objemového modelu
Architektonický model
Architektonický model

Virtuální větrný tunel pro analýzu proudění větru
Virtuální větrný tunel pro analýzu proudění větru
Vizualizace
Vizualizace

Brainstorming
Brainstorming
Týmová práce
Týmová práce

Část týmu po 35 hodinách práce
Část týmu po 35 hodinách práce
 
 
Reklama