Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelné izolace, aneb nejen polystyrenem a vatou lze izolovat

Základem úspor je stavební řešení. Každý dům je třeba individuálně posoudit a nalézt vyvážený soubor navzájem se doplňujících energeticky úsporných úprav. Je třeba vybrat nejvhodnější systém zateplení pro specifické podmínky konkrétního domu, navrhnout materiály a výrobky pro zateplení, jeho dimenze a detaily včetně návazností. V neposlední řadě je nutné zajistit správné provádění zateplení odbornou firmou.

Jednou z možných cest, jak rapidně snížit spotřebu energií (mnohdy až o 50 %), je zateplení objektu. Zvýšení tepelného odporu obvodového pláště slouží v zimě proti úniku tepla zevnitř-ven a současně proti pronikání mrazu zvenčí-dovnitř. V letním období pak tepelná izolace účinkuje proti přehřívání vnitřních prostor domů, tedy jako ochrana budov proti teplu. Zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukce vám navíc zaručí zdravější bydlení bez plísní.

Úspory energie v budovách jsou s rostoucí cenou energií na vytápění výhodnou a stabilní oblastí pro investice. Snižování energetické náročnosti budov znamená ekonomický přínos. Základem úspor je stavební řešení. Každý dům je třeba individuálně posoudit a nalézt vyvážený soubor navzájem se doplňujících energeticky úsporných úprav. Je třeba vybrat nejvhodnější systém zateplení pro specifické podmínky konkrétního domu, navrhnout materiály a výrobky pro zateplení, jeho dimenze a detaily včetně návazností. V neposlední řadě je nutné zajistit správné provádění zateplení odbornou firmou, s průběžně kontrolovanou kvalitou provedení technickým dozorem stavebníka. Energeticky úsporné úpravy obvodových plášťů budov jsou základem pro docílení požadované nízké energetické náročnosti budov. Úpravy jsou od ledna 2009 povinně dokladované průkazem ENB a vyvěšované pro veřejnost v budovách od ledna 2008.


Měrná roční spotřeba energie na vytápění rodinného domu

Hlavním úkolem tepelných izolací je především vytvořit bariéru plýtvání s teplem všemi částmi stavby (stěnou, podlahou, stropem nebo střechou). Aby přinesly očekávaný efekt a dobře fungovaly, je nutné vybrat správný typ izolace. Důležité je především dbát na přesné a pečlivé provedení izolace. Obecně se izolanty vyznačují tím, že mají nízkou hodnotu tepelné vodivosti a někdy mohou fungovat i jako izolace akustické.


Exponát Izolace v CEP PRE

Exponát Izolace

V Centru energetického poradenství PRE pomocí tohoto exponátu poradí s volbou vhodného izolantu. V povědomí široké veřejnosti je především zateplení pomocí polystyrenu a minerální vlny. V dnešní době však nalezneme na trhu množství jiných a mnohdy i vhodnějších nebo snáze aplikovatelných izolačních materiálů. Exponát obsahuje 18 příkladů izolačních materiálů, které jsou na našem trhu běžně k dostání. Podle jednotlivých typů lze shlédnout izolace pěnové, minerální, vnitřní, nenasákavé, foukané a přírodní.

Kromě vlastních izolačních materiálů obsahuje exponát 6 příkladů (modelů) konstrukčního řešení zateplení. K vidění je ukázka zateplení novostavby, původní zástavby a v ČR stále více se rozšiřující dřevostavby. Modely znázorňují trendy ve stavebnictví se správným osazením okenních konstrukcí. Mnozí lidé obývají památkově chráněné objekty, kde je vnější zateplení velmi problematické, ne-li nemožné. Jeden z modelů se věnuje právě tomuto případu, kdy je ukázán správný příklad vnitřního zateplení s využitím dřevovláknité izolace.


Exponát Prostupy tepla stavebními konstrukcemi v CEP PRE

Expozice Tepelné ztráty

Součástí stálé expozice Tepelné ztráty je mimo uvedený exponát i interaktivní dotyková obrazovka, výstava okenních systémů, exponát Prostupy tepla stavebními konstrukcemi a aplikace Posouzení účinnosti zateplení objektu a výměny oken. Na www.energetickyporadce.cz je také k dispozici kalkulačka tepelných ztrát.


Aplikace Posouzení účinnosti zateplení objektu a výměny oken v CEP PRE

Publikace Tepelné izolace: Rady, tipy, informace

S pomocí této publikace získáte základní přehled o tepelných ztrátách, energetické náročnosti budov, tepelných izolacích, rozhodujících kritériích, chybách a závadách při instalaci, zjišťování problémových míst a souvisejících problematikách. Tuto publikaci si můžete zdarma odnést z Centra energetického poradenství PRE nebo stáhnout ve formátu PDF.

Závěr

Centrum energetického poradenství PRE věnuje problematice tepelných ztrát a izolací zvýšenou pozornost a neustále za vás sleduje nejnovější trendy v této oblasti. Přijďte se k nám zdarma poradit nejenom o těchto tématech.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1
Tel.: 840 550 055
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce

A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREměření, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREměření zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...