Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Spotřeba pěnového polystyrenu roste, brzdí ji ale zpřísnění požárních norem

Výraznějšímu růstu spotřeby EPS bránilo zpřísnění požárních norem platných od srpna 2017, které zapříčinilo pokles využívání zateplovacího systému ETICS s EPS o 15 %.

Spotřeba pěnového polystyrenu (EPS) v České republice meziročně vzrostla o 1,5  % na 61 tisíc tun. Na výsledku se podílel především dynamický růst českého stavebnictví. Výraznějšímu růstu spotřeby EPS bránilo zpřísnění požárních norem platné od srpna 2017, které zapříčinilo pokles využívání zateplovacího systému ETICS1 s EPS o 15 %.

České stavebnictví dosáhlo v roce 2018 skvělých výsledků, když rostlo o 8,4 %. Spolu s celým odvětvím se zvýšila i spotřeba EPS, která zaznamenala 1,5% meziroční růst a dosáhla celkového objemu 61 tisíc tun. „Příznivé počasí vloni dovolilo prodloužení stavebních prací, pro které je nezbytné suché a teplé prostředí bez srážek. Dobré podmínky se přesto neodrazily na využití EPS v rámci zateplovacích systémů ETICS, kde jsme zaznamenali pokles o 15 %. Přisuzujeme to nepřiměřenému zpřísnění požárních norem v roce 2017. Přes pokles využití ETICS s EPS je polystyren stále nejoblíbenějším izolačním materiálem v Česku a na českých fasádách si udržuje 70% podíl. Popularita polystyrenu spočívá v jeho pevnosti, lehkosti a vysoké odolnosti, díky čemuž je již více než 50 let využíván k zateplování budov po celém světě,“ komentuje výsledky Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Zdroj: Statistiky Sdružení EPS ČR
Zdroj: Statistiky Sdružení EPS ČR

Výsledky českého stavebnictví (+8,4 %) jsou výrazně lepší, než byla očekávání na začátku roku, a také lepší než ve zbytku Evropy. Evropské stavebnictví vloni rostlo jen o 2 % a samotná výroba plastů se dokonce propadla o 4,3 %. Dobré výsledky za Českou republiku souvisí s růstem ekonomiky a relativně stabilním výhledem na následující kvartály.

Zpřísnění požárních norem přineslo zdražení a prodloužení zateplovacích prací

Nejvýznamnější a rozhodně vítanou změnou v oblasti požárně bezpečnostních požadavků na zateplovací systémy je sjednocení těchto požadavků pro novostavby i pro rekonstrukce,“ uvádí Zemene a dodává: „Úpravy však přinesly i svá negativa v podobě zdražení investice do zateplení a také prodloužení stavebních prací z důvodu nutnosti využívat větší podíl minerální vlny. Tento materiál je přitom až dvakrát dražší a v loňském roce se potýkal s častými výpadky dodávek na český trh.

Norma ČSN 73 08 10 představuje kompletně přepracovaná pravidla pro zateplování budov. Na základě novely se mění šířka pruhů třídy reakce na oheň A1/A2 z 500 mm na 900 mm nad otvory a v místech založení, které zajišťují, že nedojde k šíření plamene zateplovacím systémem. „Právě oněch 900 mm je problematických a neúměrně přísných. Například v Německu, Rakousku nebo na Slovensku stačí pruh minerální vlny 200 mm,“ vysvětluje Zemene.

Výrobci a zpracovatelé polystyrenu v Česku přistoupili k závazkům trvalé udržitelnosti

Rok 2018 přinesl i nové závazky v oblasti recyklace plastů. V návaznosti na Strategii EU k cirkulární ekonomice plastů z ledna 2018 vyhlásili členové asociace výrobců primárních plastů Plastics Europe dobrovolný závazek k prevenci a způsobu využití plastových odpadů pro zlepšení životního prostředí. Asociace zpracovatelů EPS zastřešených Evropskou asociací EUMEPS se k 30. září 2018 zavázala k vyššímu využívání EPS odpadů. Ve svém stanovisku z července 2018 doporučuje soustředit se mj. na základní příčiny vzniku plastových odpadů v mořích či jasné definování plastů na jedno použití.

Aktivity našeho sdružení v Česku jsou cíleny na obě aplikace polystyrenu. Ve stavebnictví usilujeme o vracení neznečištěných odřezků z EPS desek k našim členům, kteří mohou tyto produkty znovu efektivně využít. U odpadních EPS z obalů např. od elektrotechniky se soustředíme na zlepšení informací o systémech třídění a omezování skládkování,“ uzavírá Zemene.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.


1 Vnější tepelně-izolační kompozitní systém (ETICS) je hlavní aplikací segmentu izolací budov v Evropě.


Sdružení EPS ČR
logo Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu a bezpečnost výrobků, poskytovat konzultace a podílet se na úsporách energie.