Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rekonstrukce – způsob zlepšení energetické efektivnosti budov a snížení jejich provozních nákladů

Rekonstrukce stávajících budov není pouze způsobem, jak jim vrátit dosavadní funkčnost a vizuální atraktivitu, ale především, jak zvýšit jejich energetickou efektivnost. Seznamte se s konkrétními příklady rekonstrukcí, které reálně zvýšily energetickou úspornost budovy a také snížily její provozní náklady.

Nádražní odbavovací hala, Havířov, Česká republika. Použité systémy: MB-70HI, MB-SR50N
Nádražní odbavovací hala, Havířov, Česká republika. Použité systémy: MB-70HI, MB-SR50N

Zlepšení energetické úspornosti budovy provedením její rekonstrukce je praktickou realizací předpokladů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844, která zavazuje členské státy EU k podpoře rekonstrukcí stávajících budov za účelem dosažení vysokých hodnot parametrů v této oblasti.

Nízkoemisní budovy

Dlouhodobá strategie rekonstrukce budov, která je pro členské státy EU závazná – má vést k dosažení takové energetické úspornosti rekonstruovaných budov, jež bude na úrovni budov s téměř nulovou spotřebou energie. To se má stát do roku 2050.

Rekonstrukce fondu budov a dosažení součinitelů jejich energetické efektivnosti určených Evropským parlamentem je velkou infrastrukturální výzvou pro každý členský stát EU. Realizace předpokladů směrnice vyžaduje koordinaci jak právních předpisů, které se týkají například rekonstrukce památkově chráněných objektů, tak zdrojů pro financování takových projektů. Poměrně velkou komplikací může být také dosažení požadované energetické úspory při současném dodržení původních konstrukčních předpokladů budovy, se kterými se musí vypořádat architekti a výrobci/dodavatelé zodpovědní za realizaci samotné rekonstrukce.

Směrem k úspoře energie

I když se mohou zdát evropské požadavky restriktivní, jsou, jak ukazují obecně dostupná data, nutností. Odhaduje se, že 75 % budov v EU je energeticky neefektivních a jejich rekonstrukce by umožnila snížit spotřebu energie v celé EU o 5–6 %.

V současné době je úroveň rekonstrukce budov v členských státech hrozivě nízká. V průměru nepřekračuje 1 % státního fondu budov a v jednotlivých členských státech se pohybuje v rozmezí 0,4–1,2 %. V České republice je to zhruba polovina až jedno procento velmi kvalitně rekonstruovaných budov ročně. Jaké jsou příčiny tak nízké úrovně rekonstrukce budov, přinejmenším těch, jež tvoří fond občanské vybavenosti? Na jedné straně jsou to určitě zdroje financování. Na druhé straně však může být podstatnou překážkou nedostatečná znalost moderních architektonických a technologických řešení, která umožňují vrátit budově architektonickou velkolepost, zlepšit její energetickou efektivnost a také snížit její provozní náklady.

Níže prezentujeme dva zajímavé příklady takových rekonstrukcí.

Moderní funkčnost nádražní odbavovací haly v českém Havířově

Příklady využití moderních řešení za účelem zlepšení energetické úspornosti restaurovaných budov nemusíme hledat daleko. Důkazem tohoto tvrzení je revitalizace vlakového nádraží v Havířově. Naše domácí rekonstrukce přispěla ke zvýšení energetické efektivnosti budovy, a především jí vrátila, ba dokonce rozšířila, její užitné funkce.

Budova pocházející z poloviny 20. století se po téměř 50 letech pozvolné destrukce dočkala nového vzhledu. Nádražní hala si díky použití moderních materiálových řešení (např. oken a dveří z hliníkových systémů Aluprof se zvýšenou úrovní tepelné izolace) uchovala svůj industriální charakter, který se projevuje kupříkladu velkou prosklenou stěnou. Navíc byla podstatně rozšířena její funkčnost ve veřejném prostoru. Dnešní nádražní odbavovací hala v Havířově je sportovně-rekreačním objektem. Výhodou této investice je vytvoření nového rekreačního centra pro obyvatele města a také zvýšení energetické úspory budovy, která se zdála být odsouzena k zániku.

Nádražní odbavovací hala v Havířově, Česká republika Použité systémy: MB-70HI, MB-SR50N
Nádražní odbavovací hala v Havířově, Česká republika Použité systémy: MB-70HI, MB-SR50N

Návrat k industriálním počátkům v Browarach Warszawskich

Dalším příkladem je revitalizace Browarów Warszawskich v hlavním městě Polska, v jejímž rámci byl s použitím moderních systémů společnosti Aluprof – jednoho z předních evropských výrobců hliníkových stavebních systémů – zachován původní charakter tohoto výjimečného prostoru.

Budova pocházející z poloviny 19. století, která se mnoho let zdála být zapomenutou lokalitou hlavního města našeho severního souseda, získala v posledních letech zpět svůj lesk a slávu.

Apartamenty przy Warzelni – Browary Warszawskie, Varšava, Polsko. Použité systémy: MB-77HS, MB-86 ST
Apartamenty przy Warzelni – Browary Warszawskie, Varšava, Polsko. Použité systémy: MB-77HS, MB-86 ST

Velkou roli v návratu tohoto komplexu budov k jeho industriálním kořenům hrála skutečnost, že při rekonstrukci byly použity moderní systémy. Příkladem může být například polostrukturální fasádní systém MB-SR50N EFEKT, který umožnil dosáhnout efektu ploché skleněné stěny, jež ladí s industriálním stylem, a také vysokých hodnot tepelných parametrů budovy.

Použití hliníkových oken a fasád Aluprof při rekonstrukci Browarów Warszawskich způsobilo, že investice získala atraktivní industriální vzhled a také zapadá do koncepce energeticky úsporného a ekologického stavebnictví,“ podtrhuje Tomáš Buček, Project Manager společnosti Aluprof System Czech s.r.o.

Apartamenty przy Warzelni Browary Warszawskie, Varšava, Polsko Použité systémy: MB-SR60N, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N OW, MB-86, MB-SR60N, MB-77HS
Apartamenty przy Warzelni Browary Warszawskie, Varšava, Polsko Použité systémy: MB-SR60N, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N OW, MB-86, MB-SR60N, MB-77HS

Nová, energeticky úsporná dimenze minulosti

Klíčem k dosažení vysoké energetické úspornosti renomovaných budov historické zástavby při současném navázání na originální architekturu je použití moderních, ultra lehkých okenních a dveřních hliníkových systémů. Ty zaručují vysokou úroveň pružnosti a přizpůsobení náročným architektonickým požadavkům historické budovy, přičemž zajišťují nejvyšší úroveň tepelné izolace, která je klíčová ve snaze o zvýšení energetické efektivnosti budovy a minimalizace jejích provozních nákladů.

V kontextu revitalizace historických budov se zcela jistě osvědčí řada výrobků MB-SR50N INDUSTRIAL – tedy systém, který je určen ke konstrukci a stavbě lehkých obvodových plášťů. Umožňuje vyrábět estetické prosklené fasády s úzkými dělícími liniemi a současně zaručuje pevnost a odolnost celé konstrukce. Ve spojení s vysokou úrovní tepelné izolace splňují tyto výrobky všechny požadavky trhu, které se týkají rekonstrukce historických budov.

Investoři ocení přínos, který vyplývá z použití technologicky pokročilých hliníkových konstrukcí, jež ovlivňují provozní náklady,“ zdůrazňuje Tomáš Buček.

Činžovní dům Żelazko, Poznaň, Polsko. Použité systémy MB-70, MB-70US, MB-70US HI, MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-60E EI
Činžovní dům Żelazko, Poznaň, Polsko. Použité systémy MB-70, MB-70US, MB-70US HI, MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-60E EI

Doplněním katalogu výrobků, jež jsou určeny pro rekonstrukci budov občanské vybavenosti, jsou okenní systémy s úzkými profily (např. z řady MB-FERROLINE), které napodobují ocelové výplně otvorů, jež ladí s charakterem starší budovy. Přerušený tepelný most zaručuje vysokou úroveň tepelné izolace konstrukce a také výjimečnou těsnost proti průniku vody a infiltraci vzduchu, což je v kontextu energetické úspornosti budovy klíčové.

Let’s build a better future!

Investice v oblasti rekonstrukce budov občanské vybavenosti jsou rentabilní s ohledem na eliminaci nákladů na výstavbu nových budov a především zvýšením energetické účinností a využitím stávajících budov a prostor. V případě historických budov je potenciál finální energetické úspory a nákladů na energie velmi velký. Může dosáhnout od 50 až do 93 % za rok. Pokud zohledníme výše uvedené ukazatele, je zřejmé, že využití moderních systémů při rekonstrukci umožňuje opětovně adaptovat stávající stavební fond a představuje opatření šetrné k životnímu prostředí.