Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Výroba izolací spotřebovává stále méně energie

V roce 2010 se Knauf Insulation dobrovolně zavázal snižovat environmentální dopady své výroby. Zpráva o udržitelnosti za rok 2014 ukazuje, jak se to v polovině daného období společnosti daří. Sledování celého výrobního cyklu a deklarace vlivů výrobku na životní prostředí se začínají promítat do celého stavebního trhu.

Udržitelnost výroby izolací se odvíjí především od faktu, že samotné izolace po jejich aplikaci dokáží uspořit během své životnosti řádově větší množství energie, než bylo spotřebováno na jejich výrobu. Zmapování životního cyklu výrobku umožňuje přesně stanovit jejich návratnost z pohledu vložené energie. V případě zateplení šikmé střechy skelnou minerální izolací Knauf Insulation se energie vložená do její výroby vrátí v podobě ušetřené energie za vytápění již za několik týdnů a zbylých několik desítek let už jsou čisté úspory.

Přesto je nadále nutné snižovat i zlepšovat jejich environmentální ukazatele a omezovat vlivy, které má výroba na životní prostředí. Společnost Knauf Insulation již řadu let sleduje celý životní cyklus výrobků. V roce 2010 pak vydala první Zprávu o udržitelnosti, ve které stanovila cíle pro snížení environmentálních i jiných dopadů výroby. Letošní, v pořadí již pátá, zpráva o udržitelnosti toto snažení shrnuje.

„Zveřejňování daných ukazatelů dává nejen veřejnosti a zákazníkům možnost blíže poznat naši firmu, ale také vyvíjí na nás samotné tlak ke zlepšování. V nejdůležitějších ukazatelích (spotřeba energie, emise CO2 či produkce odpadů na skládku) jsme na dobré cestě cíle splnit, v některých se nám to zatím daří trochu méně. Především ale máme přehled o tom, na co se zaměřit,“ říká Ondřej Šrámek, manažer Public Affairs Knauf Insulation.

Inovace a investice do nové linky v Krupce

Jeden z nejmodernějších závodů na výrobu skelné minerální izolace v Evropě zahájil svoji produkci v roce 2006 v Krupce na Teplicku. V příštím roce oslaví deset let provozu a během dvouměsíční odstávky projde rozsáhlou renovací.

„Investice bude směřovat do generální opravy tavící vany a výrobní linky, využití odpadního tepla, recyklaci technologického odpadu a snížení spotřeby pitné vody ve výrobních procesech. Chceme Krupský závod udržet na technologické špičce ve výrobě skelné vlny nejen v Evropě, ale i na světě,“ říká ředitel závodu v Krupce Jan Brázda.

Zprávu o udržitelnosti můžete v anglickém jazyce v PDF stáhnout zde.
Výrobky s Environmentálním prohlášením poprvé zvýhodněny

Sledování životního cyklu výrobků slouží i k  vypracování Environmetálního prohlášení o produktu (EPD, Environmental product declaration). To slouží pro lepší orientaci zákazníků v ekologických parametrech výrobků a je podkladem pro komplexní certifikační systémy hodnocení udržitelnosti budov jako je například LEED, BREEAM apod. Nově výrobky s vypracovaným EPD zvýhodňuje i dotační program Nová zelená úsporám a postupně budou následovat i další podpůrné programy.

Více na: www.knaufinsulation.cz


KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...