Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pěnové sklo REFAGLASS pod základy pasivního domu

Vrstva štěrku z pěnového skla REFAGLASS bude tvořit součást dokonale izolované obálky nového pasivního domu, jehož stavbu jsme měli možnost navštívit s naší redakcí. Nenasákavá tepelná izolace a drenážní vrstva v jednom je po částech hutněna, tak aby byla připravena na přenos zatížení v základové spáře.

Projekt pasivního domu

Nový pasivní dům z dílny AB Ateliéru architekta Aleše Brotánka vyrůstá v severních Čechách, nedaleko Jablonce nad Nisou. Spočívat bude na základové desce, která bude od zemního tělesa izolována vrstvou hutněného štěrku z pěnového skla REFAGLASS.

Součinitel tepelné vodivosti pěnového skla 0,075 W/mK, sypaná objemová hmotnost 150 kg/m3, nulová nasákavost, únosnost až 1,3 MPa, to jsou vlastnosti, které štěrk z pěnového skla předurčují jako tepelnou izolaci podzemních částí staveb. Díky mezerovitosti vrstvy a nenasákavosti materiálu lze štěrk z pěnového skla využít zároveň jako drenážní vrstvu.


O referenčním domě s pěnovým sklem REFAGLASS čtěte zde

Jednopodlažní nepodsklepená stavba je zasazena do svažitého terénu. Zastřešena bude ozeleněnou obloukovou střechou s dřevěnou nosnou konstrukcí. Obvodové stěny by měly být vyzděny z vápenopískových cihel Kalksandstein. O tepelnou pohodu obyvatel domu se bude starat tepelné čerpadlo v kombinaci s teplovodními solárními kolektory umístěnými na střeše.

Pěnové sklo v základech

Samotný štěrk z pěnového skla REFAGLASS je vyroben ze 100% skleněného recyklátu a je také zpětně 100% recyklovatelný. Materiál má uzavřenou strukturu vzduchových dutin, díky níž je uvnitř zcela nenasákavý.

Oproti deskovému pěnovému sklu s podstatně nižším součinitelem tepelné vodivosti má díky jemnější struktuře dutin silnější „skleněné můstky“ a tedy podstatně vyšší odolnost první vrstvy otevřených dutin na povrchu materiálu proti opakovaným zmrazovacím cyklům v případě smáčení vodou. Oproti jiným materiálům s uzavřenou strukturou je díky velmi vysokému difuznímu odporu vyloučena nasákavost z důvodu kondenzace vodní páry uvnitř pěnového skla. Podle slov Ing. Oldřicha Suldovského ze společnosti Recifa a.s., výrobce českého pěnového skla REFAGLASS, se v současné době vyvíjí i sklobeton, který bude kombinovat vynikající tepelněizolační a mechanické vlastnosti pěnového skla a pevnost a zpracovatelnost betonu.

Pokračovat se bude základovou deskou

Naše návštěva na stavbě proběhla ve fázi pokládání druhé vrstvy štěrku z pěnového skla na již zhutněnou první vrstvu.

Následovat bude provádění hydroizolační vrstvy včetně podkladních a ochranných vrstev a samotná základová deska. Stavbu budeme i nadále pro čtenáře TZB-info sledovat.

 
 
Reklama