Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Celulózová vlákna z recyklovaného papíru CIUR používá také k výrobě tepelné izolace budov

CIUR se již mnoho let zabývá recyklací, downcyklací a upcyklací

Mnozí z vás jistě na škole zažili sběr papíru. „Hurá, dnes je sběr, mami, tati, pomozte mi!“ Sbírali jsme všichni od prvňáčka po maturanta. Ale nikdy jsme se neptali, kam a co s ním dál. Zajímali nás jen korunky, které jsme za to jako třída obdrželi a vymýšleli, co si za ně jako třída koupíme. O jaký papír tedy jde, co se děje s již přečtenými novinami a časopisy? Nebo z krabice a proložky na vajíčka?

Zdravá foukaná celulózová izolace Climatizer Plus. Zdroj: CIUR

Firma CIUR využívá celou škálu druhotných surovin ve formě papíru. V tuto chvíli vyrábí přibližně více než 60 druhů různých produktů jejichž základem jsou vlákna z recyklovaného papíru. Po jeho zpracování, má následné použití produktů široký oborový záběr. Jako první v roce 1991 začal CIUR vyrábět celulózovou (tepelnou a akustickou) izolaci, která našla své přední místo v oblasti stavebnictví, přesněji ve speciálním oboru – zateplování.

Jelikož celulózové vlákno má unikátní vlastnosti a naše výroba se stala proslulá specializací na jeho získávání, přišlo mnoho nových zákazníků. Ti na základě dalších požadavků rozšířili naše portfolio o další produkty,“ odpovídá ředitel výzkumu a vývoje, Mojmír Urbánek vždy na otázku, jak a kdo přichází s nápady na další a další produkty. V současnosti využívá společnost všechny druhy papíru. Má vlastní technologické zařízení, kde surovinu shromažďuje, drtí, třídí i míchá přesně podle specifické potřeby výroby, ke každému výrobku individuálně. Specialitou je právě zpracování papíru, který papírny nemohou efektivně dále využívat. Jsou to například prokladová plata na vajíčka, voskované papíry apod.

Papír je v současnosti považován za ekologickou alternativu k mnoha obalům z polyethylenu a ostatních plastů. Jeho použití v době e-shopových nákupů strmě roste. Naštěstí je i z hlediska shromažďování, manipulace a zpětné recyklace zlatým grálem oběhového hospodářství. Již nyní covidová krize ukázala, jak se po papírových obalech enormně zvedla poptávka právě pro rozvoz zboží.

Spolupráce se školami – co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš

Firma CIUR se proto neustále snaží udržovat tradici kontaktů a výkupu papíru ze škol. To, co se děti naučí v ranném věku, je obvykle provází po zbytek života. Osobně bychom v nás samých měli vypěstovat pocit, že vše, co hodíme do odpadu, buď někde zaskládkují bez užitku nebo sami tuto cennou surovinu vytřídíme a dáme ji novou šanci na nový život. Jde o důležitou součást našeho života, změnu myšlení a chování k tomu, co se děje okolo nás.

Drancování planety po dlouhé desítky let je naprosto neregulované a se strmým nárůstem počtu obyvatel na planetě, bychom potřebovali takové planety rovnou tři. Ochrana přírody je již samozřejmostí. Ochranu nerostného bohatství planety Země bychom si měli vypěstovat také. Proto je zde nový apel na lepší recyklaci.

Foukané izolace – nepotřebný papír, cenná celulóza, skvělá izolace Výrobek Climatizer Plus se ve firmě CIUR vyrábí již neuvěřitelných 30 let. Projekt celulózové izolace z tříděného papíru vznikl kdysi v Kanadě – tepelná izolace Climatizer Plus. Unikátní je, že surovinou se nedevastuje příroda, naopak. CIUR má pod kontrolou výběr suroviny i celý proces, až po realizaci.

Sebere surovinu → Vytřídí surovinu → Rozvlákní surovinu → Přidává nutné příměsi → Kontroluje jakost a kvalitu → Inovativně vyvíjí vlastnosti a složení → Školí aplikační firmy, včetně té vlastní → Přímo komunikuje se zákazníky, projektanty i odbornou veřejností → Realizuje kompletní izolační práce s naším výrobkem → Zjišťujeme zpětně kvalitu provedení.

Na trhu je v dnešní době nedostatek jakékoliv tepelné izolace. Climatizer Plus je to materiál na vysoké technické úrovni, plně srovnatelný s ostatními běžně dostupnými na trhu. Předností je snadná montáž. Rychle se dá použít při dodatečném zateplení velké škály konstrukcí. Při jeho aplikaci nepotřebujete rozebrat celý strop nebo střechu, jde tedy o čistou práci, a na místo se dopraví v hadicích přímo z aplikačního stroje mimo objekt. Je to materiál přírodní s vysokou měrnou tepelnou kapacitou, to znamená, že jde o izolaci, která akumuluje teplo v zimě a zároveň brání přehřívání interiéru v létě. To je vlastnost ojedinělá. Prodává se pouze a jen s prací. Nelze tedy cenově srovnávat materiál samotný. Nejdražší položkou je dnes na stavebním trhu lidská práce. S aplikační prací je tedy cena zcela srovnatelná s cenou jiných materiálů. No a bonusem je jeho ekologická výroba z recyklované suroviny. Ne nadarmo se na výrobek poskytuje záruka 20 let. Je na čase se ptát, co bude s izolací za 80, 100, 150 let.


Výzva k ochraně ohrožených druhů nerostných surovin

Hybnou silou současné globální ekonomiky je celosvětová spotřeba a výroba. Již dnes můžeme pozorovat, jaké má naše hojné využívání přírodních zdrojů destruktivní dopady na planetu.

Pokud by se v roce 2050 globální populace vyšplhala na 9,6 miliardy lidí, potřebovali bychom téměř tří planety k zajištění všech potřebných přírodních zdrojů, které by dokázaly udržet náš současná životní styl.

Stavebnictví bez vlivu na globální oteplování

Jedním z nejznámějších skleníkových plynů je oxid uhličitý, který se zejména v souvislosti s globálním oteplováním stal často diskutovaným tématem.

Celulózová izolace má velmi nízký potenciál pro globální oteplování neboli Global Warming Potential (GWP). Jde o veličinu, která říká, jakou měrou a v jakém časovém horizontu přispívá daný produkt ke zvýšení skleníkových plynů v atmosféře, vše je vztaženo na sloučeninu oxidu uhličitého.

Pokud porovnám podobně používaný materiál, tepelnou izolaci, v tomto případě Climatizer Plus, na jehož výrobu je zapotřebí asi 0,15 kg CO2/kg výrobku, respektive 6,2 kg CO2/m3 výrobku, s výrobkem vyrobeným z primární suroviny, který má 3,7 4 kg CO2/kg, respektive 123,3 kg/m3, je zřejmé, že snižování potenciálu globálního oteplování pomocí materiálu vyrobeného z recyklované suroviny, je možné i ve stavební praxi.“

Recyklace dává smysl

Recyklací 1 kg papíru ušetříte téměř 1 kg emisí CO2 a emisí metanu, které by vznikly jeho skládkováním. CIUR zpracuje 30 000 t papíru za rok. Zateplováním izolací Climatizer Plus se tedy ušetří až 5.600 t CO2.

Chránit les i přírodu

Příkladem příměru ochrany životního prostředí je příběh jedné půdy. Půdy rodinného domu o ploše 120 m2. Díky izolaci Climatizer Plus o tloušťce 30 cm, na této půdě, mohlo v lese zůstat a dále růst 25 až 26 zachráněných stromů. A nejen to. Záchranou stromů je ušetřena také lesní půda o ploše zhruba 500 m2. Na jednom stromě může žít až tisíc druhů hmyzu, který je potravou pro vyšší živočichy. Díky recyklaci tak můžete dál obdivovat hříčky přírody.

Právě použitím tepelné izolace z recyklované celulózy se vynaloží minimální množství CO2 na její výrobu a zároveň CO2 obsažená v celulózových vláknech, a to málo kdo tuší, se tak na dobu životnosti domu uloží a zakonzervuje.

Climatizer Plus přispívá ke snížení skleníkového efektu a ke snižování přehřívání planety Země.

Pokud s izolací Climatizer Plus zateplíte střechu nebo strop vašeho domu, můžete uspořit až 35 % nákladů za energie.
Pokud s izolací Climatizer Plus zateplíte střechu nebo strop vašeho domu, můžete uspořit až 35 % nákladů za energie.

Život po životě

V brzké budoucnosti by mělo být součástí strategie používání odpadních výrobků v kompletní hodnocení celého životního cyklu výrobku (LCA – life cycle assessment). Přispělo by to k lepší orientaci mezi výrobky, takže by bylo možné zaměřit se na výrobky z dlouhodobě udržitelným životním cyklem.

Dosud neexistuje žádné označení pro výrobky recyklované nebo z části recyklované. Výzvou pro další roky je prestižní označení těchto produktů. Použitím nového označení by se spotřebitel mohl lépe orientovat. Věděl by, zda si kupuje výrobek z primární suroviny, nebo z recyklované. Je to jedna z cest ke společenské zodpovědnosti. Spotřebitel by se mohl rozhodnout sám, co si koupí a vědomě by tak dal podporu recyklaci. Smyslem celého počínání není výrobky vyrobit, ale následně najít spotřebitele a prodat je, to se bude dařit i ve stavebnictví.


CIUR a.s.
logo CIUR a.s.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává 30 tisíc tun druhotných surovin ročně.