Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč je certifikace Cradle to Cradle klíčová pro rozvoj stavebnictví?

Certifikace stavebních objektů není jediným prvkem, který může být nápomocen k dosažení udržitelného stavebnictví. Existují totiž také certifikáty jako Cradle to Cradle, které jsou určeny mj. pro výrobní společnosti, pro něž je péče o ekosféru pevně zakořeněnou součástí strategie rozvoje.

Udržitelné stavebnictví v období klimatických změn

Klimatické změny, které jsou způsobeny dosavadní činností stavebního odvětví, jsou důvodem skutečnosti, že se současný trend stále více kloní k ekologickým a pro životní prostředí bezpečným řešením. K řešením, jejichž úkolem je zajištění takové funkčnosti stavěných objektů, která by byla srovnatelná s tradičními technologiemi, ale která mají zároveň jednoznačně menší negativní dopad na životní prostředí. Z tohoto důvodu se ekonomika snaží vidět svůj rozvoj v „zeleném“ působení, které má jednoznačný dopad na stav ekosystému naší planety.

Kroky, jež jsou přijímány za účelem působení proti důsledkům způsobeným dosavadní činností stavebního odvětví, jsou velmi často formalizovány, mj. v podobě speciálních certifikátů, které jsou vystavovány jednotlivým stavebním investicím. Mezi nejdůležitějšími jsou zmiňovány certifikáty BREEAM a LEED, které zaručují, že stavby, jež byly postaveny s jejich použitím, splňují neobvykle přísné environmentální normy a mají, pokud možno, co nejmenší a často dokonce neutrální vliv na lokální faunu a flóru.

Certifikace v oboru stavebnictví se může týkat nejen samotných budov, ale také výrobců, kteří na staveniště dodávají svoje výrobky. Jedním z nejdůležitějších certifikátů, které mají v tomto odvětví ekonomiky největší budoucnost, se v dnešní době stává Cradle to Cradle.

Posejdon, Štětín, Polsko. Použité systémy: MB-60E EI, MB-78EI, MB-86 SI, MB-SR50N HI+, MB-SR50N OW
Posejdon, Štětín, Polsko. Použité systémy: MB-60E EI, MB-78EI, MB-86 SI, MB-SR50N HI+, MB-SR50N OW

Certifikace Cradle to Cradle – co to je?

Cradle to Cradle, tedy koncepce materiálového hospodářství s uzavřeným oběhem, předpokládá v hlavní míře nutnost používání surovin, které umožňují jejich opakované zpracování bez nutnosti těžby přírodních ložisek a hromadění odpadů, které nejsou znovu použitelné.

Udělování certifikátu C2C kontroluje speciálně zřízený Cradle To Cradle Institute, jehož úkolem je podpora při navrhování a zavádění řešení, která zajišťují mj. co nejlepší využití druhotných surovin v procesu výroby stavebních prvků.

Společnost, která se chce o tento certifikát ucházet, musí splňovat řadu kritérií, jež jsou rozděleny do pěti kategorií. Jsou to:

  • využití materiálů, které jsou šetrné ze zdravotního hlediska, což znamená, že ve výrobním procesu mohou být používány pouze suroviny, jež nepředstavují ohrožení pro životní prostředí, ani člověka. Výrobní společnost, která se chce ucházet o certifikát Cradle to Cradle, musí zavádět řešení zajišťující maximální bezpečnost konečného produktu s důrazem na chemické složky použité při jeho výrobě,
  • opakované použití surovin, tedy soustředění se na materiály, které umožňují opakovanou a vícenásobnou recyklaci, případně na obnovitelné suroviny. Příkladem je mj. použití ve výrobním procesu hliníku, jehož vlastnosti, kromě jiného umožňují jeho opakované/vícenásobné zpracování bez snížení kvality vlastnosti konečného produktu, přičemž je také dosaženo významných úspor energie a vody,
  • používání obnovitelných zdrojů energie a snaha o minimální emise oxidu uhličitého – v této kategorii hodnocení je důležité zavádění technologií, jejichž úkolem je postupný přechod na „zelené“ zdroje energie, a také řešení, která významně sníží emisi škodlivých látek do atmosféry,
  • zodpovědná správa vodních zdrojů, tedy používání technologií, které umožňují snižování spotřeby vody během výroby konečných produktů,
  • společenská zodpovědnost za každou etapu výroby, skladování a také logistiky, která souvisí s výrobky, jichž je daná společnost výrobcem, jakož i materiály, které jsou pro jejich výrobu nezbytné.
Manufaktura (Továrna Poznańskiego), Polsko. Použité systémy: MB-60, MB-60 – Industrial.
Manufaktura (Továrna Poznańskiego), Polsko. Použité systémy: MB-60, MB-60 – Industrial.

Každá z výše uvedených kategorií je během certifikace hodnocena známkou. Jejich součet rozhoduje o skutečnosti, který z certifikátů pěti úrovní Cradle to Cradle bude společnosti udělen. Tyto úrovně mají následující označení: Basic, Bronze, Silver, Gold a Platinium.

Koncepce Cradle to Cradle je opakem obvyklé koncepce Cradle to Grave, která předpokládá, že ve stavěných objektech budou použity jednorázové materiály, které nelze opakovaně použít v přesně stejné podobě.

EC Powiśle, Varšava, Polsko. Použité systémy: MB-70, MB-86, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N HI+
EC Powiśle, Varšava, Polsko. Použité systémy: MB-70, MB-86, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N HI+

Cradle to Cradle – vliv na stavební odvětví

Recyklace stavebních materiálů je trendem, který je ve výrobním odvětví přítomen již delší dobu. U investicí, které vznikají po celém světě, pozorujeme upřednostňování surovin, jež umožňují jejich pozdější opakované zpracování a použití. Z tohoto hlediska je velmi oblíbený, již dříve zmíněný, hliník, z něhož je v dnešní době vyráběna celá řada stavebních prvků, které jsou následně používány v nízkoemisních a také pasivních objektech. Hliník se s ohledem na svoji zvýšenou odolnost a relativně nízkou hmotnost osvědčuje mj., jako materiál vhodný pro výrobu otvorových výplní, tedy oken, dveří, fasád a střech.

Excelsior Works, Manchester, Velká Británie. Použité systémy: MB-70SG, MB-SR50N
Excelsior Works, Manchester, Velká Británie. Použité systémy: MB-70SG, MB-SR50N

Používání recyklovaného hliníku s sebou přináší konkrétní výhody z pohledu životního prostředí. Ve srovnání s výrobou založenou na tzv. primárním hliníku zde hovoříme o úsporách energie, které dosahují až 95 %, a také o úsporách vody v řádu 97 %. Z tohoto příkladu je patrné, jak důležité je pro snižování negativního dopadu na životní prostředí používání ve výrobní oblasti doporučení ekonomiky v uzavřeném cyklu.

Hliník používá v rámci své činnosti společnost Aluprof, a to při výrobě okenních a dveřních a fasádních systémů. Výrobky z nich jsou používány v investicích, které získávají nejdůležitější stavební certifikáty.

Kroky společnosti Aluprof umožnily skutečnost, že řada jejich výrobků byla kvalifikována pro certifikaci Cradle to Cradle Bronze. Patří k nim:

  • fasádní systém sloupů a příček MB-SR50N HI+,
  • okenní a dveřní systém MB-86 (ve verzi SI, Casement a ST),
  • okenní a dveřní systém MB-70, MB-70HI a MB-70 Casement.

Certifikace Cradle to Cradle je pro projektanty a investory z obchodního hlediska velmi důležitou informací. Umožňuje jim volit takové stavební prvky, které jsou přizpůsobené požadavkům udržitelného stavebnictví, čímž usnadňují realizovaným objektům získat nezbytné stavební certifikáty.

Let’s build a better future

Firmy, které jsou držiteli certifikátů Cradle to Cradle, patří ke skupině společností, jež v péči o životní prostředí vsadily na udržitelný rozvoj. Stejně, jako společnost Aluprof, se stále více podnikatelů, kteří působí ve stavebním odvětví, soustředí na dosažení záměrů certifikačního programu, aby mohli efektivněji bojovat s negativními důsledky, které dopadají na naše životní prostředí vlivem působení těžkého průmyslu.

Používání nejnovějších a ekologických výrobních technologií, volba recyklovatelných materiálů a obnovitelných surovin, navrhování stavebních objektů se zohledněním potřeb a požadavků nízkoemisního stavebnictví – to vše způsobuje, že současné stavební odvětví tvoří nejen moderní a funkční objekty, které slouží investorům a později také uživatelům. Tvoří také budoucnost pro další generace, které budou moci žít v čistějším a bezpečnějším prostředí.


 
 
Reklama