Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

fischer DualFix – certifikovaný a patentovaný kotevní systém zdvojených zateplených fasád

Dva hlavní trendy naší doby jsou co nejefektivnější využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování energetické náročnosti fungující společnosti. Podstatnou část druhé oblasti představuje zateplování stávajících obytných, průmyslových i administrativních budov. Pro situace, kdy už objekt jeden „kožíšek“ na sobě má, fischer přichází s unikátním a certifikovaným systémem, který uspoří čas, nemalé peníze a sníží spotřebu energií.

Poslechněte si audio verzi článku:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Bez zbytečných nákladů

Zateplení prováděné před 20 a více lety z dnešního pohledu často vykazuje mnohé nedostatky zejména v oblasti lepení a ukotvení tepelně izolačních desek. Normy ČSN 73 2901 a ČSN 73 2902 předepisuji vlastnosti používaných materiálů i technologické postupy při provádění zateplovacích prací a kotvení není výjimkou. Jejich aktualizované znění z roku 2020 dělá pořádek v tom, co se dřív dělalo sice svědomitě, ale bez závazných pokynů a tak trochu nadivoko.

Na kvalitu komponentů ETICS i provádění zateplovacích prací mimo jiné dohlíží Cech pro zateplování budov ČR, z.s., který ve spolupráci s předními výrobci talířových hmoždinek umožnil podstatně zjednodušit a zrychlit návrh mechanického upevnění tepelně izolačních desek prostřednictvím pomůcky ETICALC.

Navíc je povrch fasády často napaden mechy a plísněmi a i tloušťka tepelné izolace (50 – 80 mm) často přivádí uživatele budovy k nápadu, že by bylo dobré dům zateplit znovu. Výše uvedené vady stávajícího zateplení jsou důvodem k jeho stržení a provedení zcela nové kontaktní zateplené fasády s omítkou (ETICS). Takový postup představuje náklady na odstranění, odvoz a ekologickou likvidaci materiálu nehledě k tomu, že se projekt o několik dnů až týdnů protáhne.

Elegantní a ekologické řešení s úsporou podstatné části nákladů představuje fischer DualFix.

Princip

Základní myšlenkou kotevního systému fischer DualFix je ponechat stávající zateplení na svém místě a staticky ho zajistit tak, aby spolehlivě drželo a fungovalo, i když se na něj nalepí další vrstva izolace. Netoliko, že se zvýší životnost dřívější investice, ale odpadají náklady spojené s její likvidací.

Postup a prvky systému

Při statickém zajištění stávající vrstvy zateplení si bereme na pomoc vynikající rámovou kotvu fischer SXRL 10 T doplněnou o izolační talířek DT 60/12. SXRL funguje univerzálně ve všech stavebních materiálech od betonu po plynosilikát s výjimečně vysokou tahovou i smykovou nosností. Před samotným zavedením hmoždinky se do otvoru injektuje expanzní hmota fischer SanRec, jejímž úkolem je vyplnit mezeru mezi starou izolací a nosnou zdí a zamezit pohybu staré izolace pod tíhou té nové.

Lepení nové vrstvy izolace probíhá podle technologického postupu, který předepisuje výrobce zateplovacího systému – samozřejmě až po řádné přípravě povrchu. Před ukotvením nového zateplení se však musí do otvoru opět injektovat expanzní hmota fischer SanRec v místech, kde se staré zateplení potkává s nosnou zdí. Injektáž se provádí, aby v místě kotvení vznikla pod starým zateplením tuhá vrstva, jak vyžaduje obecný technický předpis ETICS.

K upevnění nového zateplení je určena talířová hmoždinka fischer TermoZ CS II 8, případně fischer TermoZ CS II 8 DT 110 V (pro izolační desky z MW). Šroubovací talířová hmoždinka s plasto-kovovým šroubem, která se bezvadně zakotví ve všech stavebních materiálech a má minimální bodový součinitel prostupu tepla. Rychlá jednokroková zápustná montáž přípravkem TermoZ Tool každého přesvědčí o svém spolehlivém fungování.

Zápustná montáž se ukončuje fasádní zátkou z polystyrenu nebo minerální vlny podle typu použitých izolačních desek.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Co dělat, když chci využít DualFix

Budete-li chtít využít systém fischer DualFix, je nutné nejprve provést prohlídku stavu současného zateplení, tzn. provedení sondy a kontrolního měření výkonu rámové kotvy SXRL a talířové kotvy TermoZ CS II 8. Sondu provádí některý z našich obchodně technických poradců. Další příprava projektu pak půjde hladce jako po másle:

  • návrh statického zajištění
  • kotevní plán nového zateplení
  • cenová nabídka a dodávka
  • poradenství a zaškolení v montáži
  • kontrola prováděných prací, bude-li vyžadována.

Těšíme se na Váš zájem!