Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Izolace z fenolické pěny v detailech ETICS

Detaily zateplovacích systémů vyžadují speciální řešení, a to nejen z důvodů konstrukčních, ale také z důvodu požární bezpečnosti. Jedná se zejména o detaily založení zateplovacího systému, detaily nadpraží a ostění. Řešení s využitím fenolické pěny a prefabrikovaných prvků nabízí společnost HPI-CZ.

Společnost HPI-CZ představila řešení stavebních detailů s využitím fenolické pěny na tiskové konferenci uspořádané v efektním a tématickém prostředí hasičské stanice v Praze 10. Jednoduché řešení detailů pomocí prefabrikovaných profilů zjednodušuje montáž zateplovacích systémů ETICS a nahrazuje požární pásy z minerální vaty v systémech ETICS s tepelným izolantem z EPS. Výborné požární vlastnosti jsou dosaženy nejen použitím fenolické pěny, ale také její povrchovou úpravou a konstrukčním řešením detailu. Prokázány byly požárními zkouškami v CSI, které vydalo Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému č. PKO-12-002.


Improvizovaný požární test tepelných izolací EPS, kamenné minerální vlny a fenolické pěny HPI

„Nová řešení významně rozšiřují možnosti zateplení problematického okolí oken a dveří. Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění společnosti HPI-CZ, který nedávno prošel několika inovacemi, zvyšuje požární odolnost nadpraží a ostění fasádních otvorů a nahrazuje tak tradiční požární pásy z minerální vlny. Kromě toho přináší výborné tepelně izolační vlastnosti a významně zrychluje zateplovací práce,“ řekl Martin Chmelík, obchodní manažer HPI-CZ.


Montáž ostění a nadpraží ETICS s prefabrikovaným systémem HPI

Prefabrikovaný systém HPI s fenolickou pěnou RESOL

Speciální tuhá pěna RESOL má vynikající tepelněizolační vlastnosti (λ = 0,021 W/m.K) a velice nízký difuzní odpor. Při výborné pevnosti a mechanické odolnosti splňuje i vysoké požadavky protipožární ochrany. "Fenolická pěna je nehořlavá, při přímém vystavení plamenům neskapává, nesublimuje a při požáru neuvolňuje do ovzduší kouř ani jedovaté plyny. Deska o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což je výhoda zejména při dodatečném zateplování v okolí oken, kde bývá problém s místem," doplňuje Martin Chmelík.

Výborné vlastnosti tepelného izolantu fenolické pěny se uplatní i v jiných systémech, např. v nakrokevních izolacích šikmých střech. Díky nízké hodnotě faktoru difuzního odporu (μ = 35) tvoří v nakrokevním systému šikmých střech THERMO-LINE fenolická pěna od HPI difuzně otevřenou skladbu.

 
 
Reklama