Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nástupce Zelené úsporám bude brzy oznámen

Mělo by jít opět o přímé dotace podporující komplexní opatření na snížení energetické náročnosti a na výstavbu pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie. Program bude určen na budovy pro bydlení a na budovy občanské vybavenosti. Financován bude z aukcí emisních povolenek. Podrobnosti uvnitř článku.

Aktualizováno: Program Nová Zelená úsporám byl vyhlášen

Na workshopu sdružení CERPAD (Centrum pro regeneraci panelových domů) to řekl Jaroslav Hrubeš (SFŽP). Program je připravován na období let 2013 až 2020 s předpokládanou částkou z výnosů z aukcí 17 až 36 mld. korun. Program by měl umožnit přístup k dotaci všem zájemcům se schváleným projektem. Těm, kteří nemají vlastní zdroje na realizaci opatření a nemají přístup k úvěru od komerčních bank, bude v rámci programu rovněž přístupné zatím blíže nespecifikované zvýhodněné financování. Všichni žadatelé by měli dosáhnout stejné nebo podobné míry podpory vlastní investice.

Podpora bude alokována formou výzev, kdy bude vyhlášena přesná částka a oblast podpory (RD, BD, občanské stavby). Výzva bude vyhlášena vždy v dostatečném předstihu před příjmem žádostí. Ten se předpokládá výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Příjem žádostí bude v rámci každé výzvy včas zastaven, aby nemohlo dojít k přečerpání finančních prostředků.

Podporovat se budou komplexní opatření na snížení energetické náročnosti a u novostaveb pak výstavba pasivních domů nebo domů s téměř nulovou spotřebou energie. První výzvy se předpokládají pro rodinné domy, kde je proces rozhodování a administrace nejjednodušší.

Dotace se předpokládá ve třech hladinách podle účinnosti provedených opatření. Vyšší hladiny budou předpokládat např. instalaci nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, novou regulaci otopné soustavy apod.

Podpora bude rovněž poskytována na přípravu stavby – zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budov, kterým se bude dokládat splnění parametrů pro udělení dotace. Sledovaná kritéria budou průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy a měrná roční potřeba tepla na vytápění. Průkaz bude muset být zpracován podle nové legislativy. Jaroslav Hrubeš uvedl, že se již nebude opakovat chyba s nekvalitně zpracovanou projektovou dokumentací a hodnocením energetické náročnosti, jako v programu Zelená úsporám. Zda to bude znamenat další zkoušky energetických expertů nebo přísnější kontrolu projektů a žádostí však podrobně neosvětlil.

U jednotlivých opatření bude stanovena maximální doba jejich realizace.

Směrnice určující přesné podmínky programu by měla být hotova a vydána v lednu nebo v únoru příštího roku. Termín závisí na schválení a vydání novely vyhlášky 148/2007 Sb., která v současné době putuje do legislativní rady Vlády ČR. Podmínky programu musí s vyhláškou korespondovat. Přibližně půl roku na to by se měly přijímat první žádosti, ne však dříve než budou k dispozici první peníze z aukcí.

Peníze z aukcí emisních povolenek by na český účet měly přicházet každý týden. Nebudou však hned alokovány na podporu. Pravděpodobně jejich první část poputuje do státního rozpočtu dle podmínek daných zákonem o podmínkách obchodování s emisními povolenkami.

Veškeré informace, které na workshopu zazněly, jsou však platné k aktuálnímu datu. Konečné podmínky budou záviset především na konečném znění novely vyhlášky 148/2007 Sb. Ovlivnit je mohou i další přiravovaná jednání se zástupci dalších stran - majitelů a správců bytových domů, stavebních firem, výrobců, jejich sdružení apod. V neposlední řadě nelze opomenout současnou krizi vlády, jejíž pád může konečnou podobu programu, zejména však termínů jeho spuštění, negativně ovlivnit.

 
 
Reklama