Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Topení, chlazení a větrání se stropem DX – komfortnější klima

Existují různé možnosti, jak vyrobit stropy z betonu: ze staveništního betonu přímo na staveništi, nebo za dokonale příznivých podmínek v továrně. Masivní strop DX je možné rozšířit o topný a chladicí systém a o přípravu na větrání místnosti.

Příslušné součásti jsou do stropu integrovány již v závodě, čímž se minimalizuje námaha a stavební časy na staveništi. Topení, chlazení a větrání v jediném systému. Maximálně pohodové klima při minimální spotřebě energie, která šetří výdaje.

Strop DX THERM – topení

Strop DX se díky zabudování vysoce moderní domovní techniky stává součástí domu, která zajišťuje cenné úspory energie. Plošně zalitý systém trubkových vedení umožňuje využívat strop DX k vysoce účinnému stropnímu topení a chlazení.

Na přání může být DX strop vybaven v provedení DX THERM stropním vytápěním. Tím se stává ukázkovým příkladem vytápěcí techniky budoucnosti. Využívá největší plochy v místnosti, celého stropu, k energeticky efektivnímu a příjemnému vytápění. Topné rozvody jsou do podhledu prvků DX THERM stropů zabetonovány přímo ve výrobním závodě a jsou na stavbě pouze propojeny s topným okruhem. Příjemné teplo je na principu sálavé výměny velice rovnoměrně přiváděno do každého koutu místnosti. V místnosti neruší žádná topná tělesa, radost z bydlení nekazí žádné víření prachu klasickou konvekcí a žádné nákladné instalace v podlahách nebo stěnách.

Díky příjemnému a rovnoměrnému rozdělení sálavého tepla může být teplota v místnosti snížena o ca. 2–3 °C, aniž by byla omezena pohoda vnitřního prostředí.

Masivním DX THERM stropem nabízí firma Dennert jeden z nejmodernějších topných systémů současnosti, který optimalizuje energetickou efektivitu, zdravé bydlení a pohodu vnitřního prostředí na nejvyšší úroveň.

Strop DX THERM – chlazení

Strop DX THERM - chlazení a topení

Je vědecky dokázáno, že snížení teploty v místnosti v horkých letních měsících o pouhých 5 °C, zvyšuje nejen výkonnost, ale také subjektivní pocit pohody člověka. Bohužel, klimatizace místností je stále, ve veřejných budovách, administrativních budovách a zejména v domácích příbytcích, nákladným luxusním vybavením. To je založeno na faktu, že klasická klimatizace je na jedné straně investičně nákladná, a na druhé straně potřebuje k provozu relativně velké množství energie.

Firma Dennert dodává svým chladícím stropem DX Therm inteligentní a vyspělý systém, který zajišťuje nízké investiční náklady, energeticky efektivní provoz a tím současně velmi ekonomicky chladí. A to vše bez hluku a nepříjemného průvanu.

Technika je založena na trubním rozvodu, zabetonovaném do podhledu stropu ve výrobním závodu, který funguje při použití tzv. reverzního tepelného čerpadla v letním období jako celoplošné chlazení. Tepelná energie ve stoupajícím vzduchu v místnosti je odebírána rozvody s proudící chladnou vodou a odváděna pryč. Tím lze dosáhnout snížení teploty vzduchu v místnosti až o 5 °C.

Strop DX AIR – větrání

Výstupní otvory osazené přesně podle plánu ve výrobě a sériově dodávané duté komory ve stropě DX umožňují jednoduchou a hospodárnou vestavbu větracích trubek. Máte tedy vždy příjemné pokojové klima a nejlepší ochranu proti plísním.

Strop DX AIR - větrání

Zvláštní výhodou moderní, energeticky úsporné budovy, je její vzduchotěsnost. Její pomocí je dramaticky snížena spotřeba energie, ale současně brání přirozené výměně vlhkosti. To znamená, že přebytečná vlhkost vzduchu v místnosti kondenzuje na chladných místech, jako např. za nábytkem nebo na obvodových stěnách, kde může docházet k nebezpečné tvorbě plísní.

Nejlepší řešení nabízí firma Dennert na přání úpravou stropu na DX-AIR pro snadnou a hospodárnou vestavbu zařízení pro řízení větrání s rekuperací. DX-AIR využívá dutin provedených při výrobě v tělese stropu, které snadno pojmou běžná vzduchotechnická potrubí. Výústky pro větrací ventily jsou v masivních stropních prvcích připraveny ve výrobním závodě přesně podle plánu. Pomocí řízeného větrání s rekuperací je jednak zajištěna plynulá výměna vzduchu v budově a současně je tepelná energie z odsávaného vzduchu přes tepelný výměník předávána zpět do čerstvého vzduchu. Výsledkem je stále čistý a zdravý vzduch v místnostech, trvalá ochrana hodnoty budovy a významná redukce energetických nákladů.

Strop DX Decke

Strop DX

Prefabrikovaný strop se dodává na staveniště jako suchý stavební díl připravený k montáži. Toto plně nosné provedení umožňuje položení bez podpěr. Integrované patentované zámky DX silově upínají strop.

Žádný stavební stres, žádná vlhkost a zdravé stavebniny. Vynikající masivní prefabrikovaný strop garantuje v závislosti na provedení optimální pokojovou teplotu a přívod čerstvého vzduchu.

Dennert Baustoffwelt GmbH&Co. KG
logo Dennert Baustoffwelt GmbH&Co. KG

Dennert Vám nabízí nejefektivnější sofistikovaný prefabrikovaný stropní systém (ne SPIROL) zaměřený na bytovou výstavbu. Do systému lze integrovat stropní topení/chlazení, vzduchotechniku, osvětlení atd. Nabízíme také největší výběr prefabrikovaných ...