Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Generální modernizace závodu Krupka Knauf Insulation přinese úsporu energií a snížení emisí

Po deseti letech trvalého provozu proběhla v závodě na výrobu minerální izolace Knauf Insulation v Krupce u Teplic generální oprava linky. Investice za více než čtvrt miliardy korun do obnovy a nových technologií se pozitivně odrazí na úspoře energií, snížení emisí a odpadu, kvalitě pracovního prostředí a v neposlední řadě posune možnosti i jakost vyráběné skelné minerální izolace.


 

V roce 2005 padlo rozhodnutí vybudovat v Krupce u Teplic jeden z nejmodernějších závodů na výrobu minerální izolace na světě. Do výstavby a technologií se investovalo téměř 90 milionů euro.

„Kromě geograficky výhodné lokace k obsloužení trhů zemí střední a východní Evropy, zásadní úlohu sehrála místní sklářská tradice. Kvalita lidí a jejich pracovní kompetence se staly klíčovým faktorem úspěchu krupského projektu,“ říká ředitel závodu Krupka Ing. Jan Brázda.

Za dobu deseti let bylo vyprodukováno 630 tisíc tun izolace ze skelného vlákna v objemu 45 milionů m³ izolace. Toto množství by stačilo na kvalitní zateplení zhruba půl milionu rodinných domů, což odpovídá třetině všech rodinných domů v České republice. Sklářská vana dosáhla nejvyššího tavicího výkonu v celé skupině. Za tímto výsledkem stojí kvalitní zaměstnanci a jejich předchozí zkušenosti ze sklářské hutní výroby, průběžná údržba a používané vysoké procento (80 %) recyklovaného skla.

„Závod v Krupce patří k vlajkovým lodím celé skupiny. Technologické inovace často zavádíme jako první: v roce 2009 jsme přešli na pojivo ECOSE Technology bez formaldehydu, v roce 2012 na technologii jemného vlákna, které dále snížilo naši environmentální stopu, a zavedli jsme také nejefektivnější systém komprese výrobků, který snížil počet kamionů na silnicích,“ říká Brázda.
Sklářská vana představuje srdce výrobní linky, je ale také největším odběratelem energie. U nové vany byl důraz kladen na kvalitu izolace, která výrazně sníží spotřebu energie, odhadem 36 GWh za následujících 10 let, a omezí množství vypouštěných emisí do ovzduší. V rámci spolupráce s českými dodavateli výstavbu vany provedla česká firma Teplotechna - Prima z Teplic.

Další technologické změny vedoucí ke zvýšení kvality výrobku se odehrály na tvarovací komoře, hydrofobizaci a gilotině a došlo také k významné inovaci počítačového řízení výrobních procesů.

Klíčovým projektem udržitelnosti závodu Krupka je vyřešení otázky zdroje vody. Výroba spotřebovává ke svému provozu kvalitní pitnou vodu z Krušných hor. Celá oblast přitom oplývá velkým množstvím podzemní vody, která dokonce pravidelně zatopuje staré šachty a musí být odčerpávána. „Abyste se chovali udržitelně, musíte investovat peníze,“ říká ředitel závodu Krupka Ing. Jan Brázda. Od října 2016 bude závod v Krupce čerpat 30 % průmyslové vody pouze z vrtů. Pokud se kvalita vody ukáže jako odpovídající, bude výroba plně napojena na spodní vodu.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

KNAUF INSULATION - tepelné, zvukové a protipožární izolace. Společnost vyrábí a dodává izolace se širokou škálou použití, splňující požadavky na energetickou účinnost, zvukovou a požární odolnost u nových a rekonstruovaných domů, obchodních budov ...