Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Izolace z PUR pěny – klíčové vlastnosti materiálu a technologie

Jedním z klíčových požadavků na moderní výstavbu je vysoká energetická účinnost. Podle technických podmínek WT2021 bude nejen u nových, ale i u stávajících budov potřeba neobnovitelné energie nižší než 70 kWh (m/rok). V praxi to znamená dosažení energetické třídy A nebo A+ u budov.

S ohledem na tato doporučení je při stavbě nového domu nebo rekonstrukci nemovitosti, která potřebuje tepelnou modernizaci, klíčovým aspektem správná volba způsobu izolace a materiálu.

Izolace se nachází v každé části budovy. Izolovány jsou základy, podlaha, stěny i střecha. Každý prvek je důležitý pro to, aby byla budova energeticky účinná a pohodlná. Častou otázkou investorů je, jak izolovat podkroví. To může být zodpovědné až za 30 % tepelných ztrát a má také významný vliv na komfort bydlení. Špatně izolované podkroví může v létě výrazně zvýšit teploty a znepříjemnit tak život obyvatelům.

Požadované vlastnosti materiálu a technologie izolace


Dobrý izolační materiál by měl poskytovat co nejlepší (nejnižší) součinitel tepelné vodivosti lambda (λ) a nízkou absorpci. Právě tyto parametry určují tepelný odpor izolované obálky. Účinná izolace je však především vzduchotěsná izolace. Technologie montáže by měla zajistit její celistvost a těsnost. Případné tepelné mosty vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo vzniklé v průběhu životnosti budovy vždy výrazně sníží její energetickou účinnost.

Efektivní kombinací výhod materiálu a technologie pokládky je použití PUR pěn.

Odolná izolace bez tepelných mostů

PUR pěny se aplikují stříkáním. Bez ohledu na složitost střešní konstrukce pěna přesně vyplní všechny prostory a prakticky eliminuje tepelné mosty. Při nástřiku se také trvale spojí s podkladem. Díky tomu se v průběhu času neprohýbá ani nemění svou polohu či objem. Obou těchto podmínek je obtížné dosáhnout a obvykle jsou jednou z nevýhod tradičních izolačních materiálů.

Parametry materiálu v závislosti na tloušťce přepážky

Cílem každého stavebníka je získat co nejvíce užitného prostoru. Při úpravě podkroví je důležité, aby příčka měla co nejvyšší tepelný odpor a zároveň byla co nejtenčí. Parametr lambda je v tomto případě rozhodující. Například při použití pěny Crossin Attic Soft s deklarovanou hodnotou lambda (λ) 0,037 W/(m-K) lze dosáhnout součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/(m K) při tloušťce izolační vrstvy pouhých 25 cm.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Způsob, jak se vypořádat s hlodavci a kunami

Častým problémem je ničení izolační vrstvy kunami a myšmi. Jejich zásahy si mnohdy vyžádají výměnu celé izolační vrstvy. PUR pěna není prostředí, které by si škůdci snadno vybírali k usazení. Struktura pěny není měkká a vhodná pro hnízdění. To je hlavní výhoda, která může uživatele domu ušetřit problémů a nákladů.

Sjednejte si schůzku pro bezplatnou konzultaci

Ani ty nejlepší materiály a technologie použité nesprávným způsobem nesplní zamýšlené požadavky. Při rozhodování je proto vhodné využít pomoci zhotovitele doporučeného výrobcem.

Sjednejte si bezplatnou konzultaci a cenovou nabídku izolace u autorizovaného dodavatele Crossin. Stačí zanechat svůj kontakt na adrese: www.crossin.cz
CROSSIN PUR IZOLACE


www.crossin.cz